Zaświadczenie o niekaralności — jak i gdzie uzyskać? [wniosek, koszty]

Kategoria:

Praca

Zaświadczenie o niekaralności — jak i gdzie uzyskać? [wniosek, koszty]

Średnia 5.0 (5 ocen)

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Aktualizacja:

Średnia 5.0 (5 ocen)

Zaświadczenie o niekaralności to wymóg w przypadku starania się o pracę w pewnych zawodach lub ubiegania się o pewne licencje i koncesje. Jednak czy wiesz, co znajduje się w takim dokumencie? W tym artykule dowiesz się, jak zdobyć takie zaświadczenie, ile ono kosztuje i w jaki sposób złożyć odpowiedni wniosek.

Na pewno przeglądając różnego rodzaju ogłoszenia o pracę zauważyłaś lub zauważyłeś, że czasem pojawia się wymóg dostarczenia zaświadczenia o niekaralności. 

Czy zdobycie takiego dokumentu to problem?
Może warto przygotować je sobie wcześniej, żeby mieć je na wszelki wypadek?

Jeżeli boisz się, że w tym dokumencie znajdą się informacje o Twoich mandatach za złe parkowanie, już Cię uspokajam — są tam WYŁĄCZNIE informacje o sprawach, w których zapadł prawomocny wyrok sądu.

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się:

 • na czym dokładnie polega zaświadczenie o niekaralności;
 • gdzie można zdobyć takie zaświadczenie;
 • po co stosuje się takie zaświadczenie.

Przykładowe CV

Zaświadczenie o niekaralności — co to jest?

Oświadczenie o niekaralności to dokument, który potwierdza, że dana osoba nie znajduje się w rejestrze Krajowego Rejestru Karnego — czyli KRK.

Na pewno interesuje Cię, jakie dane przetrzymywane są w takim rejestrze? Zaraz Ci o tym opowiem. 😄

Krajowy Rejestr Karny (KRK)

Po co istnieje taki rejestr?

Tak naprawdę właśnie w tym miejscu znajdują się wszystkie informacje odnośnie karalności w naszym kraju. W związku z tym, jeżeli dana osoba dopuściła się przestępstwa, to właśnie w KRK znajduje się informacja, czy było to pierwsze tego typu zdarzenie, czy też delikwent był już wcześniej karany. 

A co dokładnie możesz znaleźć w tym rejestrze? KRK zbiera informacje odnośnie m.in.:

 • przestępstw i przestępstw skarbowych — także tych warunkowo umorzonych lub umorzonych w ramach amnestii;
 • obywateli Polski skazanych za granicą;
 • środków zabezpieczających orzeczonych w sprawach o przestępstwa;
 • nieletnich, wobec których orzeczono środki wychowawcze lub poprawcze;
 • osób prawomocnie skazanych na areszt;
 • poszukiwań listem gończym;
 • tymczasowych aresztowań;
 • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Jak widać — lista zdarzeń przechowywanych w KRK jest całkiem spora. Jeżeli któreś z nich dotyczy Ciebie, NIE uzyskasz zaświadczenia o niekaralności. Chyba, że nastąpiło zatarcie…

Zatarcie skazania a zaświadczenie o niekaralności

Czy wyrok będzie nad Tobą ciążył przez całe życie? Okazuje się, że NIE!

Z czasem ulegnie on zatarciu. Oznacza to, że po upływie określonego terminu znowu będziesz mógł określić siebie jako niekaralnego i zdobyć stosowne zaświadczenie.

Terminy zatarcia są różne i wynoszą np.:

 • w przypadku kary grzywny — 1 rok od wykonania, darowania kary lub przedawnienia jej wykonania;
 • w przypadku ograniczenia wolności — 3 lata;
 • w przypadku pozbawienia wolności — 10 lat.

Uff…Jak widzisz, nawet będąc karanym możesz zdobyć oświadczenie o niekaralności 😄

Jednak po co pracodawcy Twoje zaświadczenie o niekaralności?

Wymóg zaświadczenia o niekaralności

Wiesz już o tym, że Krajowy Rejestr Karny zbiera i aktualizuje mnóstwo informacji dotyczących karalności Polaków. Na pewno przydaje się to w trakcie postępowania sądowego.

Oświadczenie o niekaralności jest wykorzystywane nie tylko podczas spraw sądowych, ale także w życiu codziennym.

Może być potrzebne np. wtedy, gdy ubiegasz się o:

 • licencję na broń;
 • udział w przetargu;
 • uzyskanie wizy.

Domyślasz się dlaczego?

Otóż jest ono potrzebne, jako pewnego rodzaju zabezpieczenie. Jeżeli w ustawie znajduje się zapis o wcześniejszej niekaralności, to konieczne jest dostarczenie odpowiedniego oświadczenia.

Wymóg zaświadczenia o niekaralności

Podobnie jest w przypadku niektórych zawodów. Taki wymóg może być np. w przypadku:

 • taksówkarza,
 • pilota wycieczek,
 • ochroniarza,
 • policjanta.

Chyba rozumiesz, dlaczego w przypadku powyższych zawodów oświadczenie o niekaralności jest faktycznie istotne? Tutaj też chodzi o to, aby ocenić “moralne” podłoże kandydata.

Lista takich zawodów jest znacznie szersza i obejmuje wszystkie zawody, w ramach których w ustawie wprowadzono wymóg niekaralności. 

Uwaga! Pamiętaj, że pracodawca może od Ciebie wymagać oświadczenia o niekaralności tylko na etapie rekrutacji i wyłącznie jeżeli stanowisko tego wymaga.

Treść zaświadczenia o niekaralności

Na pewno interesuje Cię, co znajduje się w samym oświadczeniu o niekaralności? 

 • Jeżeli NIE figurujesz w KRK, Twoje zaświadczenie będzie miało następującą treść:
Rejestr karny nie zawiera żadnych informacji o wyrokach skazujących wobec danej osoby. 
 • Jeżeli natomiast masz pewne wyroki na karku, w zaświadczeniu przeczytasz:
Rejestr karny zawiera informacje o wyrokach skazujących wobec danej osoby.

a w załączniku zostanie dodany wykaz wyroków

 • Jeżeli NIE zostałaś lub zostałeś skazany wyrokiem sądu, ale figurują o Tobie informacje w KRK, treść będzie wyglądać następująco:
Rejestr karny zawiera inne informacje dotyczące danej osoby

a informacje te zostaną załączone do odpowiedzi.

Okres ważności zaświadczenia o niekaralności

Na oświadczeniu o niekaralności znajduje się data wydania. Nie ma ono określonego terminu i nie ma możliwości uzyskania zaświadczenia z datą wsteczną.

W związku z tym dokument ten po prostu stwierdza stan faktyczny na dany dzień. Pamiętaj zatem, że nie ma sensu przygotowywać takiego zaświadczenia “na przyszłość”.

Zaświadczenia o niekaralności — jak je uzyskać?

Pamiętaj, że TYLKO Ty możesz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności. Twój pracodawca nie ma do tego prawa. 

W związku z tym, jeżeli w danym ogłoszeniu o pracę znajduje się wymóg takiego dokumentu, będziesz musiał go zdobyć na własną rękę.

W jaki sposób?
Zaraz Ci wytłumaczę!

Zaświadczenia o niekaralności — jak je uzyskać?

Potrzebne Ci będzie zapytanie o udzielenie informacji o osobie — jak nazywany jest wniosek o zaświadczenie o niekaralności. To prosty formularz, w którym wskazujesz:

 • swoje dane,
 • informacje o zbiorach, które mają być uwzględnione.

Uwaga! We wniosku znajdują się pytanie o postępowanie w ramach którego ma być udzielona informacja oraz zakres danych, które mają być przedmiotem informacji — jeżeli wypełniasz wniosek w swoim imieniu, nie uzupełniaj tych pól.

Przede wszystkim musisz wiedzieć, że możesz uzyskać oświadczenie o niekaralności na 3 sposoby:

 • online,
 • listownie,
 • osobiście.

Zaświadczenia o niekaralności — online

Wiesz o tym, że możesz zdobyć zaświadczenie o niekaralności nie wychodząc z domu? To zdecydowanie najwygodniejsza forma uzyskania takiego oświadczenia.

Pamiętaj, że aby móc skorzystać z takiego rozwiązania musisz mieć:

 • profil zaufany e-PUAP
 • lub certyfikat kwalifikowany.

Będą one wymagane do elektronicznego podpisania wniosku.

 1. Następnie musisz wejść na stronę e-KRK i zarejestrować tam swoje konto.
 2. Po potwierdzeniu logowania możesz złożyć zapytanie o udzielenie informacji o osobie.
 3. Po jego podpisaniu — czy to przez e-PUAP, czy podpis elektroniczny — musisz dokonać płatności w wysokości 20 zł.
 4. Po opłaceniu wniosku dostaniesz potwierdzenie złożenia zapytania.
 5. Zaświadczenie otrzymasz bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż po 7 dniach. Będzie ono dostępne do pobrania w systemie e-KRK.

Pamiętaj, że otrzymane w ten sposób oświadczenie o niekaralności jest dokumentem elektronicznym o rozszerzeniu .xml — i tylko przedstawione w ten sposób jest ważne. W związku z tym MOŻESZ je:

 • wysłać mailowo, np. wraz z CV i listem motywacyjnym
 • lub dostarczyć np. na płycie CD czy pendrive’ie.

Natomiast NIE możesz go wydrukować.

Zaświadczenie o niekaralności — zapytanie listowne

Możesz też złożyć zapytanie listownie.

W takim wypadku konieczne jest:

 1. Wypełnienie zapytania o udzielenie informacji o osobie,
 2. Uiszczenie opłaty — w wysokości 30 zł — oraz dołączenie potwierdzenia płatności do listu.
 3. List należy wysłać do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego albo do dowolnego punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego.
 4. W takim wypadku zaświadczenie zostanie wydane w przeciągu 7 dni od otrzymania wniosku.

Zaświadczenie o niekaralności — w punkcie informacyjnym

Możesz także złożyć wniosek osobiście. 

W tym wypadku musisz:

 1. Uzupełnić zapytanie o udzielenie informacji o osobie i udać się do punktu informacyjnego KRK.
 2. Płatność możesz uiścić wcześniej lub zapłacić gotówką w kasie punktu — w tym wypadku również płacisz 30 zł.
 3. Zaświadczenie uzyskasz od razu na miejscu. W szczególnych przypadkach termin załatwienia sprawy może zostać wydłużony do 7 dni.

Punkty informacyjne znajdują się w wielu miastach Polski i mieszczą się przy sądach rejonowych i okręgowych. Listę znaleźć można na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenie o niekaralności — koszty

Oświadczenie o niekaralności — koszty

Jeśli uważnie przeczytałaś lub przeczytałeś wcześniejsze informacje, to wiesz o tym, że koszt wydania zaświadczenia to 20 zł lub 30 zł. Tańsza opcja jest dostępna wyłącznie w przypadku składania wniosku online.

Możesz jeszcze skorzystać ze zwolnienia z opłaty za wydanie zaświadczenia o niekaralności. Jest to możliwe, jeśli jako wolontariusz planujesz zostać wychowawcą lub kierownikiem obozu lub kolonii dla dzieci i młodzieży — i zostanie to potwierdzone pismem od organizatora.

Liczę, że w wyczerpujący sposób przedstawiłam Ci informacje odnośnie zaświadczenia o niekaralności. 😄

Jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości, zapoznaj się z listą Najczęściej Zadawanych Pytań.

Zaświadczenie o niekaralności — FAQ

📌 Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

Zaświadczenie o niekaralności możesz zdobyć online, listownie lub udając się do jednego z punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego. Wystarczy złożyć zapytanie i uiścić opłatę.

📌 Ile kosztuje zaświadczenie o niekaralności?

Przy wnioskowaniu o wydanie zaświadczenia o niekaralności należy uiścić opłatę 30 zł (w przypadku załatwiania sprawy osobiście lub listownie) lub 20 zł (w przypadku składania wniosku online).

📌 Ile jest ważne zaświadczenie o niekaralności?

Zaświadczenie nie ma terminu ważności — po prostu stwierdza stan faktyczny na dzień wydania oświadczenia.

📌 Gdzie uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać w jednym z biur informacyjnych KRK lub elektronicznie na stronie e-KRK.

📌 Ile się czeka na zaświadczenie o niekaralności?

Zaświadczenie jest wydawane bez zbędnej zwłoki — najpóźniej w ciągu 7 dni od złożenia zapytania.

📌 Kto nie dostanie zaświadczenia o niekaralności?

Zaświadczenia o niekaralności nie zdobędą osoby, które znajdują się w Krajowym Rejestrze Karnym w związku z np. skazaniem prawomocnym wyrokiem sądu, aresztowaniem lub figurowaniem na liście gończym.

Podsumowanie

W przypadku niektórych zawodów wymóg dostarczenia zaświadczenia o niekaralności jest standardem. Pamiętaj jednak o tym, że pracodawca nie może bez Twojego upoważnienia uzyskać takich informacji z KRK.

Bardzo dobrą wiadomością jest to, że możesz uzyskać takie zaświadczenie drogą elektroniczną. Co więcej — rozwiązanie takie jest tańsze niż w przypadku składania zapytania listownie czy osobiście w biurze informacyjnym.

Na uwagę zasługuje także fakt, że Twoje wyroki mogą ulec zatarciu po określonym czasie. W związku z tym nawet po wyjściu z więzienia, po kilku latach możesz uzyskać zaświadczenie o niekaralności.

A czy w trakcie Twojej kariery zawodowej miałaś lub miałeś kiedyś wymóg dostarczenia takiego zaświadczenia podczas rekrutacji?

Napisz o tym w komentarzu. 😄

Gratulacje! Dotarłeś do końca!

To nie powód, aby się rozstawać. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skorzystać z naszego Kreatora CV, za pomocą którego przygotujesz perfekcyjne CV!

Spodobał Ci się ten poradnik?

Będzie mi niezmiernie miło, jeśli ocenisz go na 5 gwiazdek

Średnia 5.0 (5 ocen)

Joanna Ryś

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna posiada 8-letnie doświadczenie w branży rekrutacyjnej, a obecnie pracuje jako Główny Strateg do spraw Sourcingu w obszarze EMEA w firmie HAYS. Microsoft, Rolls Royce Aerospace, Abbott, AB Inbev to kilka firm z portfolio klientów...z którymi współpracowała, a do jej zadań należy definiowanie strategii pozyskiwania kandydatów w Europie, samodzielne zaradzanie narzędziami rekrutacyjnymi, monitorowanie stopy zwrotu inwestycji, wdrażanie inicjatyw z obszaru Employer Branding do procesów rekrutacyjnych oraz analiza danych. Dzielenie się wiedzą i dyskusje na temat pracy z kandydatami są jej pasją, dlatego chętnie tworzy nowe programy szkoleniowe, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, organizuje warsztaty ze studentami krakowskich uczelni, pracownikami swojej firmy i wolnymi słuchaczami wywodzącymi się z różnych organizacji społecznych. Pasjonatka gier komputerowych i zagadnień socjoekonomii.