List motywacyjny

List motywacyjny to najpopularniejszy, zaraz obok CV, dokument rekrutacyjny. Dokument ten stanowi niejako suplement do naszego curriculum vitae. To on pełni role naszej osobistej „odzewy” to pracodawcy w przeciwieństwie do CV, które jest szablonowym dokumentem. Choć idzie on w parze z naszym życiorysem, jest zgoła odmiennym typem pisma. CV to zwykle jeden wzór wysyłany do każdej firm, w której chcemy pracować. Swój list motywacyjny z kolei należy przy...