Służba Celna — jak się dostać? Na jakie zarobki można liczyć? [nabór]

Kategoria:

Praca

Służba Celna — jak się dostać? Na jakie zarobki można liczyć? [nabór]

Średnia 3.6 (18 ocen)

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Aktualizacja:

Średnia 3.6 (18 ocen)

Interesuje Cię Służba Celna? Aby pracować jako celnik, trzeba sprostać wielu wymaganiom, jednak czy konieczne jest ukończenie określonego kierunku lub uzyskanie dyplomu na konkretnej uczelni? Dowiedz się wszystkiego na temat pracy w Służbie Celno-Skarbowej!

Służba Celno-Skarbowa chroni przed działaniem na szkodę Państwa w zakresie oszustw podatkowych i celnych. 

Jeżeli ktoś przewozi towar na teren kraju, łamiąc przy tym obowiązujące przepisy celne, to celnicy będą mieć go na celowniku.

Jeżeli ktoś nielegalnie prowadzi gry losowe — będzie mieć do czynienia z Służbą Celną.

Gdy ktoś nielegalne wywozi dzieła sztuki poza granice kraju — Służba Celno-Skarbowa będzie go ścigać.

Jak widzisz — zakres działań tej formacji jest naprawdę szeroki. Jeżeli chcesz się dowiedzieć:

 • jak wyglądają obowiązki celnika;
 • jak znaleźć pracę w Służbie Celnej;
 • na jakie zarobki można liczyć w Służbie Celno-Skarbowej

to koniecznie przeczytaj ten artykuł! 😄

Przykładowe CV

Co to jest Służba Celno-Skarbowa?

Więc interesuje Cię zawód celnika? Tak naprawdę w oficjalnej dokumentacji nie spotkasz się z tego typu nazewnictwem. Prawidłowa nazwa to funkcjonariusz celno-skarbowy.

Ma to związek z tym, że nie funkcjonuje już Służba Celna jako taka.

Dlaczego? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć. 😄

Zmiany w ostatnich latach

W 2017 r. nastąpiło połączenie organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej w jeden organ. Powstała wówczas Krajowa Administracja Skarbowa, która jest nadzorowana przez Ministra Finansów.

Integracja izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów służby celnej ma na celu lepszą współpracę w kwestiach celno-skarbowych.

Wraz z powstaniem KAS w miejsce Służby Celnej pojawiła się Służba Celno-Skarbowa. Połączyła ona w sobie funkcje urzędów celnych oraz urzędów kontroli skarbowej. 

Powstała także Krajowa Szkoła Skarbowości, której misją jest kształcenie do służby publicznej w skarbowości

Służba Celna – praca i obowiązki celnika

Przyjrzyjmy się, na czym dokładnie polega praca w Służbie Celno-Skarbowej. Realizuje ona zadania związane z:

 • wykrywaniem i zwalczaniem nieprawidłowości celno-skarbowych;
 • zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej;
 • kontrolą zgodności przywozu i wywozu towarów z obszaru UE;
 • wykonywaniem zadań odrębnych związanych np. z podatkiem akcyzowym lub podatkiem od gier.

Wystarczy przyjrzeć się tym kilku wspomnianym elementom, by zauważyć, że praca funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej jest bardzo zróżnicowana. Wiele zależy od tego, gdzie celnik pełni swoją służbę.

Na granicy może on np. kontrolować przywóz towarów przyczyniając się do wykrywania przestępstw związanych m.in. z nielegalnym handlem bronią czy z ochroną zabytków. Może także zajmować się np. prześwietlaniem bagażu czy też kontrolą celną podróżnych.

Z kolei bliżej centrum kraju taki funkcjonariusz może np. kontrolować legalność gier losowych i zakładów wzajemnych (w ramach wspomnianych wcześniej przepisów odrębnych dotyczących takich gier).

Jako funkcjonariusz możesz pracować także w biurze, np. wszczynając kontrolę celno-skarbową

Celnik ma także prawo do wszczynania kontroli ruchu oraz transportu drogowego.

Uwaga! Zwróć uwagę, że funkcjonariusz celno-skarbowym to nie funkcjonariusz Straży Granicznej. Obie te służby współpracują ze sobą podczas kontroli granicznych, jednak pogranicznik zajmuje się przede wszystkim legalnością przekraczania granic przez osoby, podczas gdy celnik zwraca uwagę przede wszystkim na przewożone towary.

Służba Celna — jak zostać jej funkcjonariuszem?

Żeby zostać funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej trzeba spełniać określone kryteria. Taka osoba musi:

 • posiadać obywatelstwo polskie;
 • mieć stan zdrowia odpowiedni do zajmowanego stanowiska;
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
 • być niekarana za przestępstwo skarbowe lub inne umyślne przestępstwo (musi okazać zaświadczenie o niekaralności);
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • posiadać nieposzlakowaną opinię.

Poza tym osoba ubiegająca się o jakiekolwiek stanowisko w Krajowej Administracji Skarbowej nie mogła być współpracownikiem, pełnić służby zawodowej lub pracować w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990. W przypadku urodzenia przed 1972 r. musisz złożyć stosowne oświadczenie.

W ogłoszeniach często znajdują się także kwalifikacje dodatkowe. Może to być np. wymóg:

 • posiadania wyższego wykształcenia (np. prawniczego lub ekonomicznego),
 • posiadania prawa jazdy kategorii B,
 • znajomości języka obcego

lub inne umiejętności twarde lub miękkie.

Postępowanie kwalifikacyjne jest wieloetapowe. Wygląda to następująco:

 1. Nadesłane przez Ciebie dokumenty są weryfikowane pod względem formalnym.
 2. Przystępujesz do testu wiedzy obejmującego wiedzę z zakresu administracji publicznej — w szczególności Służby Celno-Skarbowej — oraz aktualnych zagadnień.
 3. Następnie podchodzisz do testów sprawności fizycznej.
 4. Bierzesz udział w testach psychologicznych, które mają za zadanie sprawdzić czy nadajesz się do takiej służby.
 5. Zostajesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.
 6. Następnie ma miejsce weryfikacja prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym oraz postępowanie sprawdzające, dotyczące informacji niejawnych.

Pamiętaj o tym, że Służba Celno-Skarbowa to formacja mundurowa, klasyfikowana jako organ ścigania, w której obowiązuje podział na korpusy i stopnie:

 • korpus szeregowych:
  • aplikant;
  • starszy aplikant;
 • korpus podoficerów:
  • młodszy rewident;
  • rewident;
  • starszy rewident;
  • młodszy rachmistrz;
  • rachmistrz;
  • starszy rachmistrz;
 • korpus aspirantów:
  • młodszy aspirant;
  • aspirant;
  • starszy aspirant;
 • korpus oficerów młodszych:
  • podkomisarz;
  • komisarz;
  • nadkomisarz;
 • korpus oficerów starszych:
  • podinspektor;
  • młodszy inspektor;
  • inspektor;
 • korpus generałów:
  • nadinspektor;
  • generał.

Miej także na uwadze, że praca celnika wiąże się z ustawicznym kształceniem. Funkcjonariusz służby musi być na bieżąco nie tylko z prawem krajowym, ale także międzynarodowym.

Kontrole celno-skarbowe mogą bowiem dotyczyć rzeczy związanych:

 • z ochroną własności intelektualnej,
 • z ochroną ginących gatunków zwierząt;
 • podatkiem akcyzowym;
 • podatkiem VAT;
 • opłatą paliwową.

Jak widać — trzeba być cały czas na bieżąco! 😄

Służba Celna – zarobki

Jeżeli poważnie interesuje Cię praca w Służbie Celnej, to na pewno interesuje Cię kwestia zarobków.

Uposażenie w Służbie Celno-Skarbowej jest wyliczane na podstawie kwoty bazowej. W 2020 r. wynosi ona 1803,16 zł. Jednak… najważniejsze są przeliczniki tej kwoty. 😄

Przykładowe wynagrodzenia kształtują się następująco (są to kwoty brutto):

 • młodszy specjalista Służby Celno-Skarbowej — 2 212 – 4 147 zł;
 • starszy specjalista Służby Celno-Skarbowej — 3 078 – 5 229 zł;
 • ekspert Służby Celno-Skarbowej — 4 184 – 6 130 zł;
 • naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego — 5 589 – 9 917 zł.

Jak widać — to całkiem przyzwoite zarobki. Czy zachęcają Cię do rozpoczęcia służby jako celnik? 😄

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zarobków na poszczególnych stanowiskach, odsyłam Cię bezpośrednio do Rozporządzenia Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, gdzie zamieszczone są przeliczniki kwoty bazowej.

Pamiętaj także o tym, że funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej mają prawo do rozmaitych dodatków do uposażenia. Są to m.in. dodatki:

 • za wieloletnią służbę;
 • za stopień służbowy;
 • funkcyjne (np. za służbę na stanowisku kierowniczym);
 • uzasadnione np. szczególnymi kwalifikacjami, zadaniami lub warunkami pełnienia służby;
 • za służbę w porze nocnej.

To nie wszystkie dodatki — jest ich całkiem sporo. Dochodzą do tego jeszcze np. nagrody jubileuszowe. W związku z tym całość wynagrodzenia uzyskiwanego w służbie celnej może być jeszcze wyższa.

Gdzie szukać pracy dla celników?

Ofert pracy w Służbie Celno-Skarbowej nie znajdziesz w klasycznych serwisach ogłoszeniowych typu olx.pl czy pracuj.pl. Żeby znaleźć takie ogłoszenie musisz szukać gdzie indziej.

Interesuje Cię praca w służbie cywilnej?

Koniecznie odwiedź stronę najbliższej Izby Administracji Skarbowej. Następnie przejdź do działu Ogłoszenia, a następnie Nabór. Zobaczysz tam wszystkie ogłoszenia o naborach prowadzonych przez daną izbę.

Poniżej znajdziesz linki do wybranych Izb — pamiętaj jednak, że wygląda to tak samo na stronie każdej Izby Administracji Skarbowej:

Podobnie jak w przypadku poszukiwania pracy w Służbie Cywilnej, oferty pracy w Służbie Celno-Skarbowej znajdziesz także na stronie nabory.kprm.gov.pl.

Jeżeli interesuje Cię tematyka Służby Celno-Skarbowej, zachęcam Cię do odwiedzenia strony celnicy.pl. Znajdziesz tam mnóstwo najświeższych informacji dotyczących zarobków, świadczeń i zmian w służbie. Co więcej — możesz się zarejestrować na forum Celnicy i być na bieżąco ze wszystkimi tematami nurtującymi funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

CV do pracy w Służbie Celno-Skarbowej?

Jeżeli już znalazłaś lub znalazłeś ogłoszenie o naborze do Służby Celno-Skarbowej, to następnym krokiem powinno być przesłanie Twojej aplikacji. Dokładnie zapoznaj się z ogłoszeniem — na pewno znajdziesz tam listę wymaganych dokumentów.

W zależności od rekrutacji mogą to być np.:

Uwaga! Brak któregokolwiek z dokumentów podanych w ogłoszeniu doprowadzi do odrzucenia Twojej aplikacjI!

CV oraz list motywacyjny rzadko kiedy pojawiają się w wykazie dokumentów potrzebnych podczas aplikacji do Służby Celno-Skarbowej. Dlaczego? Otóż w przypadku takich stanowisk kluczowym dokumentem jest kwestionariusz osobowy.

To właśnie w kwestionariuszu zamieszczasz wszystkie informacje dotyczące Twojego życiorysu zawodowego, wykształcenia i umiejętności. Pełni on bardzo podobne funkcje do klasycznego życiorysu.

Jak go wypełnić?

Zasady są bardzo proste — musisz po prostu wpisywać informacje w przeznaczonych do tego miejscach. Żeby ułatwić Ci życie przygotowałam dla Ciebie kilka porad:

 • Najpierw przeczytaj cały kwestionariusz
  Upewnij się, jakie informacje będziesz musiała lub musiał w nim podać.
 • Udzielaj krótkich i zwartych odpowiedzi
 • Uzupełnij wszystkie pola
  Nie pomijaj np. pól dotyczących stanu cywilnego czy posiadanych dzieci. Pamiętaj, że w przypadku rekrutacji do tego typu służby, takie informacje mogą być wymagane.
 • Niczego nie ubarwiaj
  Pamiętaj, że wraz z kwestionariuszem musisz złożyć wszystkie dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, doświadczenie czy wykształcenie.

Jeszcze raz zaznaczę, żebyś podczas rekrutacji dokładnie przeczytała lub przeczytał listę wymaganych załączników. Może się bowiem okazać, że wśród wymagań znajduje się klasyczne CV oraz list motywacyjny.

Na koniec mam dla Ciebie jeszcze krótkie podsumowanie w formie odpowiedzi na Najczęściej Zadawane Pytania. 😄

Służba Celna — FAQ

📌 Jak się dostać do Służby Celnej?

Aby dostać się do Służby Celno-Skarbowej, należy mieć przynajmniej wykształcenie średnie oraz być osobą niekaraną. Informacje o naborach znajdziesz na stronie nabory.kprm.gov.pl oraz na stronach regionalnych Izb Administracji Skarbowej. Podczas rekrutacji — przed klasyczną rozmową kwalifikacyjną — weźmiesz udział w testach wiedzy oraz sprawnościowych.

📌 Ile zarabia się w Służbie Celnej?

Wszystko zależy od stanowiska oraz stażu. Młodszy specjalista Służby Celno-Skarbowej zarabia przynajmniej 2 212 zł bez dodatków. Jako naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego możesz zarobić nawet ok. 10 000 zł.

📌 Co dalej z Służbą Celną?

Służba Celna została w 2017 r. zastąpiona Służbą Celno-Skarbową. Na razie nie są planowane dalsze modyfikacje tej formacji.

📌 Co to jest Służba Celna?

Służba Celna to obecnie Służba Celno-Skarbowa — czyli organ zajmujący się kontrolą przestrzegania prawa podatkowego i celnego. Praca funkcjonariuszy jest bardzo zróżnicowana i oprócz kontroli przywozów i wywozów towarów zajmują się oni także m.in. współpracą międzynarodową w zakresie ochrony obszaru celnego UE, kontrolą gier i zakładów czy poborem opłaty paliwowej.

Zakończenie

Czy praca w Służbie Celnej wydaje się dla Ciebie interesująca? Jeżeli tak, to śledź informacje dotyczące naborów do tej formacji. Możesz tam liczyć na dobre zarobki oraz bardzo zróżnicowany zakres zadań.

Pamiętaj jednak, że nie jest to klasyczna praca — mówimy tutaj o służbie. W związku z tym bardzo często wiąże się to z koniecznością np. pracy w godzinach nocnych, w weekendy czy święta. 

A może bardziej interesuje Cię praca w Straży Granicznej, Wojsku lub w Służbie Cywilnej? Napisz nam o tym w komentarzach! 😄

Gratulacje! Dotarłeś do końca!

To nie powód, aby się rozstawać. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skorzystać z naszego Kreatora CV, za pomocą którego przygotujesz perfekcyjne CV!

Spodobał Ci się ten poradnik?

Będzie mi niezmiernie miło, jeśli ocenisz go na 5 gwiazdek

Średnia 3.6 (18 ocen)

Joanna Ryś

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna posiada 8-letnie doświadczenie w branży rekrutacyjnej, a obecnie pracuje jako Główny Strateg do spraw Sourcingu w obszarze EMEA w firmie HAYS. Microsoft, Rolls Royce Aerospace, Abbott, AB Inbev to kilka firm z portfolio klientów...z którymi współpracowała, a do jej zadań należy definiowanie strategii pozyskiwania kandydatów w Europie, samodzielne zaradzanie narzędziami rekrutacyjnymi, monitorowanie stopy zwrotu inwestycji, wdrażanie inicjatyw z obszaru Employer Branding do procesów rekrutacyjnych oraz analiza danych. Dzielenie się wiedzą i dyskusje na temat pracy z kandydatami są jej pasją, dlatego chętnie tworzy nowe programy szkoleniowe, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, organizuje warsztaty ze studentami krakowskich uczelni, pracownikami swojej firmy i wolnymi słuchaczami wywodzącymi się z różnych organizacji społecznych. Pasjonatka gier komputerowych i zagadnień socjoekonomii.