Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna zwana też „rozmową rekrutacyjną” to kluczowy element całego procesu rekrutacji. Poprzedza ją zazwyczaj etap analizy dokumentów rekrutacyjnych (CV, listu motywacyjnego), po których rekruter zaprasza kandydata na spotkanie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej rekruter zadaje pytania kandydatowi do pracy. Zazwyczaj dotyczą one informacji zawartych w curriculum vitae. Podczas rozmowy mogą pojawić się również inne pytania ze strony osoby...