Praktyki, staż, wolontariat w CV — jak o nich pisać? Gdzie umieścić w CV?

Kategoria:

CV

Praktyki, staż, wolontariat w CV — jak o nich pisać? Gdzie umieścić w CV?

Średnia 3.0 (2 oceny)

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Aktualizacja:

Średnia 3.0 (2 oceny)

Doświadczenie zawodowe kandydata do pracy nie ogranicza się do informacji dotyczących poprzednich miejsc zatrudnienia czy ukończonych szkół. Informacja na temat praktyk i staży jest bardzo istotna szczególnie na początku kariery zawodowej. Z kolei szczegóły dotyczące wolontariatu często są bardzo wartościową informacją, mogącą być Twoim asem w rękawie. Dowiedz się, jak umieszczać takie informacje, jak m.in. wolontariat w CV.

Praktyki i staże to początek kariery niemal każdego. Bardzo często odbywa się już w ostatnich latach edukacji. To właśnie one bardzo często okazują się przepustką do pełnowymiarowej pracy.

Z kolei wolontariat to forma aktywności, której możesz podejmować się na niemal każdym etapie kariery. Informacja o tym, że poświęcasz swój czas, aby nieodpłatnie pomóc innym, dla wielu pracodawców może mieć naprawdę wysoką wartość.

Jednak umiejscowienie informacji dotyczących praktyk, stażu czy wolontariatu w CV wcale nie jest takie oczywiste i przysparza wielu problemów osobom szukającym pracy. Dlatego też powstał ten artykuł! 😄

Czytaj dalej, jeżeli chcesz dowiedzieć się:

 • co może powiedzieć o Tobie wolontariat;
 • w jaki sposób pisać o praktykach studenckich;
 • czy umieszczać w CV informacje o szkoleniach odbytych podczas stażu.

Przykładowe CV

Praktyki, staż i wolontariat — co warto o nich wiedzieć

Bardzo często pracą określa się rozmaite aktywności, które formalnie nie wiążą się ze stosunkiem pracy. Jest tak np. podczas wykonywania zadań w ramach umów cywilnoprawnych.

Są jednak pewnego rodzaju aktywności, które mają bardzo ważną różnicę w stosunku do pracy. Otóż… nie wiążą się z wynagrodzeniem za wykonywane zadania lub też otrzymywane wynagrodzenie jest wyłącznie symboliczne.

Praktyki, staż i wolontariat — co warto o nich wiedzieć

Czy to znaczy, że taka działalność jest mniej ważna, wstydliwa czy też nie warta wspominania? 

Oczywiście, że nie — jest po prostu inna! 😄

Rodzaje praktyk

Praktyki to forma aktywności mająca na celu zdobycie praktycznych umiejętności w zawodzie. Możesz spotkać się z praktykami:

 • zawodowymi — wykonywanymi przez uczniów szkół technicznych i zawodowych;
 • studenckimi — wykonywanymi przez studentów uczelni wyższych.

Główna ich idea jest zawsze taka sama — chodzi o naukę nie poprzez zdobywanie teoretycznych informacji, tylko poprzez faktyczne wykonywanie pewnych zadań, pod okiem opiekuna. 

Więcej na temat praktyk dowiesz się z artykułu: Praktyki zawodowe i studenckie [wzór podania, przykłady, gdzie szukać]

Zwróć uwagę, że oprócz praktyk obowiązkowych — wymaganych do ukończenia danego etapu szkoły lub określonego kierunku studiów — możesz zdecydować się także na dobrowolne praktyki (jeżeli np. chcesz zdobyć dodatkowe doświadczenie). W ten sposób możesz także wyjechać na praktyki zagraniczne (np. w ramach AIESEC).

Formy staży

Staż to także forma aktywności nieco zbliżona do praktyk, bowiem ma na celu przyuczenie do zawodu, a jednocześnie nie jest pracą sensu stricto. Ma jednak bardzo ważną cechę — stażysta otrzymuje stypendium stażowe, a więc coś na kształt wynagrodzenia.

Nie ma tutaj jednak mowy o pensji. Staż jest finansowany przez urzędy pracy. Otrzymywane pieniądze są grubo poniżej minimalnego wynagrodzenia. Wynoszą 120% wysokości zasiłku dla bezrobotnych (czyli mniej niż 900 zł na rękę). Stażysta w dalszym ciągu ma status bezrobotnego.

Staż z Urzędu Pracy może trwać od 3 miesięcy do nawet roku. W tym czasie przedsiębiorstwo, w którym odbywa się staż, jest zobowiązane do zrealizowania ustalonego programu stażu. Po jego ukończeniu, stażysta może — ale nie musi — zostać przyjęty do pracy w danej organizacji

Niezależnie od tego, czy staż zakończy się podpisaniem umowy o pracę, czy też nie, trzeba zauważyć, że to możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na rynku pracy. W praktyce wielu absolwentów zdobywa swoje pierwsze doświadczenie właśnie w ten sposób. 

Na czym polega wolontariat?

Wolontariat to forma aktywności, która musi spełnić łącznie kilka przesłanek. Musi być:

 • dobrowolna — nie można nikogo przymusić do świadczenia tego typu aktywności;
 • bezpłatna — za jej wykonywanie nie otrzymuje się wynagrodzenia;
 • świadoma — zasady współpracy powinny być jasno określone;
 • wykraczać poza kręgi rodzinne i koleżeńskie — jest to działalność na rzecz innych, ale nie oznacza po prostu koleżeńskiej pomocy. Może być świadczona na rzecz organizacji, środowiska, potrzebujących, społeczności lokalnej itd.

Wolontariat może przyjmować rozmaite formy. Może to być:

 • cotygodniowe sprzątanie lasów;
 • regularne wizyty w domach pomocy społecznej;
 • pomoc w naprawie skutków powodzi;
 • pomoc w obsłudze komputera osobom z niepełnosprawnościami.

Nie chcę tutaj wnikać w pobudki, dla których wiele osób decyduje się na wolontariat. Chcę tylko zaznaczyć, że oprócz wymiaru społecznego czy altruistycznego, taka aktywność może też mieć istotny wymiar praktyczny.

Podczas wolontariatu możesz zdobyć mnóstwo umiejętności:

 • miękkich — związanych np. z pracą w grupie, koniecznością wykonywania pracy pod presją czasu, elastycznością;
 • twardych — związanych np. z działaniami promocyjnymi, organizacją wydarzeń, wykonywaniem działań administracyjno-biurowych.

Dowiedz się więcej o umiejętnościach miękkich i twardych z artykułu: Umiejętności miękkie i twarde [przykłady dla 10 zawodów]. Jak opisywać?

Wolontariat, praktyki i staż — gdzie umieszczać w CV?

Informacje na temat praktyk, stażu czy wolontariatu powinny znaleźć się w CV w sekcji dotyczącej doświadczenia zawodowego.

Takie informacje nie potrzebują wydzielania żadnej dodatkowej sekcji.

Uwaga! W wielu CV można spotkać hasło “wolontariat” w sekcji dotyczącej zainteresowań. Prawda jest taka, że ujęcie tematu w ten sposób pozostawia spory niedosyt — nic nie mówi na temat Twojej aktywności. Jeżeli informacja na temat wolontariatu w CV ma wyglądać w ten sposób, to… lepiej ją pomiń. 

Kursy, certyfikaty i szkolenia w ramach praktyk i wolontariatu

Chciałabym zwrócić Twoją uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz. Praktyki czy staże (a czasem także wolontariaty) często wiążą się z rozmaitymi kursami. Jeżeli przebyte szkolenia zostały odbyte w ramach takiej aktywności, warto umieścić je w osobnej sekcji dotyczącej kursów i szkoleń.

Wolontariat, praktyki i staż — gdzie umieszczać w CV?

Dlaczego? Otóż w ten sposób uwypuklisz swoje kompetencje i ułatwisz rekruterowi znalezienie informacji istotnych w kontekście stanowiska pracy, na które aplikujesz.

Praktyki, staż i wolontariat w CV — jak o nich pisać?

Wiesz już, gdzie umieścić praktyki, staż czy wolontariat w CV, ale czy wiesz, jak je opisać? 😄

Prawda jest taka, że najlepiej zrobisz, jeżeli potraktujesz te aktywności, jak każdy inny wpis dotyczący Twojego poprzedniego miejsca doświadczenia w sekcji CV.

W związku z tym:

 • określ przedział dat, w którym trwał Twój wolontariat, staż lub praktyki;
 • użyj dokładnej nazwy firmy, w której działałaś lub działałeś;
 • napisz kilka słów na temat Twoich obowiązków w ramach danej aktywności;
 • poinformuj o sukcesach i osiągnięciach, z jakimi wiązała się Twoja aktywność.

Czy w CV trzeba podawać informacje, czy dana forma aktywności w doświadczeniu zawodowym miała formę praktyk, stażu lub wolontariatu? Zdania są podzielone.

Z jednej strony praktyki czy wolontariat to faktycznie NIE jest praca, więc może to być potraktowane, jako wprowadzenie pracodawcy w błąd.

Z drugiej strony — umowa o dzieło czy zlecenie też formalnie nie jest pracą, więc… 😄

Moim zdaniem warto wpisać, że dana forma aktywności była praktyką, stażem, czy wolontariatem. Jednak nie chodzi mi o to, że jest ona gorsza od pracy. Po prostu — jeżeli gdzieś pracowałaś lub pracowałeś przez 3 miesiące, to lepiej od razu zaznaczyć, że był to staż. W przeciwnym wypadku rekruter może sądzić, że była to umowa na okres próbny, na której się po prostu nie sprawdziłaś lub nie sprawdziłeś.

Rozumiesz o co mi chodzi, prawda? 😄

Wpis dotyczący praktyk, stażu czy wolontariatu może wyglądać następująco:

Dobry przykład

czerwiec 2017 — obecnie — Organizacja Charytatywna X (wolontariat)

Zadania: 
 → Prowadzenie profili w mediach społecznościowych
 → Działania public relations organizacji
 → Kontakt z mediami lokalnymi
 → Kontakt z drukarniami

Sukces: Zorganizowanie festiwalu dobroczynności w Ciechanowie w 2019 r.

lub:

maj 2015 — lipiec 2018 — Staż w firmie XZadania:
 → Wystawianie faktur
 → Obsługa klientów
 → Przygotowanie materiałów reklamowych firmy

Uważaj, żeby wpis nie wyglądał w ten sposób:

Zły przykład

lipiec 2019 — sierpień 2019 — Firma Y

praktyki studenckie

Zauważ, że w ten sposób nie mówisz nic o swoich obowiązkach w miejscu odbywania praktyk. Dla rekrutera to strata czasu, a dla Ciebie — strata miejsca w CV.

Kiedy pisać o praktykach, stażach i wolontariacie w CV?

Podczas praktyk czy wolontariatu można wykonywać całą masę interesujących zadań. Brak wynagrodzenia w żaden sposób nie powinien ujmować ich rangi.

Kiedy pisać o praktykach, stażach i wolontariacie w CV?

Jednak często spotykam się z pewnymi wahaniami dotyczącymi wpisywania takich informacji w CV. Dlatego też poniżej przedstawię Ci kilka sytuacji, w których informacje o “bezpłatnej pracy” mogą zrobić naprawdę dobrą robotę. 😄

Braki w doświadczeniu

Jak się zapewne domyślasz, informacje na temat praktyk, staży i wolontariatu najczęściej umieszczane są w CV bez doświadczenia.

To prawda — jeżeli dopiero kończysz szkołę lub jesteś świeżo upieczonym absolwentem nie masz zbyt wielu pozycji, którymi mogłabyś lub mógłbyś zaimponować nowemu pracodawcy. 

W takiej sytuacji CV powinno zawierać jak najwięcej informacji dotyczących wszelkich aktywności, które mogą być przydatne w nowej pracy. Zatem:

 • przy informacjach o praktykach napisz dokładnie o tym, jakie dokładnie zadania wykonywałaś lub wykonywałeś w ich ramach;
 • wskaż ile dokładnie trwał staż i jakie umiejętności udało Ci się na nim zbudować;
 • możesz pochwalić się np. certyfikatami zdobytymi w trakcie odbywania stażu;
 • napisz o aktywności wykonywanej nieodpłatnie, a związanej np. z funkcjonowaniem lokalnej społeczności czy pomocą dla zwierząt lub osób starszych.

Oczywiście oprócz tego poświęć więcej uwagi swojemu wykształceniu w CV oraz precyzyjnie określ poziom swoich umiejętności w CV

Potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących CV bez doświadczenia? Więcej porad dotyczących takiego dokumentu znajdziesz w artykule Jak napisać pierwsze CV bez doświadczenia?

Przebranżowienie

Zastanawiasz się nad zmianą branży? Staż to jedna z form zdobycia pierwszego doświadczenia na stanowiskach, na których nie masz jeszcze żadnego doświadczenia. Jest ona równie ważna, co odbyte szkolenia i kursy.

Jeżeli więc pracowałaś lub pracowałeś dotychczas jako księgowy, ale interesuje Cię rozpoczęcie pracy w IT, to rozpoczęcie stażu w firmie z innej branży może być dla Ciebie naprawdę rozsądnym wyborem.

W takim wypadku w kolejnych CV informacja o stażu w branży IT będzie więcej warta niż zapisy dotyczące poprzednich miejsc pracy, zupełnie niezwiązanych z tą tematyką. 

Wartościowy wolontariat

Wolontariat to aktywność, której można podjąć się niezależnie od wieku. Istnieje wiele form bezpłatnej pracy na rzecz innych. Trudno odmówić im szlachetności.

I tak np.: 

 • osoba pracująca w dużej firmie w charakterze specjalisty ds. eksportu, swój wolny czas może przeznaczać na organizowanie zbiórki charytatywnej w formie biegu miejskiego;
 • pracownik banku może wykorzystywać swój wolny czas, aby pomagać w działalności miejskiego schroniska;
 • pielęgniarka może wykorzystać swój wolny czas, aby pomagać w hospicjum.

Widzisz, że to tylko kilka przykładów. Jednak zauważ, że często mówi on wiele na temat kwalifikacji i umiejętności pracowników nawet na dalszych etapach kariery. 

Jest to po prostu świetne uzupełnienie do sekcji doświadczenia, w której skupiasz się na tym, czym zajmujesz się profesjonalnie. Jeżeli rekruterowi zależy na znalezieniu wartościowego pracownika, taka informacja może przeważyć o decyzji dotyczącej o zatrudnieniu danego kandydata.

Praktyki, staż i wolontariat w CV — kiedy pominąć o nich informacje?

Jestem zdania, że informacja o praktykach, stażach czy wolontariacie jest bardzo ważna dla pracodawcy. Czy jednak zdarzają się sytuacje, w których taki wpis w CV mógłby komuś zaszkodzić?

Nieaktualne umiejętności

Mamy 2020 r., a Twoje praktyki były w 2005 r.? Przyznasz, że było to dawno temu.

Czy umiejętności, które tam zdobyłaś lub zdobyłeś są aktualne?
Czy może po prostu jest to przestarzała informacja, którą chciałaś lub chciałeś dodać do CV niejako z przyzwyczajenia? 

Pamiętaj, że CV wymaga selekcji informacji — oznacza to także unikanie cofania się za bardzo w przeszłość. Informacje, które się zdezaktualizowały warto po prostu pominąć

Działalność polityczna

Twój wolontariat to działalność w sztabie wyborczym kandydata na prezydenta, radnego lub posła? Moim zdaniem dodanie takiej informacji do CV jest co najmniej dyskusyjne.

Musisz zdawać sobie sprawę, że żyjemy w bardzo spolaryzowanym społeczeństwie, a jawne obnoszenie się z sympatiami politycznymi może doprowadzić do pojawienia się pewnych antypatii. Wydaje mi się, że jeżeli stanowisko, na które aplikujesz nie jest związane z polityką, zalecam pominięcie takich informacji.

Brak ciągłości

Informacje o wolontariacie przydadzą się wtedy, gdy faktycznie mogą coś o Tobie powiedzieć. Jeżeli informujesz na temat swojej aktywności, dobrze aby była ona rozłożona w czasie. Co mam na myśli? 

Otóż wolontariatem jest np. fakt, że codziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu poświęcasz się takiej aktywności. Jeżeli raz zbierałaś lub zbierałeś pieniądze do puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to nie traktuj tego jako wolontariatu, który warto wpisywać do Twojego CV. A jedynie jako incydent.

Wszystkie powyższe przykłady to sytuacje, w których moim zdaniem warto się dwa razy zastanowić przed wprowadzeniem takich informacji do CV.

Zanim przejdę do podsumowania, chciałabym przedstawić Ci najważniejsze informacje dotyczące praktyk, stażu i wolontariatu w CV. Zapoznaj się z Najczęściej Zadawanymi Pytaniami. 😄

Praktyki, staż i wolontariat w CV — FAQ

📌 Gdzie wpisać wolontariat w CV?

Wolontariat należy wpisać w CV w sekcji „Doświadczenie”. Nie zapomnij podać informacji o najważniejszych zadaniach, jakie wykonywałaś lub wykonywałeś w ramach wolontariatu.

📌 Jak wpisać staż w CV?

Wpisz staż w CV tak samo, jak każdą inną pracę w dziale „Doświadczenie”. Obok informacji o miejscu i czasie stażu, napisz o swoich najważniejszych obowiązkach. Przy tej pozycji możesz dodać także informacje, że był to staż.

📌 Czy praktyki wpisuje się do CV?

Warto wpisać praktyki w CV — o ile nie odbywały się one kilkanaście lat temu. Jeżeli umiejętności, które zdobyłaś lub zdobyłeś podczas praktyk uległy dezaktualizacji, to lepiej po prostu nie informuj o nich w swoim życiorysie.

📌 Jak wpisać praktyki w CV?

Praktyki umieść w sekcji „Doświadczenie” — tak samo, jak każde inne miejsce pracy. Napisz o najważniejszych zadaniach i obowiązkach podczas praktyk.

📌 Jak wpisać Erasmusa w CV?

Erasmus — rozumiany jako program wymiany studenckiej — może być ujęty w sekcji “Wykształcenie” (o ile uważasz, że jest to ważna informacja dla rekrutera). Natomiast, gdy masz na myśli praktyki odbywane w ramach programu Erasmus+, to zamieść je w sekcji poświęconej doświadczeniu.

Podsumowanie

Praktyki, staż czy wolontariat mogą być bardzo istotnym elementem Twojego CV — w szczególności, jeżeli nie możesz pochwalić się zbyt dużym doświadczeniem. Sam fakt, że wykonywałaś lub wykonywałeś jakieś zadania bez wynagrodzenia nie sprawia, że są one mniej wartościowe.

Zamieść informacje dotyczące wolontariatu w CV zawsze wtedy, gdy zdobyte w ten sposób umiejętności mogą być przydatne na danym stanowisku pracy.

Pamiętaj jednak, aby nie dodawać informacji, które są już nieaktualne. Jeżeli odbyłaś lub odbyłeś praktyki czy staż kilkanaście lat temu, lepiej skup się na swoich ostatnich miejscach pracy. Sięganie tak głęboko w historię zatrudnienia tak naprawdę nie daje zbyt wielu informacji na temat Twoich aktualnych kompetencji.

Chcesz przygotować CV, które pozwoli Ci znaleźć pracę marzeń?

Skorzystaj wygodnego kreatora przygotowanego przez Employear! Dodasz w nim wszystkie niezbędne informacje — w tym te dotyczące staży, praktyk czy wolontariatu — a jednocześnie atrakcyjnie wyeksponujesz informacje dotyczące Twoich umiejętności. 

Ile miejsca w Twoim CV zajmują informacje o praktykach i wolontariacie? Daj nam znać w komentarzach! 😄

Gratulacje! Dotarłeś do końca!

To nie powód, aby się rozstawać. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skorzystać z naszego Kreatora CV, za pomocą którego przygotujesz perfekcyjne CV!

Spodobał Ci się ten poradnik?

Będzie mi niezmiernie miło, jeśli ocenisz go na 5 gwiazdek

Średnia 3.0 (2 oceny)

Joanna Ryś

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna posiada 8-letnie doświadczenie w branży rekrutacyjnej, a obecnie pracuje jako Główny Strateg do spraw Sourcingu w obszarze EMEA w firmie HAYS. Microsoft, Rolls Royce Aerospace, Abbott, AB Inbev to kilka firm z portfolio klientów...z którymi współpracowała, a do jej zadań należy definiowanie strategii pozyskiwania kandydatów w Europie, samodzielne zaradzanie narzędziami rekrutacyjnymi, monitorowanie stopy zwrotu inwestycji, wdrażanie inicjatyw z obszaru Employer Branding do procesów rekrutacyjnych oraz analiza danych. Dzielenie się wiedzą i dyskusje na temat pracy z kandydatami są jej pasją, dlatego chętnie tworzy nowe programy szkoleniowe, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, organizuje warsztaty ze studentami krakowskich uczelni, pracownikami swojej firmy i wolnymi słuchaczami wywodzącymi się z różnych organizacji społecznych. Pasjonatka gier komputerowych i zagadnień socjoekonomii.