Praca w Straży Granicznej — jak wygląda? [zarobki, nabór, stopnie]

Kategoria:

Praca

Praca w Straży Granicznej — jak wygląda? [zarobki, nabór, stopnie]

Średnia 4.3 (13 ocen)

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Aktualizacja:

Średnia 4.3 (13 ocen)

Czy praca w Straży Granicznej to dobry pomysł na rozwój kariery? Oczywiście, że tak! Ale tylko w sytuacji, w której jesteś w stanie sprostać dużym wymaganiom stawianym kandydatom oraz przejść przez trwający nawet kilkanaście miesięcy proces rekrutacji. Poznaj najważniejsze informacje dotyczące pracy w Straży Granicznej!

To pewne — praca w Straży Granicznej nie jest dla każdego. 

Ta elitarna formacja przyciąga jednak wielu kandydatów, kusząc atrakcyjną formą służby oraz dobrymi zarobkami.

Czy jednak rozbudowana rekrutacja zostanie wynagrodzona przez ciekawą służbę? 
Czy możesz liczyć na policyjne akcje?
A może Twoja służba ograniczy się do nudnej papierkowej roboty?

Czytaj dalej, aby się tego dowiedzieć! 😄

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • z jakimi zadaniami wiąże się praca w Straży Granicznej;
 • na jakie zarobki możesz liczyć podczas służby;
 • jak wygląda rekrutacja do Straży Granicznej.

Przykładowe CV

Jak działa Straż Graniczna?

Straż Graniczna to fundacja mundurowa, która ma za zadanie chronić granice państwowe i kontrolować ruch graniczny w Polsce. W jej skład wchodzi kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Służba ta jest istotna nie tylko dla bezpieczeństwa Polski, ale także całej Unii Europejskiej. Jest to związane z faktem, że jesteśmy jednym z krajów granicznych Unii Europejskiej — a tym samym strefy Schengen. Oczywiście nie oznacza to, że strażnicy graniczni mają co robić wyłącznie na wschodzie…

Przyjrzyjmy się obowiązkom pracowników Straży Granicznej.

Praca w Straży Granicznej — zakres obowiązków

Chcesz poznać, w jaki sposób działa Straż Graniczna? W końcu samo “zabezpieczanie granic” niewiele mówi o pełnym zakresie obowiązków funkcjonariuszy tej straży.

W rzeczywistości straż graniczna m.in.:

 • zapobiega nielegalnej migracji — poprzez czynności kontrolne, rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń;
 • wydaje zezwolenia na przekraczanie granicy — także wizy;
 • rozpoznaje, zapobiega i wykrywa przestępstwa oraz ściga sprawców — chodzi m.in. o przestępstwa związane z nielegalnym przewozem towarów czy dóbr kultury, przemytem narkotyków czy handlem ludźmi;
 • osadza i utrzymuje znaki graniczne;
 • chroni urządzenia służące do ochrony granicy;
 • gromadzi i przetwarza informacje z zakresu ochrony granic i kontroli ruchu granicznego;
 • sprawuje nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich;
 • chroni granice Polski w przestrzeni powietrznej;
 • zapobiega nielegalnemu transportowi odpadów i szkodliwych substancji (w tym substancji promieniotwórczych);
 • zapobiega handlowi bronią i narkotykami;
 • prowadzi kontrolę legalności pracy wykonywanej przez cudzoziemców.
Praca w Straży Granicznej — zakres obowiązków

Jak widzisz — tych zadań jest całkiem sporo. Jak się zapewne domyślasz, pracując w Straży Granicznej nie będziesz się nudzić. Zwłaszcza, że formacja ta ma do dyspozycji np.:

 • wszędołazy,
 • skutery śnieżne;
 • okręty pełnomorskie, patrolowe i łodzie pontonowe;
 • poduszkowce;
 • motoszybowce;
 • samoloty;
 • śmigłowce
 • a nawet konie! 🙂

Praca w Straży Granicznej w praktyce

Z czym wiąże się w praktyce praca w Straży Granicznej? Wystarczy przyjrzeć się kilku statystykom, by dowiedzieć się, czego można się spodziewać po takiej służbie.

Otóż funkcjonariusze Straży Granicznej:

 • w 2019 r. odprawili ok. 54 milionów podróżnych;
 • w 2019 r. ujawnili 1200 przypadków posługiwania się sfałszowanymi dokumentami;
 • w 2019 r. udaremnili przemyt towarów na kwotę przekraczającą 265 milionów złotych.

Jak widzisz — pracując w Straży Granicznej możesz dokonać pewnych spektakularnych sukcesów, np. przyczyniając się do rozbicia grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi.

Jednak zauważ też, że w dużej mierze praca w Straży Granicznej to nieco mniej spektakularna odprawa podróżnych.

Dla kogo?

Jak się zapewne domyślasz, pełnienie tak ważnej funkcji jak obrona granic wymaga spełnienia określonych wymogów przez kandydatów. Dokładnie tak jest! 😄

Jeżeli interesuje Cię służba w Straży Granicznej musisz:

 • posiadać wyłącznie polskie obywatelstwo;
 • nie mieć ukończonych 35 lat — nie dotyczy osób posiadających stopnie policyjne lub wojskowe, przyjmowanych do Straży Granicznej (w przypadku posiadania szczególnych kwalifikacji, kryterium wieku może zostać pominięte);
 • mieć nieposzlakowaną opinię;
 • nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystać w pełni z praw publicznych;
 • mieć przynajmniej średnie wykształcenie;
 • mieć zdolność fizyczną i psychiczną do służby;
 • być gotową lub gotowym do podporządkowania się szczególnej dyscyplinie;
 • dostarczyć rękojmię zachowania tajemnicy.

Jak widzisz — musisz spełniać sporo wymogów.

Praca w Straży Granicznej w praktyce

Oczywiście są to tylko wymagania podstawowe. Dobrze, jeżeli kandydat jest w stanie pochwalić się znajomością języków obcych czy też dyplomem z wyższej uczelni. Zresztą pamiętaj o tym, że posiadanie tytułu magistra lub licencjata to warunek niezbędny, aby móc piąć się na wyższe stanowiska w Straży Granicznej.

Rekrutacja do Straży Granicznej

Proces rekrutacyjny do tej formacji trwa kilkanaście miesięcy. Czy warto brać w nim udział?

Doniesienia Straży Granicznej mówią o tym, że selekcja kandydatów jest naprawdę ostra i prowadzi do tego, że przez proces rekrutacyjny przechodzi zaledwie kilka procent kandydatów.

Czy faktycznie jest tak trudno? Przekonajmy się! 😄

Informacje na temat aktualnie prowadzonych naborów znajdziesz na stronie Straży Granicznej

Znalazłaś lub znalazłeś interesujące Cię ogłoszenie? Rozpocznij od przygotowania kompletu dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do służby w Straży Granicznej;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy zawarty w ogłoszeniu o naborze;
 • dwie fotografie jak do dowodu osobistego;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • kserokopię paszportu;
 • kserokopię książeczki wojskowej;
 • kserokopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
 • kserokopię zaświadczenia o niekaralności z KRK;
 • kserokopię odpisu aktu urodzenia (i małżeństwa);
 • kserokopię poświadczenia bezpieczeństwa (jeśli takie uzyskałaś lub uzyskałeś).

Zauważ, że wśród wymaganych dokumentów nie znajdziesz CV i listu motywacyjnego. Dlaczego?

Otóż informacje dotyczące Twojego życiorysu zamieszczasz w wypełnionym kwestionariuszu osobowym. Z kolei zamiast listu motywacyjnego przygotowujesz podanie o przyjęcie do służby.

Na co zwrócić uwagę przy tworzeniu takiego podania? Przede wszystkim:

 • stwórz spójna narrację wokół dotychczasowej kariery i zaznacz, dlaczego nadajesz się do służby;
 • odnieś się do wymagań stawianych funkcjonariuszom Straży Granicznej;
 • napisz o swoich umiejętnościach miękkich, potwierdzając swoją gotowość do rozpoczęcia służby;
 • pochwal się swoimi osiągnięciami i znajomością języków obcych.

Przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda rekrutacja do pracy w Straży Granicznej:

 1. W pierwszym etapie rekrutacji, kandydat musi złożyć odpowiednie dokumenty oraz wypełnić wstępną ankietę. Jeżeli zostanie pozytywnie zweryfikowany, przechodzi do wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Wstępna rozmowa kwalifikacyjna połączona jest z badaniem psychologicznym i psychofizjologicznym (z wykorzystaniem wykrywacza kłamstw).
 3. Jeżeli kandydat poradzi sobie z poprzednim etapem, bierze on udział w egzaminie w ośrodku szkolenia Straży Granicznej. Test obejmuje wiedzę ogólną, sprawdzian znajomości języka obcego oraz testy fizyczne (m.in. pompki, bieg typu koperta, skrętoskłony, skoki w dal oraz bieg na 1000 m dla mężczyzn lub 600 m dla kobiet).
 4. Następnie kandydat bierze udział w rozmowie kwalifikacyjnej i badaniach lekarskich.

Udało Ci się przejść przez te wszystkie etapy? To oczywiście nie koniec! 😄

Teraz czeka na Ciebie szkolenie podstawowe, które zajmie 3,5 miesiąca. A po nim jest czas na miesięczna praktykę w macierzystej jednostce.

Po jej odbyciu pozostaje Ci jeszcze trwające kolejne 3,5 miesiąca szkolenie podoficerskie, po którym uzyskasz stopień kaprala i będziesz mogła lub mógł rozpocząć służbę.

Nie martw się — podczas odbywania powyższych kursów przysługuje Ci podstawowe wynagrodzenie w wysokości 2 400 zł netto. To nie tak źle, zważywszy, że w tym czasie masz zapewnione wyżywienie oraz pobyt w ośrodku szkoleniowym. 

Zarobki w Straży Granicznej

Na pewno zastanawiasz się, czy praca w Straży Granicznej wiąże się z odpowiednim wynagrodzeniem? W końcu — niełatwo się do niej dostać, więc czy ten wysiłek jest rekompensowany przez zarobki na odpowiednim poziomie?

Zarobki w Straży Granicznej

Zgodnie z danymi z serwisu wynagrodzenia.pl mediana zarobków wynosi 6 550 zł brutto — czyli 4 706 zł na rękę. Oznacza to, że połowa funkcjonariuszy zarabia powyżej, a połowa poniżej tej kwoty. Z kolei podstawowe wynagrodzenie (bez dodatków) szeregowego funkcjonariusza straży granicznej wynosi 3 250 zł netto.

Czy to dużo? Dla porównania mediana zarobków:

 • policjantów to 4 970 zł brutto;
 • żołnierzy szeregowych to 4 160 zł brutto;
 • ratowników medycznych to 3 610 zł brutto;
 • wyższych urzędników państwowych to 4 110 zł brutto.

Widzisz zatem, że jeżeli chcesz zdecydować się na służbę Ojczyźnie, to Straż Graniczna jest jednym z najlepiej opłacanych wyborów.

Praca w straży granicznej — planowanie kariery

Podobnie jak w wojsku — w straży granicznej szeregowy to najniższy stopień. W przypadku funkcjonariuszy działających na morzu jest to marynarz.

A jak wygląda ta sprawa przy stanowiskach podoficerskich i oficerskich? Awans jest możliwy w zależności od posiadanych kwalifikacji. Istotne jest jednak przesłużenie na danym stopniu określonego czasu

Okresy dla poszczególnych stopni prezentują się następująco (w nawiasie podaję odpowiadający stopień w przypadku pełnienia służby na morzu):

 • kapral (mat) — 1 rok;
 • plutonowy (bosmanmat) — 2 lata;
 • sierżant (bosman) — 2 lata;
 • st. sierżant (st. bosman ) — 2 lata;
 • mł. chorąży — 3 lata;
 • chorąży — 3 lata;
 • st. chorąży — 3 lata;
 • chorąży sztabowy — 4 lata;
 • podporucznik — 3 lata;
 • porucznik — 4 lata;
 • kapitan — 4 lata;
 • major (komandor podporucznik) — 3 lata;
 • podpułkownik (komandora porucznik) — 4 lata.

Pracownicy cywilni w Straży Granicznej

Musisz pamiętać o tym, że pracować w Straży Granicznej możesz nie tylko w formacji mundurowej. Podobnie jak w innych organach administracji państwowej istnieje jeszcze coś takiego jak służba cywilna.

W końcu nie wszystkie zadania związane z ochroną granic muszą być realizowane wyłącznie przez “mundurowych”. Istnieje szereg zadań realizowanych przez pracowników cywilnych.

W 2017 r. w Straży Granicznej było 3 500 takich pracowników. Dla porównania — w tym samym czasie swoją służbę pełniło 14 800 funkcjonariuszy mundurowych.

Praca w Straży Granicznej a współpraca międzynarodowa

Pamiętaj, że istnieje także formacja Europejskiej Straży Granicznej, która powstała w ramach Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex. 

Jeżeli chcesz kontynuować swoją karierę w Straży Granicznej, działając na arenie międzynarodowej, zastanów się nad rekrutacją do wspomnianej służby. 

Praca w Straży Granicznej a współpraca międzynarodowa

Co więcej — rekrutacja jest przeznaczona nie tylko dla pograniczników, ale także np. dla policjantów, wojskowych, funkcjonariuszy służby celnej i innych służb.

Rozpoczęcie służby w Europejskiej Straży Granicznej przez pierwszych funkcjonariuszy planowane jest na styczeń 2021 r. Więcej informacji na temat rekrutacji znajdziesz na stronie Frontex.

Przejdźmy teraz do sekcji Najczęściej Zadawanych Pytań. 😄

Praca w Straży Granicznej — FAQ

📌 Co to jest Straż Graniczna?

Straż Graniczna to formacja, której celem jest dbanie o bezpieczeństwo granic państwa i kontrolowanie tych granic.

📌 Jak wygląda praca w Straży Granicznej?

Praca w Straży Granicznej obejmuje szereg działań o charakterze kontrolnym i administracyjnym. Praca jest bardzo zróżnicowana — może to być zarówno fizyczne patrolowanie granic, jak również analityczna praca nad rozbiciem grupy przestępczej.

📌 Jak się dostać do Straży Granicznej?

Aby dostać się do Straży Granicznej, trzeba wziąć udział w rozbudowanym procesie rekrutacyjnym obejmującym sprawdzian wiedzy i sprawności fizycznej, a także liczne szkolenia przygotowawcze. Aby wziąć w nim udział musisz m.in. wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami, nieposzlakowaną opinią i być fizycznie i psychicznie gotowym do podjęcia służby.

📌 Ile zarabia się w Straży Granicznej?

Mediana zarobków w Straży Granicznej to 6 550 zł brutto, czyli 4 706 zł netto miesięcznie.

📌 Jakie zadania wykonuje Straż Graniczna?

Zadania wykonywane przez Straż Graniczną to m.in. kontrola ruchu granicznego, wydawanie wiz, zapobieganie przemytowi, ochrona przestrzeni publicznej kraju, kontrola legalności pracy przez cudzoziemców oraz walka z nielegalnym handlem bronią.

Podsumowanie

Pamiętaj, że w przypadku rekrutacji do Straży Granicznej nie przygotowujesz klasycznego CV oraz listu motywacyjnego. Zamiast tego musisz wypełnić kwestionariusz osobowy oraz przygotować podanie o przyjęcie do służby. 

Rozpoczęcie służby w Straży Granicznej to nie jest bułka z masłem. Musisz liczyć się z koniecznością poświęcenia dużej ilości czasu, sprostania wysokim wymogom oraz przejścia przez wymagającą rekrutację. Jednak bycie pogranicznikiem — choć wymaga od Ciebie wielu wyrzeczeń — dostarcza w zamian ogromną satysfakcję. Poza tym niezaprzeczalnie kształtuje charakter.

Na pewno nie jest to praca, w której będziesz się nudzić. Możesz też liczyć na nie najgorsze zarobki w zamian za Twoją służbę. 😄

Gratulacje! Dotarłeś do końca!

To nie powód, aby się rozstawać. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skorzystać z naszego Kreatora CV, za pomocą którego przygotujesz perfekcyjne CV!

Spodobał Ci się ten poradnik?

Będzie mi niezmiernie miło, jeśli ocenisz go na 5 gwiazdek

Średnia 4.3 (13 ocen)

Joanna Ryś

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna posiada 8-letnie doświadczenie w branży rekrutacyjnej, a obecnie pracuje jako Główny Strateg do spraw Sourcingu w obszarze EMEA w firmie HAYS. Microsoft, Rolls Royce Aerospace, Abbott, AB Inbev to kilka firm z portfolio klientów...z którymi współpracowała, a do jej zadań należy definiowanie strategii pozyskiwania kandydatów w Europie, samodzielne zaradzanie narzędziami rekrutacyjnymi, monitorowanie stopy zwrotu inwestycji, wdrażanie inicjatyw z obszaru Employer Branding do procesów rekrutacyjnych oraz analiza danych. Dzielenie się wiedzą i dyskusje na temat pracy z kandydatami są jej pasją, dlatego chętnie tworzy nowe programy szkoleniowe, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, organizuje warsztaty ze studentami krakowskich uczelni, pracownikami swojej firmy i wolnymi słuchaczami wywodzącymi się z różnych organizacji społecznych. Pasjonatka gier komputerowych i zagadnień socjoekonomii.