List motywacyjny

List motywacyjny

List motywacyjny to najpopularniejszy, zaraz obok CV, dokument rekrutacyjny. Dokument ten stanowi niejako suplement do naszego curriculum vitae. To on pełni role naszej osobistej „odzewy” to pracodawcy w przeciwieństwie do CV, które jest szablonowym dokumentem. Choć idzie on w parze z naszym życiorysem, jest zgoła odmiennym typem pisma. CV to zwykle jeden wzór wysyłany do każdej firm, w której chcemy pracować. Swój list motywacyjny z kolei należy przy...