Stan cywilny w CV — dodawać czy nie? O co rekruter może zapytać?

Kategoria:

CV

Stan cywilny w CV — dodawać czy nie? O co rekruter może zapytać?

Średnia 5.0 (2 oceny)

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Aktualizacja:

Średnia 5.0 (2 oceny)

Stan cywilny to jedna z Twoich podstawowych danych osobowych. Czy taka informacja powinna znaleźć się w CV wysyłanym do pracodawcy? A może lepiej nie dzielić się niepotrzebnie tego typu danymi? Zaraz rozwieję Twoje wątpliwości.

Zaczynasz pisanie swojego CV. Wprowadzasz podstawowe informacje: imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę urodzenia. Przypomina Ci się, że czasem w różnych wnioskach podaje się także stan cywilny…

Czy jest dla niego miejsce także w Twoim CV?
Czy taka informacja jest istotna dla procesu rekrutacyjnego?

Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się:

 • czym jest jest stan cywilny i jakie są jego rodzaje,
 • czy trzeba umieszczać stan cywilny w CV,
 • jakie są konsekwencje umieszczenia stanu cywilnego w dokumentach aplikacyjnych.

Przykładowe CV

Stan cywilny, czyli co?

Z pojęciem stanu cywilnego, możesz spotkać się podczas rekrutacji, staraniach o kredyt czy też zakupu polisy ubezpieczeniowej. Warto na początku dokładnie zdefiniować ten termin.

Zgodnie z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 1741):

stanem cywilnym jest sytuacja prawna osoby wyrażona przez cechy indywidualizujące osobę, kształtowana przez zdarzenia naturalne, czynności prawne lub orzeczenia sądów, lub decyzje organów, stwierdzona w akcie stanu cywilnego.

Jako, że tak sformułowana definicja mówi tak naprawdę niewiele, lepiej powiedzieć, że stan cywilny określa Twój status prawny w zależności od tego czy pozostajesz (lub nie) w związku małżeńskim.

Termin ten najlepiej doprecyzować poprzez wymienienie określeń stanu cywilnego.

Stan cywilny — rodzaje

Zastanawiasz się, w jaki sposób określić swój stan cywilny? Chcesz w swoim CV wpisać “to skomplikowane”? 😄

Jeżeli chodzi o stan cywilny, jego rodzaje zostały określone poprzez zamknięty katalog określeń w ustawie. Oznacza to, że musisz wybrać z jeden z poniższych:

 1. panna, kawaler — dzisiaj powiedziałoby się singielka lub singiel. 😄 Chodzi oczywiście o osobę, która nie pozostaje w związku małżeńskim – i nigdy w nim nie była.
 2. zamężna, żonaty — jesteś obecnie w związku małżeńskim z drugą osobą? Wtedy stosuj to właśnie określenie stanu cywilnego.
 3. rozwiedziona, rozwiedziony — kwalifikujesz się do tej kategorii, jeżeli byłaś lub byłeś w związku małżeńskim, ale jesteś już po rozwodzie.
 4. wdowa, wdowiec — ten rodzaj stanu cywilnego odnosi się do osób, które były w związku małżeńskim, jednak został on zakończony poprzez śmierć współmałżonka.

Pamiętaj — tylko powyższe stany cywilne są dopuszczalne w polskim prawie. Nie stosuj innych określeń.

W niektórych kwestionariuszach możesz spotkać się z określeniem: stan rodzinny. Jest to bardzo rzadko spotykana nazwa — prawidłowym określeniem w języku polskim jest „stan cywilny”.

Stan cywilny w CV — dodawać czy nie?

Stan cywilny w CV — dodawać czy nie?

Wspomniałam już o tym, że stan cywilny podaje się w różnych miejscach.

Najczęściej nie obejdzie się bez podania takiej informacji przy:

 • składaniu wniosku o kredyt czy
 • kupowaniu polisy ubezpieczeniowej.

Jednak, jak wygląda ta kwestia przy pisaniu CV?

Czy dodawać informacje o stanie cywilnym do CV? Odpowiedź brzmi: NIE!

Dlaczego?

 • Po pierwsze — nie masz takiego obowiązku,
 • Po drugie — tracisz cenne miejsce,
 • Po trzecie — CV powinno być rozpatrywane wyłącznie przez pryzmat Twoich kompetencji.

W procesie rekrutacji pracodawca może wymagać od Ciebie informacji określających:

 • imię i nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • adres do korespondencji,
 • wykształcenie,
 • przebieg dotychczasowego doświadczenia.

W celu weryfikacji poszczególnych informacji, pracodawca może prosić także o dostarczenie:

 • wypełnionego kwestionariusza osobowego,
 • świadectw pracy,
 • dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • innych dokumentów i zaświadczeń.

Czy pracodawca może wymagać podania stanu cywilnego?

Pamiętaj, że w żadnej sytuacji pracodawca nie może wymagać od Ciebie podania stanu cywilnego lub dostarczenia dokumentów, które potwierdzałyby ten stan. Miej też na uwadze, że nie jest on w stanie zdobyć tych informacji na własną rękę.

W kodeksie pracy znajdziesz także zapis, który nakazuje pracownikowi równe traktowanie wszystkich pracowników (także już na etapie nawiązywania stosunku pracy).

Art. 183a par. 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wątpliwości odnośnie stanu cywilnego

Wątpliwości odnośnie stanu cywilnego

Kilkanaście lat temu prezentowanie stanu cywilnego w CV było standardem. Jednak czasy się zmieniły.

Obecnie coraz częściej kładziemy nacisk na ochronę swoich danych osobowych. Raczej odchodzi się od przekazywania niepotrzebnych danych osobowych w procesie rekrutacji.

A co w sytuacji, w której i tak podasz informację o swoim stanie cywilnym?

Może jesteś już po wysyłce CV i zastanawiasz się, czy dobrze zrobiłaś czy zrobiłeś podając takie dane w dokumentach aplikacyjnych? A może stan cywilny podałaś lub podałeś przez przypadek, niejako z rozpędu? Nie martw się — Twoje CV nie zostanie zdyskwalifikowane.

CV z informacją o stanie cywilnym

Tak naprawdę dodając stan cywilny do CV:

 • w pewnym sensie upoważniasz rekrutera do zadania pytania o kwestie, o które pytać nie może – zwyczajna analiza Twojego CV daje mu pretekst do wypytania o Twój stan cywilny, 
 • pokazujesz, że nie wiesz, jakie są kluczowe elementy dobrego CV,
 • możesz na własne życzenie paść ofiarą stereotypowego myślenia.

A jak wyglądają stereotypy na temat stanu cywilnego? Zaraz się przekonasz.

Stereotypy odnośnie stanu cywilnego

O tym, że stereotypy są krzywdzące chyba nie muszę Cię przekonywać.

Jednak czy wiesz o tym, że podając swój stan cywilny w CV, rekruter może szybko przykleić Ci łatkę opartą na swoich uprzedzeniach?

Kawalerjeżeli jesteś po 30tce i dalej jesteś kawalerem, rekruter może widzieć Ciebie jako lekkoducha, który nie chce się ustatkować. Poza tym dla niektórych może to być „zgoda” do większej dyspozycyjności w kwestii nadgodzin.
Pannanie wzięłaś jeszcze ślubu a jesteś po 40tce? Rekruter może zastanawiać się, czy nie jest to związane z Twoją trudnością do odnalezienia się w społecznych relacjach.
Żonatyjeżeli stanowisko, na które aplikujesz wymaga podróżowania, bycie żonatym może sugerować, że będziesz mieć z tym problem (w końcu to trudne do pogodzenia z życiem rodzinnym).
Zamężnamłoda mężatka? To zwiastuje zbliżający się urlop macierzyński!
Rozwiedziona / rozwiedzionyjeżeli jesteś po rozwodzie w młodym wieku, rekruter może twierdzić, że jesteś osobą, która lubi zmieniać zdanie i nie poświęci się także pracy w firmie.

Jak widzisz — wszystkie te stereotypy są bezsensowne. Nie uwzględniają wielu czynników – np. tego, że panna może żyć w konkubinacie, a kawaler może mieć na utrzymaniu trójkę dzieci.

Chyba przyznasz mi rację, jeżeli powiem, że tego typu informacje są zupełnie niepotrzebne w procesie rekrutacji?

Dyskwalifikacja CV?

Zaznaczałam już, że dodanie stanu cywilnego do CV nie dyskwalifikuje dokumentu w postępowaniu rekrutacyjnym.

Owszem — nie jest to potrzebne i może zadziałać na Twoją niekorzyść. Nie oznacza to jednak, że takie CV od razu wyląduje w koszu. Mówię tutaj o polskich realiach.

Z kolei np. w Anglii obowiązują liczne regulacje antydyskryminacyjne — m.in. ze względu na płeć, religię czy orientację seksualną. W związku z tym CV z informacjami o stanie cywilnym mogą być automatycznie odrzucone z dalszej rekrutacji ze względów formalnych.

Dane osobowe – które podać?

Dane osobowe - które podać?

Żeby nie pozostawić żadnych wątpliwości, chciałabym powiedzieć Ci, jakie informacje powinnaś lub powinieneś zawrzeć w sekcji danych osobowych.

Nie zapomnij o poniższych elementach:

 • imię i nazwisko,
 • telefon kontaktowy,
 • adres e-mail,
 • adres do korespondencji,
 • rok urodzenia.

Nie dodawaj natomiast informacji odnośnie:

 • stanu cywilnego,
 • liczby wychowywanych dzieci,
 • religii,
 • orientacji seksualnej.

W nagłówku CV powinno znaleźć się także Twoje dobre zdjęcie oraz podsumowanie kandydata.

Zanim przejdziemy do zakończenia, poniżej przedstawię Ci krótkie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące stanu cywilnego.

Stan cywilny w CV — częste pytania

Stan cywilny w CV - popularne pytania

📌 Co wpisać w ‚stan rodzinny’?

Stan rodzinny to rzadziej stosowana nazwa stanu cywilnego. W tym miejscu wpisujesz czy jesteś np. kawalerem/panną czy żonatym/mężatką. Pamiętaj, że stanu cywilnego nie wpisuje się do CV.

📌 Jaki jest stan cywilny po rozwodzie?

Po rozwodzie Twój stan cywilny to rozwiedziona lub rozwiedziony.

📌 Jakie są stany cywilne?

Wyróżnia się następujące określenia stanu cywilnego: panna, kawaler, zamężna, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec.

📌 Czy podawać stan cywilny w CV

Zdecydowanie nie powinno się podawać stanu cywilnego w CV. W Polsce nie jest to dyskwalifikujące dla Twojego CV. Są jednak kraje (np. Anglia), gdzie CV z taką informacją po prostu wyląduje w koszu na śmieci.

Stan cywilny w CV — na zakończenie

Stan cywilny w CV - podsumowanie

Pamiętaj o tym, że podczas rekrutacji na dane stanowisko pod uwagę powinny być brane przede wszystkim Twoje kwalifikacje.

W związku z tym nie podawaj rekruterowi informacji, które nie powiedzą nic na temat Twoich kompetencji, a jedynie mogą stać się powodem uprzedzeń.

To, jaki jest Twój stan cywilny, to Twoja prywatna sprawa i nie musisz o tym mówić pracodawcy — zarówno podczas rekrutacji, jak i podczas wykonywania swojej pracy.

Oczywiście, jeżeli zdecydujesz się np. na skorzystanie z dodatkowego urlopu okolicznościowego z okazji swojego ślubu, będziesz musiał przekazać pracodawcy informację o zmianie swojego stanu cywilnego. Jednak jest to wyłącznie Twoja decyzja.

Jeżeli w Twoim CV znalazło się pole z określeniem stanu cywilnego, najlepiej je usuń. Zaoszczędzone miejsce możesz wykorzystać np. na nieco dłuższe określenie swojego celu zawodowego.

Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać Twoje wątpliwości dotyczące umieszczania stanu cywilnego w CV. Chyba przyznasz, że lepiej być ocenianym na podstawie kompetencji, a nie stanu cywilnego, majątku czy wyznania? 😄

Gratulacje! Dotarłeś do końca!

To nie powód, aby się rozstawać. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skorzystać z naszego Kreatora CV, za pomocą którego przygotujesz perfekcyjne CV!

Spodobał Ci się ten poradnik?

Będzie mi niezmiernie miło, jeśli ocenisz go na 5 gwiazdek

Średnia 5.0 (2 oceny)

Joanna Ryś

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna posiada 8-letnie doświadczenie w branży rekrutacyjnej, a obecnie pracuje jako Główny Strateg do spraw Sourcingu w obszarze EMEA w firmie HAYS. Microsoft, Rolls Royce Aerospace, Abbott, AB Inbev to kilka firm z portfolio klientów...z którymi współpracowała, a do jej zadań należy definiowanie strategii pozyskiwania kandydatów w Europie, samodzielne zaradzanie narzędziami rekrutacyjnymi, monitorowanie stopy zwrotu inwestycji, wdrażanie inicjatyw z obszaru Employer Branding do procesów rekrutacyjnych oraz analiza danych. Dzielenie się wiedzą i dyskusje na temat pracy z kandydatami są jej pasją, dlatego chętnie tworzy nowe programy szkoleniowe, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, organizuje warsztaty ze studentami krakowskich uczelni, pracownikami swojej firmy i wolnymi słuchaczami wywodzącymi się z różnych organizacji społecznych. Pasjonatka gier komputerowych i zagadnień socjoekonomii.