Praca w wojsku — czy warto być żołnierzem? [zarobki, stopnie wojskowe]

Kategoria:

Praca

Praca w wojsku — czy warto być żołnierzem? [zarobki, stopnie wojskowe]

Średnia 4.2 (39 ocen)

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Aktualizacja:

Średnia 4.2 (39 ocen)

Praca w wojsku to bardzo szerokie pojęcie. Zakres Twoich obowiązków może wyglądać zupełnie inaczej w zależności od tego, w jakim rodzaju Sił Zbrojnych pracujesz, jakie masz wykształcenie i jaki jest Twój stopień. Od tego wszystkiego zależeć będzie także Twoje wynagrodzenie. Chcesz dowiedzieć się czy bycie żołnierzem jest dla Ciebie? Koniecznie czytaj dalej!

Interesuje Cię praca w wojsku? To bardzo dobry pomysł na życie, z jasno wytyczoną ścieżką rozwoju i możliwością uzyskiwania naprawdę dobrych zarobków.

Oczywiście służba wojskowa nie jest dla każdego. Trzeba mieć do tego odpowiednie predyspozycje — nie tylko psychiczne, ale często także i fizyczne.

Chcesz dowiedzieć się, jak rozpocząć karierę wojskową? Masz do dyspozycji kilka ścieżek. Chętnie Ci o nich opowiem. 😄

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się m.in.:

 • dlaczego warto pracować w wojsku,
 • jak może wyglądać kariera w wojsku,
 • na jakie zarobki można liczyć w zależności od posiadanego stopnia.

Przykładowe CV

Praca w wojsku 

Podczas planowania swojej kariery możesz myśleć o budownictwie, medycynie, prawie, handlu itd. Jednak wielu myśli zupełnie inaczej, odrzucając karierę na ogólnie pojętym “wolnym rynku” i decydując się na służbę wojskową.

Bycie żołnierzem to służba.

Nie chodzi w niej o zarabianie pieniędzy, a o oddanie dla Ojczyzny. Oczywiście nie oznacza to, że jest to praca non-profit. Za służbę należy się przecież odpowiedni żołd. Pojawiają się tam jednak zupełnie inne relacje niż w klasycznym stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. 😄

Na czym polega praca żołnierza?

Kim jest żołnierz? Każdy ma swój wyrobiony pogląd na taką profesję. A jak jest w rzeczywistości?

Żołnierz to osoba, która:

 • pełni służbę w siłach zbrojnych Polski;
 • ma bronić granic kraju;
 • może zostać skierowana do wykonywania działań bojowych poza granicami kraju.

Zadania bojowe stanowią rdzeń pracy żołnierza — przynajmniej w powszechnym mniemaniu. W końcu to w ten sposób broni się granic kraju. W związku z tym żołnierz dba o zachowanie pełni gotowości na wypadek zaistnienia zagrożenia dla kraju. 

Praca w wojsku nie ogranicza się jednak wyłącznie do działań bojowych podczas wojny czy zagranicznej misji. Istotne jest tutaj pojęcie służby, czyli pracy na rzecz wspólnoty, wykonywanej z dużym poświęceniem.

Praca w wojsku

Zatem w okresie pokoju, żołnierz nie przygotowuje się wyłącznie do działań bojowych, ale ma też szereg obowiązków związanych z służbą swojemu krajowi.

Co robi żołnierz w czasie pokoju? Wśród zadań znajdują się m.in.:

 • pomoc przy suszach, powodziach lub innych stanach klęski żywiołowej;
 • gotowość do wsparcia podczas katastrof — np. budowlanych czy przy wielkich pożarach;
 • rozbrajanie niewybuchów i wysadzanie budynków przeznaczonych do rozbiórki;
 • pracę nad infrastrukturą wojskową;
 • pełnienie warty przy strategicznych obiektach.

Jak widzisz — takich sytuacji i zadań może być sporo. Żołnierz MUSI podlegać rozkazom swojego przełożonego i musi pozostawać w gotowości do pełnienia swojej służby na różne sposoby.

Podział żołnierzy

Oczywiście domyślasz się, że pojęcie żołnierza jest bardzo zróżnicowane. Linia podziału może przebiegać na różne sposoby — i nie jest ona związana wyłącznie z posiadanym stopniem.

Podział może uwzględniać żołnierzy:

 • czynnej służby wojskowej,
 • rezerwy.

Możliwe jest dokonanie rozróżnienia wśród żołnierzy ze względu na rodzaj służby. W ten sposób będziemy mieć dwie grupy:

 • żołnierzy zawodowej służby wojskowej,
 • żołnierzy z poboru z tytułu powszechnego obowiązku wojskowego.

W tym artykule będę skupiać się na żołnierzach zawodowych. 😄

Można spotkać się także z podziałem żołnierzy ze względu na przynależność do różnych rodzajów Sił Zbrojnych RP, czyli do:

 • Wojsk Lądowych,
 • Sił Powietrznych,
 • Marynarki Wojennej,
 • Wojsk Specjalnych,
 • Wojsk Obrony Terytorialnej.

Poza tym, jako wyodrębniona i wyspecjalizowana służba, w skład Sił Zbrojnych RP wchodzi także Żandarmeria Wojskowa.

Podział żołnierzy ze względu na posiadany stopień prezentuje się następująco:

 • szeregowi,
 • podoficerowie,
 • oficerowie.

W zależności od konkretnej grupy inaczej wygląda rekrutacja oraz kwestia zarobków. Zaraz opowiem o tym nieco więcej. 😄

Rekrutacja do wojska

Niezależnie od tego, jakie są Twoje ambicje rozwoju kariery w wojsku, musisz liczyć się z koniecznością sprostania pewnym wymaganiom. 

Są to:

 • ukończony 18 rok życia,
 • obywatelstwo polskie,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Jednak są to tylko podstawowe wymagania. Aby myśleć o pracy w wojsku, trzeba się liczyć także z innymi wymaganiami, które są określane w zależności od konkretnej rekrutacji.

Rekrutacja do wojska

Do wojska można rekrutować się na kilka sposobów. Może to być:

 • powołanie do służby przygotowawczej;
 • powołanie do terytorialnej służby wojskowej;
 • powołanie do służby kandydackiej.

Przyjrzyjmy się pokrótce każdemu z nich.

Służba przygotowawcza

Służba przygotowawcza jest przeznaczona dla kobiet i mężczyzn, którzy NIE pełnili wcześniej służby wojskowej. 

Aby dołączyć do wojska tą drogą, oprócz wcześniej wspomnianych wymagań ogólnych, musisz wykazać się zdolnością do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Oprócz tego istotne jest wykształcenie:

 • wyższe — przy kształceniu dla korpusu oficerów;
 • średnie — dla korpusu podoficerów;
 • co najmniej gimnazjalne — dla korpusu szeregowych.

Jeżeli spełniasz takie wymogi, możesz zgłosić się do WKU (Wojskowej Komendy Uzupełnień), składając wniosek pisemnie lub elektronicznie.

Terytorialna służba wojskowa

Decydując się na terytorialną służbę wojskową, rekrutujesz się do Wojsk Obrony Terytorialnej.

To stosunkowo nowy rodzaj służb wojskowych — powstał dopiero w 2017 r.

Cieszy się on jednak dużym zainteresowaniem, ze względu na możliwość pełnienia służby połączonej z rozwojem osobistym i zawodowym.

Aby wstąpić do WOT, musisz spełniać wymagania ogólne, a oprócz tego:

 • musisz mieć fizyczną i psychiczną zdolność do pełnienia służby;
 • nie możesz być przeznaczona lub przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie możesz pełnić innego rodzaju służby wojskowej oraz posiadać nadanego przydziału kryzysowego.

Podobnie jak w przypadku służby przygotowawczej, terytorialną służbę wojskową rozpocznij od złożenia pisemnego lub elektronicznego wniosku. Następnie zostaniesz zaproszona lub zaproszony na dalsze etapy rekrutacji. 

Służba kandydacka

Możliwe jest również powołanie w ramach służby kandydackiej. Ten rodzaj przystosowany jest dla osób, których interesuje budowanie kadr oficerskich.

Dostępne są 3 modele:

 • Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych (z maturą)
  kształcący się na studiach wyższych w wojskowych uczelniach.
 • Kandydaci na lekarzy wojskowych
  kształcący się na Wydziale Wojskowo-Lekarskim na UM w Łodzi.
 • Absolwenci szkół wyższych (posiadający tytuł magistra)
  kształcący się w ramach Studium Oficerskiego w wyższych szkołach oficerskich.

Jak widzisz — aby rekrutować się w tym modelu, oprócz wcześniej wspomnianych wymagań ogólnych, konieczne jest sprostanie wymaganiom dotyczącym wykształcenia. 

I tak — w zależności od wybranego modelu, rekrutacja może obejmować np.:

W związku z tym, jeśli chcesz rozpocząć służbę kandydacką, najlepiej zapoznaj się ze szczegółami bezpośrednio na stronach uczelni wojskowych lub wyższych szkół oficerskich. 

Koniecznie skorzystaj także z Wyszukiwarki Kierunków Studiów na Uczelniach Wojskowych.

Mam też dla Ciebie dobrą wiadomość — podczas nauki w koszarach możesz liczyć na:

 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • umundurowanie,
 • żołd.

Brzmi znacznie lepiej niż w przypadku studiów na cywilnych uczelniach, prawda? 😄

Predyspozycje psychiczne i fizyczne a praca w wojsku

W wymogach podawanych podczas rekrutacji do wojska, pojawia się zapis dotyczący psychicznej i fizycznej zdolności do pełnienia służby.

Jednak o co tu chodzi?
W jaki sposób są one mierzone i jak upewnić się, czy na pewno dysponujesz takimi zdolnościami?

Psychiczne predyspozycje

Kwestie psychiczne mogą być sprawdzane podczas rozmowy rekrutacyjnej. W końcu po to się ją przeprowadza, aby w sposób wyczerpujący poznać profil kandydata.

Czy istnieje lista takich predyspozycji? Nigdzie nie jest ona skodyfikowana, ale zwróć szczególną uwagę na cechy takie jak:

 • uczciwość,
 • zdyscyplinowanie,
 • gotowość do pozostawania z dala od rodziny i bliskich,
 • pokora,
 • odwaga,
 • umiejętność współpracy,
 • lojalność,
 • dyskretność.

Jeżeli masz z nimi problem — od razu poproszę Cię, abyś jeszcze raz przemyślała lub przemyślał swoją decyzję o karierze w wojsku. Bez tego typu cech będzie Ci naprawdę trudno, a dyscyplina panująca w wojsku i konieczność pozostawania bezwzględnie lojalnym może bardzo uprzykrzyć Ci życie.

Po prostu praca w wojsku nie jest dla każdego

A do tego dochodzą jeszcze kwestie związane ze sprawnością fizyczną kandydata na żołnierza.

Predyspozycje psychiczne i fizyczne a praca w wojsku

Sprawność fizyczna

Żołnierz musi być zdrowy, a o tym świadczy również sprawność fizyczna. Podczas rekrutacji konieczne jest zdanie egzaminu ze sprawności fizycznej

W jego skład wchodzą:

 • marszobieg na dystansie 3 kilometrów lub pływanie w czasie 12 minut; 
 • podciąganie na drążku lub pompki;
 • skłony tułowia w przód (czyli brzuszki) przez dwie minuty;
 • bieg zygzakiem “po kopercie” lub bieg wahadłowy 10×10 metrów.

Ocena uwzględnia oczywiście przynależność do jednej z 8 grup wiekowych. W końcu o sprawności fizycznej 25-latka będą świadczyć zupełnie inne wyniki niż w przypadku osoby po 50-tce.

Pamiętaj także, że rozmowa rekrutacyjna i egzamin ze sprawności fizycznej to nie wszystko. Zanim zdobędziesz pracę w wojsku będziesz jeszcze badana lub badany przez komisję lekarską, która oceni Twoje predyspozycje psychiczne i fizyczne. 

Praca w wojsku — stanowiska

Służba wojskowa często obrasta różnego rodzaju mitami. Trudno jest przedstawić dokładny opis tego, jak wygląda praca w wojsku — wiele zależy od stopnia i zajmowanego stanowiska.

Czyli z jednej strony Twój zakres obowiązków jest warunkowany przez Twoją specjalizację, a z drugiej — przez posiadany przez Ciebie stopień.

W wojsku istnieje duże zapotrzebowanie na kierowców. Osoby mające prawo jazdy kategorii C lub C+E mogą rekrutować się do korpusu szeregowców.

Jednak bycie szeregowym to najniższy poziom w wojsku — nawet mimo specjalizacji. W związku z tym wykształcenie jest bardzo istotne — to właśnie dzięki niemu można zasilać kadrę oficerską. 

I tak np. praca w wojsku może oznaczać także pracę jako:

 • farmaceuta,
 • elektrotechnik,
 • weterynarz,
 • lekarz,
 • informatyk, 
 • chemik,
 • logistyk.

Jak już wiesz kwestia posiadanego stopnia jest w wojsku bardzo istotna. Jednak nie chodzi w niej tylko o status, ale także o… zarobki! 😄

Zarobki w wojsku

Przejdźmy do kwestii, która prawie zawsze wiąże się z dużymi emocjami — czyli do zarobków. Żołnierz powinien móc liczyć na satysfakcjonujący żołd.

Czy tak jest w rzeczywistości? Zaraz się przekonasz. 😄

Przy mówieniu o zarobkach nie będę posiłkować się średnią, a medianą. Oznacza to, że połowa pracowników na danym stanowisku zarabia mniej, a połowa więcej. Przedstawienie sprawy w ten sposób pozwoli Ci na uzyskanie lepszego oglądu na zarobki w wojsku, niż w przypadku średniej (która może być nierzetelna ze względu na wyniki finansowe zawyżające średnią).

 • Szeregowy żołnierz zawodowy zarabia 4 160 zł brutto.
 • Żołnierz zawodowy podoficer zarabia 6 260 zł brutto.
 • W przypadku oficera zarobki wynoszą 8 250 zł brutto.

Tak mówią badania przeprowadzone przez portal wynagrodzenia.pl.

Jednak, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych stawki uposażenia zasadniczego dla żołnierzy prezentują się następująco: 

 • szeregowy — 3 650,00 zł brutto;
 • starszy szeregowy — 3 720,00 zł brutto;
 • kapral — 4 140,00 zł brutto;
 • starszy kapral — 4 190,00 zł brutto;
 • plutonowy — 4 240,00 zł brutto;
 • sierżant — 4 440,00 zł brutto;
 • starszy sierżant — 4 500,00 zł brutto;
 • młodszy chorąży — 4 560,00 zł brutto;
 • chorąży — 4 780,00 zł brutto;
 • starszy chorąży — 4 890,00 zł brutto;
 • starszy chorąży sztabowy — 5 000,00 zł brutto;
 • podporucznik — 5 220,00 zł brutto;
 • porucznik — 5 280,00 zł brutto;
 • kapitan — 5 500,00 zł brutto;
 • major — 5 930,00 zł brutto;
 • podpułkownik — 6 530,00 zł brutto;
 • pułkownik — 7 660,00 zł brutto;
 • generał brygady — 9 810,00 zł brutto;
 • generał dywizji — 11 160,00 zł brutto;
 • generał broni — 12 810,00 zł brutto;
 • generał — 16 160,00 zł brutto.

Jednak uposażenie zasadnicze to zaledwie część zarobków. Ilość dodatkowych świadczeń sprawia, że roczne zarobki mogą być wyższe nawet o kilkadziesiąt procent.

Potrzebujesz przykładów? Otóż są to m.in.:

 • Dodatki za długoletnią służbę
  Czyli zwiększenie uposażenia co 3 lata o 3% (a po 15 latach — o 15% i 1% z każdym przepracowanym rokiem).
 • Liczne dodatki specjalne
  Np. za wykonywanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych lub pełnienie służby w składzie jednostek Marynarki Wojennej na morzu.
 • Dodatki służbowe
  Przysługujące za pełnienie funkcji na określonych stanowiskach lub w określonych jednostkach.
 • Dodatki motywacyjne
  Dla szeregowych i podoficerów, którzy uzyskali dobre oceny na egzaminie.
 • Nagrody jubileuszowe
 • Nagrody uznaniowe
 • Zwroty kosztów dojazdów
 • Dodatki rozłąkowe

Jak widzisz — jest tego bardzo dużo! Wszystko to sprawia, że praca w wojsku może być naprawdę atrakcyjna pod względem finansowym. 😄

Czy jest praca w wojsku?

Wiesz już mniej więcej, jak wygląda rekrutacja do pracy w wojsku, jakie są zarobki i czym charakteryzuje się praca żołnierza.

Jednak — jak wygląda zapotrzebowanie na wojskowych?
Czy można mówić o tym, że kariera w wojsku to dobry wybór?
Czy na pewno będzie można liczyć na zatrudnienie?

Czy jest praca w wojsku?

Zapotrzebowanie na wojskowych jest w dalszym ciągu bardzo duże. Może o tym świadczyć m.in. kampania “Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, która została wdrożona po to, aby zwiększyć zainteresowanie pracą w wojsku — właśnie w charakterze  żołnierza zawodowego.

Jak szukać pracy w wojsku?

Jeżeli interesuje Cię praca w wojsku, pierwszym krokiem, do którego powinnaś lub powinieneś się skierować jest Twoja WKU — czyli Wojskowa Komisja Uzupełnień. Tam też dowiesz się o zapotrzebowaniu na poszczególnych pracowników wojskowych.

Informacje o naborach możesz znaleźć także na stronach poszczególnych WKU.

Zapotrzebowanie na niektóre zawody — np. na pielęgniarki — może być tak duże, że możliwe jest uzyskanie dofinansowań do rozmaitych szkoleń podyplomowych w ramach naboru do wojska.

Praca w wojsku jako cywil?

Czy możliwa jest praca w wojsku, ale pozostając w cywilu? Oczywiście istnieje taka możliwość. W końcu są pewne prace, które mogą być wykonywane nie przez wojskowych. 

W wojsku jako cywil możesz pracować będąc np.:

 • kucharzem,
 • tłumaczem,
 • kierowcą,
 • sekretarką,
 • psychologiem.

Praca w wojsku przez osoby cywilne odbywa się w ramach służby cywilnej. Oznacza to, że takie osoby muszą sprostać bardzo wielu wymaganiom — np.:

 • muszą korzystać z pełni praw publicznych,
 • mieć nieposzlakowaną opinię,
 • nie mieć wyroku za umyślne przestępstwo.

Poza tym nabór na stanowiska cywilne do wojska jest przeprowadzany znacznie rzadziej, niż na pracowników wojskowych. 

Jeżeli chcesz zobaczyć oferty związane z naborem do służby cywilnej, zapoznaj się z serwisem dotyczącym pracy w służbie cywilnej.

Co z poborem do wojska?

Pobór do zasadniczej służby zawodowej został zniesiony już ponad 10 lat temu. Nie oznacza to jednak, że obywatel może ambiwalentnie podchodzić do kwestii obrony kraju.

W dalszym ciągu obowiązuje kwalifikacja wojskowa. Oznacza to, że dana osoba może otrzymać wezwanie do stawienia się przed komisją w celu określenia zdolności do pełnienia służby wojskowej.

W ramach takiej kwalifikacji możesz uzyskać:

 • kategorię A — zdolny lub zdolna do czynnej służby wojskowej,
 • kategorię B — czasowo niezdolny lub niezdolna do czynnej służby wojskowej, 
 • kategorię D — niezdolny lub niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk,
 • kategorię E — trwale i całkowicie niezdolny lub niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i w czasie wojny. 

W Polsce w 2020 roku kwalifikacja wojskowa obejmuje kobiety i mężczyzn urodzonych w latach 1999-2000 (oraz w latach 1996-2000 jeżeli nie mają wyrobionych kategorii) a także kobiety urodzone w latach 1996-2001, które w roku akademickim 2019/2020 kończą naukę na kierunkach medycznych, psychologicznych lub weterynaryjnych.

Mam nadzieję, że nie przytłoczyłam Cię tą ilością informacji? Aby ułatwić uporządkowanie wiedzy, koniecznie zapoznaj się z sekcją Najczęściej Zadawanych Pytań.

Praca w wojsku — FAQ

📌 Jak wygląda praca w wojsku?

Praca w wojsku to nie tylko działania bojowe. Takie pojęcie może odnosić się także do szeregu różnych zadań związanych np. z informatyką, chemią czy medycyną. Jako żołnierz możesz być zatrudniony na różnych stanowiskach.

📌 Jak wygląda praca w wojsku jako szeregowy?

Szeregowy to w wojsku najniższy stopień przeznaczony dla osób bez wyższego wykształcenia. W związku z tym praca szeregowego może obejmować mnóstwo zadań
— od kucharza po kierowcę.

📌 Jak wygląda praca kierowcy w wojsku?

Praca kierowcy w wojsku polega na świadczeniu usług transportowych dla wojska oraz dbaniu o samochody jednostki. Zakres takich zadań może być zróżnicowany — od przejazdów pomiędzy jednostkami po wyjazdy na misje.

📌 Gdzie szukać pracy w wojsku?

Informacje o naborach do wojska znajdziesz w Wojskowych Komisjach Uzupełnień oraz na stronach WKU.

Na zakończenie

Praca w wojsku, choć ciężka, jest niezwykle satysfakcjonująca. Nie ma się co jednak oszukiwać — trzeba mieć do tego odpowiedni charakter. Po prostu — żołnierz nie jest w pracy, a na służbie. I niesie to ze sobą sporo konsekwencji, zdecydowanie ingerujących w jego życie prywatne.

Hierarchia wojskowa dla niektórych może kojarzyć się wyłącznie negatywnie — dla innych może być idealnym sposobem na zdyscyplinowaną pracę i służbę Ojczyźnie.

Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu wiesz już, na czym polega praca w wojsku i z czym się ona wiąże. Bardzo cieszę się, jeżeli przekonałam Cię do podjęcia decyzji. 😄

Planujesz karierę w wojsku? Koniecznie powiedz więcej o swoich planach na przyszłość!

Gratulacje! Dotarłeś do końca!

To nie powód, aby się rozstawać. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skorzystać z naszego Kreatora CV, za pomocą którego przygotujesz perfekcyjne CV!

Spodobał Ci się ten poradnik?

Będzie mi niezmiernie miło, jeśli ocenisz go na 5 gwiazdek

Średnia 4.2 (39 ocen)

Joanna Ryś

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna posiada 8-letnie doświadczenie w branży rekrutacyjnej, a obecnie pracuje jako Główny Strateg do spraw Sourcingu w obszarze EMEA w firmie HAYS. Microsoft, Rolls Royce Aerospace, Abbott, AB Inbev to kilka firm z portfolio klientów...z którymi współpracowała, a do jej zadań należy definiowanie strategii pozyskiwania kandydatów w Europie, samodzielne zaradzanie narzędziami rekrutacyjnymi, monitorowanie stopy zwrotu inwestycji, wdrażanie inicjatyw z obszaru Employer Branding do procesów rekrutacyjnych oraz analiza danych. Dzielenie się wiedzą i dyskusje na temat pracy z kandydatami są jej pasją, dlatego chętnie tworzy nowe programy szkoleniowe, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, organizuje warsztaty ze studentami krakowskich uczelni, pracownikami swojej firmy i wolnymi słuchaczami wywodzącymi się z różnych organizacji społecznych. Pasjonatka gier komputerowych i zagadnień socjoekonomii.