Umowa o dzieło 2023 — co to jest? Kto płaci podatek? [wzór, różnice]

Kategoria:

Praca

Umowa o dzieło 2023 — co to jest? Kto płaci podatek? [wzór, różnice]

Średnia 4.6 (29 ocen)

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Aktualizacja:

Średnia 4.6 (29 ocen)

Dla pracowników wielu wolnych zawodów umowa o dzieło stanowi najlepszy sposób zarabiania pieniędzy. Dlaczego zatem taka forma współpracy zyskała sobie złą opinię? Umowa o dzieło może być zawierana tylko w konkretnych sytuacjach, które zdecydowanie odróżniają się od standardowego stosunku pracy. Chcesz wiedzieć więcej? Koniecznie przeczytaj ten artykuł!

Umowa o dzieło nie może poszczycić się dobrą opinią. Najczęściej nazywana jest “śmieciówką”.

Czy faktycznie jest to najgorszy rodzaj umowy, jaki można podpisać?
A może problem leży gdzie indziej — po prostu bywa niedostosowana do wykonywanych zadań?

Okazuje się, że umowa o dzieło ma wiele zalet — wśród nich wskazać należy m.in. elastyczność czy możliwość uzyskania wyższych zarobków.

Chcesz wyrobić sobie własne zdanie na temat umowy o dzieło? Przeczytaj poniższy artykuł, a uzyskasz odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Dlaczego umowa o dzieło ma tak wielu przeciwników?
 • W jaki sposób można rozwiązać umowę o dzieło?
 • Jak zarobić więcej na umowie o dzieło?

Przykładowe CV

Co to jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło to porozumienie zawierane pomiędzy zlecającym dzieło a osobą przyjmującą na siebie zobowiązanie do wykonania dzieła. Wraz z wykonaniem i oddaniem dzieła, osoba wykonująca dzieło ma prawo do uzyskania wynagrodzenia. 

I to w zasadzie tyle. Brzmi prosto, prawda? 😄

Bardzo istotną informacją jest to, że umowa o dzieło jest regulowana przez Kodeks Cywilny i NIE podlega pod Kodeks Pracy.

Co z tego wynika? Tak naprawdę bardzo wiele, bowiem w przypadku takiej umowy:

 • nie zachodzi tutaj stosunek pracy,
 • nie ma szefa i pracownika,
 • wykonujący dzieło NIE ma uprawnień pracowniczych (jak w przypadku umowy o pracę).
Przedmiot umowy o dzieło

Przedmiot umowy o dzieło

Widzisz już, że w związku z faktem, że UoD jest umową cywilnoprawną, znacząco różni się ona od umowy o pracę.

Jednak co może być jej przedmiotem?
Czy zamówione dzieło może być dowolne?

Absolutnie nie!

Tak naprawdę właśnie o to chodzi w umowie o dzieło, że w ten sposób mogą być zawierane porozumienia dotyczące wykonania TYLKO pewnego rodzaju wytworów

Dzieło to rezultat działań. 

Co przez to rozumieć? Otóż w przypadku tej umowy konieczne jest stworzenie CZEGOŚ. Może to być:

 • rzecz materialna — np. fotografia, katalog, artykuł, stół, rękodzieło artystyczne. 
 • rzecz niematerialna — np. przemowa, performance.

Uwaga! Od razu zaznaczę, że w przypadku dzieł niematerialnych często pojawia się wiele kontrowersji — granica pomiędzy takim dziełem a świadczeniem usług jest naprawdę cienka. W związku z tym często mogą pojawić się problemy związane z tym, że dana umowa o dzieło może być zakwestionowana — w rzeczywistości bliżej jej do umowy zlecenia czy umowy o pracę.

Widzisz zatem, że dzieło to coś konkretnego, gdzie nacisk położony jest na rezultat, a nie na trwały, rozciągnięty w czasie proces.

Umowa o dzieło — jakie zawody?

Czy istnieje grupa zawodów, która może zarabiać w ramach umowy o dzieło?
Tak naprawdę… nie. 😄

Czynności w ramach umów cywilnoprawnych mogą być zakwalifikowane jako wykonywanie dzieła lub też świadczenie usług — co będzie wiązało się z koniecznością podpisania umowy zlecenia. W związku z tym każde zadanie warto doprecyzowywać indywidualnie.

Umowa o dzieło — jakie zawody?

Są jednak pewne zawody, które znacznie częściej podpisują umowy o dzieło. Są to m.in.

 • graficy,
 • architekci,
 • fotografowie,
 • tłumacze,

ale także:

 • osoby trudniące się rękodziełem,
 • stolarze,
 • czy nawet malarze pokojowi.

Jak widzisz — rozstrzał jest bardzo duży. Prawda jest taka, że bardzo wiele zależy od tego, w jaki sposób zostanie opisane dzieło w umowie.

Wykonywanie umowy o dzieło

W związku z tym, że w przypadku umowy o dzieło nie zachodzi stosunek pracy, a nacisk kładziony jest na sam rezultat, wykonujący dzieło może cieszyć się pewną dobrowolnością.

Przy umowie o dzieło nie masz pracodawcy — a jedynie osobę zlecającą dzieło.
Co z tego wynika:

 • nie ma określonego miejsca wykonania dzieła
  Dzieło możesz wykonać np. pracując w swoim domu czy pracowni — nie udajesz się do siedziby firmy zlecającej,
 • nie są określone godziny, w których masz wykonywać dzieło
  Nie masz obowiązku wykonywać dzieła np. między 08.00 a 16.00. Istotny jest termin jego oddania.

Brzmi atrakcyjnie, prawda? 😄

Jednak wstrzymaj się jeszcze z ocenami — doczytaj artykuł do końca!

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Kiedy mowa o umowie o dzieło, warto wspomnieć o jej szczególnej odmianie — obejmującej przeniesienie praw autorskich. 

Może zacznę od tego, czym jest przeniesienie praw autorskich?

Otóż jest to przekazanie praw do eksploatacji dzieła na różnych polach. Po przeniesieniu praw autorskich nabywca zyskuje dowolność w stosunku do dzieła, umożliwiającą np. jego:

 • dzierżawę,
 • najem,
 • publiczne wystawianie,
 • publikowanie,
 • zwielokrotnianie.

Pamiętaj, że umowa o dzieło wcale nie musi zawierać takich zapisów. Wówczas pozostają one wyłącznie po stronie twórcy dzieła. Jeżeli jednak nastąpi przeniesienie praw autorskich, zostają one przeniesione wyłącznie na odbierającego dzieło. W konsekwencji — twórca traci wspomniane autorskie prawa majątkowe.

Uwaga! Pamiętaj, że przeniesienie praw majątkowych MUSI przyjąć formę pisemną.

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich — koszty uzyskania przychodu

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw majątkowych ma także jeszcze jedną bardzo istotną cechę. Otóż pozwala ona na zastosowanie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu na poziomie 50%.

W przypadku standardowej umowy o dzieło koszty te wynoszą 20%.

Co z tego wynika?

 • Przy umowie o dzieło na 2000 zł przy przeniesieniu praw autorskich
  Podstawa opodatkowania będzie wynosić 1000 zł (2000 zł pomniejszone o 50%). Podatek od tej kwoty wyniesie 170 zł.
 • Przy umowie o dzieło na 2000 zł bez przeniesienia praw autorskich
  Podstawa opodatkowania będzie wynosić 1600 zł (2000 zł pomniejszone o 20%). Podatek od tej kwoty wyniesie 272 zł.

Widzisz, że podstawa opodatkowania jest znacznie niższa w przypadku przeniesienia praw autorskich. A to właśnie na jej podstawie wyliczana jest kwota podatku za wykonane dzieło. W skrócie oznacza to, że wykonujący dzieło odprowadza znacznie niższy podatek. Powyższe wyliczenia pokazują, że w kieszeni zostanie Ci ponad 100 zł 😄

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich — koszty uzyskania przychodu

Niestety NIE każdy może skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu. Obecnie (stan na 2020 r.) są to osoby uzyskujące przychód z tytułu:

 1. Działalności twórczej w zakresie:
  architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa.
 2. Działalności artystycznej w dziedzinie:
  sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki.
 3. Produkcji audialnej i audiowizualnej.
 4. Działalności publicystycznej.
 5. Działalności muzealniczej w dziedzinie:
  wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej.
 6. Działalności konserwatorskiej.
 7. Prawa zależnego do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia
  o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 i 1293).
 8. Działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Źródło: Dz.U.2019.0.1387 t.j. — Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Art. 22 Ust. 9b.

A więc jeżeli jesteś np.:

 • architektem
 • twórcą gier
 • muzykiem

wówczas zapłacisz mniejszy podatek przy wykonywanym dziele.

Jednak pamiętaj o tym, że — aby nie było tak lekko — został ustalony maksymalny limit dla kosztów uzyskania przychodu według podanej stawki.

Jeżeli ich wysokość przekroczy 85 528 zł — czyli wysokość pierwszego progu podatkowego — nie można już skorzystać z tego udogodnienia. Dla dochodów przekraczających powyższy próg stracisz możliwość korzystania ze zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu.

Umowa o dzieło — co powinna zawierać?

Pamiętaj o tym, że umowa o dzieło NIE wymaga formy pisemnej. Obowiązuje ona także w przypadku samych ustaleń ustnych — o ile nie wiąże się ze wspomnianym wcześniej przeniesieniem praw autorskich. 

W związku z tym nie ma ona szczególnej formy, określającej elementy obowiązkowe pod rygorem nieważności.

Jednak w zdecydowanej większości przypadków, umowa o dzieło przyjmuje formę pisemną. W końcu taka forma to najlepszy sposób zabezpieczenie dla obu stron.

Wówczas zawiera ona następujące elementy:

 • datę podpisania umowy,
 • dane stron umowy,
 • dokładne określenie przedmiotu umowy,
 • wynagrodzenie — mogące przyjąć formę:
  • kosztorysową — opartą na spisie prac do wykonania oraz ich kosztów (czyli podliczane po wykonaniu dzieła),
  • ryczałtową — z góry określoną kwotę wynagrodzenia przysługującą za wykonane dzieło,
 • termin zapłaty — określający np. rozdzielenie wypłat wynagrodzenia na etapy lub ustalenie terminu wypłaty po wykonaniu dzieła,
 • termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania dzieła,
 • podpisy stron.

Jeżeli to dla Ciebie za mało — zapoznaj się z poniższym wzorem umowy o dzieło!

Pamiętaj jednak, że przy umowie o dzieło bardzo istotnym elementem jest również rachunek.

Na czym on polega? Zaraz Ci wszystko szczegółowo przedstawię. 😄

Rachunek do umowy o dzieło

Umowa o dzieło nie wystarczy do otrzymania wynagrodzenia za wykonane dzieło. Do jej rozliczenia potrzebny jest rachunek.

Co musisz o nim wiedzieć?

Rachunek jest wystawiany przez osobę wykonującą dzieło — czyli przez Ciebie. Przeważnie firmy korzystają z gotowych wzorów tego typu dokumentów. W związku z tym możliwe, że uzyskasz tylko rachunek do podpisania.

Jeżeli jednak zostaniesz poproszona lub poproszony o sporządzenie takiego rachunku, pamiętaj, aby zawrzeć w nim:

 • datę wystawienia rachunku,
 • dane stron,
 • wysokość wynagrodzenia brutto,
 • określenie kosztów (20% lub 50%),
 • wysokość wynagrodzenia netto,
 • termin zapłaty wynagrodzenia,
 • określenie sposobu płatności,
 • podpisy stron.

I to w zasadzie tyle. Na podstawie tego dokumentu osoba zlecająca dzieło wykonuje płatność na wskazane konto bankowe lub gotówką. 

Rachunek do umowy o dzieło

Bardzo często do rachunku dołączany jest protokół zdawczo-odbiorczy. Jest to potwierdzenie, że dzieło zostało wykonane.

Czy warto go sporządzać? 

Choć nie ma takiego wymogu, to taki dokument może być istotnym zabezpieczeniem dla obu stron umowy. Powiem więc, że warto. 😄

Umowa o dzieło — składki i podatki

Teraz już wiesz, jak powinna wyglądać umowa o dzieło.

Jednak na czym polega ona w praktyce? Zaraz przedstawię Ci szereg istotnych informacji, które pomogą Ci zrozumieć na czym polega specyfika UoD.

Umowa o dzieło — podatek

W Polsce obecnie obowiązuje skala podatku progresywnego wynosząca 17% i 32%. Jest ona stosowana także przy umowie o dzieło:

 • Jeżeli Twój dochód NIE przekroczy 200 zł brutto
  stosuje się tzw. zryczałtowany podatek w wysokości 17% dochodów bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu.
 • Po przekroczeniu kwoty 200 zł brutto
  podatek wylicza się od podstawy opodatkowania (czyli kwoty brutto pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów). Wysokość podatku wynosi 17%.
 • Dopiero po przekroczeniu 85 528 zł
  stosuje się podatek w wysokości 32%.

Płatnik podatku przy różnych umowach o dzieło

To, kto jest zobowiązany do odprowadzenia podatku zależy od tego, w jaki sposób została zawarta umowa:

 • Jeżeli podmiot zlecający to firma a wykonawca dzieła to osoba fizyczna
  płatnikiem wówczas jest przedsiębiorstwo. Wypłaci ono kwotę netto i odprowadzi zaliczkę do urzędu skarbowego.
 • Jeżeli podmiot zlecający i wykonawca to firmy, a:
  • przedsiębiorca wykonuje dzieło w ramach prowadzonej działalności gospodarczej — wówczas podatek zapłaci firma wykonująca dzieło w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,
  • przedsiębiorca wykonuje dzieło nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w ramach działalności wykonywanej osobiście — wówczas podatek odprowadzi firma zlecająca (czyli wykonawca zostanie potraktowany jak osoba fizyczna).
 • Jeżeli podmiot zlecający i wykonawca to osoby fizyczne
  podatek zapłaci wykonawca dzieła dopiero przy rozliczeniu rocznym PIT.

Trochę to skomplikowane.

Pamiętaj jednak, że umowa o dzieło w Polsce najczęściej zawierana jest w sytuacjach, w której przynajmniej jedna strona prowadzi działalność gospodarczą.

Poniżej zobaczysz, jak w praktyce wygląda wyliczenie podatku. 😄

Umowa o dzieło a wysokość zarobków

Umowa o dzieło a wysokość zarobków

W przypadku umowy o dzieło NIE ma mowy o płacy minimalnej. Także minimalna stawka godzinowa przy umowach cywilnoprawnych nie dotyczy umowy o dzieło.

Czy oznacza to, że UoD oznacza mniejsze zarobki? Absolutnie nie.

Z wynagrodzenia brutto przy umowie o dzieło potrącana jest wyłącznie zaliczka na podatek dochodowy. W związku z tym, że nie ma tutaj mowy o składkach na ZUS czy NFZ, wyliczenie kwoty netto jest wyjątkowo łatwe:

 1. Masz kwotę brutto — np. 5 000 zł.
 2. Obliczasz koszty uzyskania przychodu (20% lub 50% przy przeniesieniu praw autorskich) — załóżmy, że nie jesteś twórcą, więc będzie to 1 000 zł.
 3. Pomniejszasz kwotę brutto o koszty uzyskania przychodu — czyli od 5 000 zł odejmujesz 1 000 zł. Uzyskujesz podstawę opodatkowania — czyli w tym wypadku 4 000 zł.
 4. Obliczasz podatek — 4 000 zł x 17% co daje 680 zł.
 5. Otrzymujesz kwotę netto — czyli kwotę brutto pomniejszoną o zaliczkę na podatek, a zatem od 5000 zł odejmujesz 680 zł, co daje 4320 zł.

Czyli w skrócie — przy umowie o dzieło 5 000 zł brutto to 4 320 zł netto. 

W przypadku umowy zlecenia lub o pracę, wypłacona dla Ciebie kwota jest pomniejszona o składki na ZUS i NFZ. W konsekwencji przy powyższym wynagrodzeniu 5 000 zł brutto:

 • na umowie o pracę — zarobisz ok. 3 600 zł netto,
 • na umowie zlecenie — zarobisz ok. 4 000 zł netto (przy założeniu, że zleceniobiorca nie pracuje nigdzie indziej).

Widzisz więc, że umowa o dzieło może oznaczać znacznie wyższe zarobki.

Umowa o dzieło z własnym pracownikiem

Sprawa nieco komplikuje się w przypadku zawierania umowy o dzieło z pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę w tej samej firmie.

Wówczas — dla celów wyliczenia składek ZUS — przychód z umowy o dzieło należy doliczyć do tego uzyskiwanego z umowy o pracę. Oznacza to więc, że zostanie on “oskładkowany”, jak przy umowie o pracę. Oczywiście oprócz potrąconych składek, kwota zostanie pomniejszona także o zaliczkę na podatek dochodowy.

Umowa o dzieło z pracownikiem zagranicznym

Czy w przypadku zawierania umowy o dzieło z pracownikiem zagranicznym obowiązują inne zasady? 

Nie. 

Niezależnie czy dzieło wykonuje Polak, Anglik czy Ukrainiec — zawsze obowiązują powyższe ustalenia.

Umowa o dzieło a status bezrobotnego

Czy w związku z tym, że przy umowie o dzieło nie zachodzi stosunek pracy, możesz w ten sposób zarabiać bez utraty statusu bezrobotnego?

Absolutnie NIE!

Niestety podpisując umowę o dzieło tracisz prawo do takiego statusu.

Musisz poinformować o tym fakcie urząd pracy — w terminie 7 dni. Pamiętaj, że w przypadku zlekceważenia tego obowiązku i przekroczenia terminu możesz zostać ukarana lub ukarany grzywną — w wysokości przynajmniej 500 zł! Informację o podpisaniu umowy o dzieło możesz przekazać osobiście, listownie lub mailowo.

Umowa o dzieło a ubezpieczenia

Wspomniałam wcześniej, że przy umowie o dzieło możesz zarobić więcej niż przy umowie o pracę, prawda?

Jednak jest to związane z faktem, że przy umowie o dzieło nie odprowadza się żadnych składek do ZUS czy NFZ. 

A z powyższego faktu wynika m.in. to, że:

 • nie masz ubezpieczenia zdrowotnego — zatem nie możesz skorzystać z bezpłatnej państwowej służby zdrowia,
 • nie odkładasz na swoją emeryturę — a okres wykonywania dzieła nie jest wliczany do stażu pracy,
 • nie masz praw do urlopów wypoczynkowych, chorobowych czy urlopu macierzyńskiego.

Źle to brzmi? No cóż… coś za coś!

Umowa o dzieło a ubezpieczenia

Na pocieszenie powiem Ci, że jeżeli jesteś rolnikiem zarejestrowanym w KRUS to możesz podpisać umowę o dzieło bez obaw o wykluczenie z rolniczego ubezpieczenia. W tej sytuacji obowiązują Cię takie same prawa i obowiązki jak przy każdej innej umowie o dzieło. 😄

Umowa o dzieło a umowa zlecenie

Umowy cywilnoprawne często noszą miano “śmieciówek”. Jest to związane z faktem, że dają one wykonawcy lub świadczącemu usługi znacznie mniej uprawnień niż umowa o pracę.

Jednak, gdyby porównywać umowę o dzieło z umową zlecenia — to która wygra? 

Chyba żadna — bo biorą udział w zupełnie innych zawodach! 😄

Przy umowie o dzieło:

Przy umowie zleceniu:

 • zarobisz mniej pieniędzy,
 • ale zleceniodawca odprowadzi za Ciebie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (o ile nie masz innej pracy).

Pamiętaj jednak, że tak naprawdę nie ma tutaj dużego wyboru.

Umowa o dzieło może być zawierana, gdy określony jest rezultat działań. Umowa zlecenie ma miejsce w przypadku świadczenia usług. W związku z tym NIE można stosować ich zamiennie — w takich sytuacjach można narazić się np. na zakwestionowanie danej formy umowy przez ZUS.

Wypowiedzenie umowy o dzieło

W przypadku umowy o dzieło nie spotkasz się z wypowiedzeniem — takim jak w przypadku umowy o pracę.

Tak naprawdę umowa o dzieło może być zerwana z dnia na dzień.

Wypowiedzenie umowy o dzieło

Zobacz, kiedy może do tego dojść.

 • Zwlekanie z przystąpieniem do wykonywania dzieła
  Jeżeli wykonawca zwleka z przystąpieniem do wykonywania dzieła — na tyle, że nie będzie możliwe jego wykonanie w terminie — zlecający może odstąpić od umowy o dzieło. 
 • Konieczność podwyższenia wynagrodzenia
  Gdy pojawi się konieczność podwyższenia wynagrodzenia w związku z prowadzonymi pracami, co nie byłoby ujęte w umowie. Wtedy od umowy o dzieło można odstąpić.
 • Wykonawca nie wprowadza poprawek
  Jeśli wykonawca wykonał dzieło w sposób wadliwy i nie wykona poprawek w ustalonym przez zlecającego terminie, wówczas zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.
 • Brak współpracy
  Gdy zlecający nie współpracuje z wykonawcą — a do wykonania dzieła konieczne jest współdziałanie — wówczas wykonawca może odstąpić od umowy. Taka sytuacja ma miejsce np. wtedy, gdy zlecający musi przekazać wykonawcy materiały lub istotne informacje — a tego nie robi.
 • W każdej chwili
  Zlecający może odstąpić od umowy o dzieła w każdej chwili, póki nie zostanie ono ukończone. Wówczas zlecający ma jednak obowiązek zapłacić wykonawcy umówione wynagrodzenie — pomniejszone o to, co udało mu się zaoszczędzić w związku z niewykonaniem dzieła do końca.

Przejdźmy teraz do sekcji, która pozwoli Ci utrwalić zdobyte informacje dotyczące umowy o dzieło. Zapoznaj się z Najczęściej Zadawanymi Pytaniami!

Umowa o dzieło — FAQ

📌 Kto płaci podatek w przypadku umowy o dzieło?

Rozliczenie podatku przy umowie o dzieło zależy od tego, jakie strony zawarły umowę. Przykładowo — kiedy umowa jest zawarta między firmą a osobą fizyczną, podatek odprowadzi zlecające przedsiębiorstwo. Gdy umowa o dzieło zawierana jest między osobami fizycznymi, podatek odprowadzi wykonawca podczas rozliczenia rocznego.

📌 Co to jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło to porozumienie pomiędzy zlecającym dzieło a wykonawcą. Jej przedmiotem jest określony wytwór. W ramach takiej umowy wykonawca zobowiązuje się do wykonania danego dzieła, a zlecający ma za nie zapłacić.

📌 Jaki PIT przy umowie o dzieło?

W przypadku umowy o dzieło na kwotę powyżej 200 zł otrzymasz od zlecającego PIT-11. Na tej podstawie powinnaś lub powinieneś rozliczyć się z urzędem skarbowym za pomocą formularza PIT-37.

📌 Kiedy zawiera się umowę o dzieło?

Umowę o dzieło zawiera się wtedy, gdy jej docelowym efektem jest pewien dający się zidentyfikować rezultat — wytwór materialny lub niematerialny. Może to być np. strona internetowa, fotografia lub stół kuchenny.

📌 Jakie składki przy umowie o dzieło?

Przy umowie o dzieło nie odprowadza się składek. Wyjątkiem jest podpisanie umowy z własnym pracownikiem (zatrudnionym w tej samej firmie na umowę o pracę) — wówczas przychód z umowy o dzieło jest dodawany do przychodu z umowy o pracę.

📌 Jak rozliczyć umowę o dzieło?

Do rozliczenia umowy o dzieło konieczny jest rachunek. Powinien on zawierać strony umowy, kwotę brutto, koszty uzyskania przychodu, kwotę netto a także sposób oraz termin zapłaty.

📌 Jakie prace można wykonywać na umowie o dzieło?

Podczas umowy o dzieło można wykonywać tylko takie zadania, których efektem jest określony rezultat. W związku z tym — przedmiotem takiej umowy nie może być sama praca, a jedynie wykonanie dzieła. Może to być np. gra komputerowa, rękodzieło artystyczne czy projekt architektoniczny domu.

Podsumowanie

Teraz wiesz już niemal wszystko na temat umowy o dzieło! 😄

Jak widzisz — ma ona swoje wady i zalety. Z jednej strony pozwala na stosunkowo wyższe zarobki. Z drugiej strony — nie daje ona żadnych zabezpieczeń pokroju ubezpieczenia społecznego czy zdrowotnego.

Poza tym — można ją zawrzeć tylko w sytuacjach, w których da się zdefiniować wytwór/dzieło będące rezultatem Twoich działań.

Moim zdaniem umowa o dzieło sprawdza się w wielu sytuacjach. Faktycznie jest bardzo wygodną formą zarobku dla tzw. wolnych zawodów

Problem pojawia się wtedy, gdy pracodawca zaczyna wykorzystywać umowę o dzieło do “oszczędności na pracowniku”. W takich sytuacjach taka umowa faktycznie może zyskiwać miano “śmieciówki”. 

A Ty co sądzisz na temat takiego rodzaju współpracy?
Czy uważasz, że umowa o dzieło powinna pozostać w aktualnej formie?

Daj nam znać w komentarzu! 😄

Gratulacje! Dotarłeś do końca!

To nie powód, aby się rozstawać. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skorzystać z naszego Kreatora CV, za pomocą którego przygotujesz perfekcyjne CV!

Spodobał Ci się ten poradnik?

Będzie mi niezmiernie miło, jeśli ocenisz go na 5 gwiazdek

Średnia 4.6 (29 ocen)

Joanna Ryś

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna posiada 8-letnie doświadczenie w branży rekrutacyjnej, a obecnie pracuje jako Główny Strateg do spraw Sourcingu w obszarze EMEA w firmie HAYS. Microsoft, Rolls Royce Aerospace, Abbott, AB Inbev to kilka firm z portfolio klientów...z którymi współpracowała, a do jej zadań należy definiowanie strategii pozyskiwania kandydatów w Europie, samodzielne zaradzanie narzędziami rekrutacyjnymi, monitorowanie stopy zwrotu inwestycji, wdrażanie inicjatyw z obszaru Employer Branding do procesów rekrutacyjnych oraz analiza danych. Dzielenie się wiedzą i dyskusje na temat pracy z kandydatami są jej pasją, dlatego chętnie tworzy nowe programy szkoleniowe, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, organizuje warsztaty ze studentami krakowskich uczelni, pracownikami swojej firmy i wolnymi słuchaczami wywodzącymi się z różnych organizacji społecznych. Pasjonatka gier komputerowych i zagadnień socjoekonomii.