Europass CV — europejski format CV [przykłady i praktyczne informacje]

Kategoria:

CV

Europass CV — europejski format CV [przykłady i praktyczne informacje]

Wpis nie był jeszcze oceniany

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Aktualizacja:

Wpis nie był jeszcze oceniany

Jeżeli myślisz nad wyjazdem do pracy zagranicznej, jednym z ważniejszych kroków jest stworzenie odpowiedniego Curriculum vitae. Europass CV to narzędzie, które ma Ci w tym pomóc. Oczywiście ma ono wiele zalet, jednak tak przygotowane CV nie jest pozbawione wielu mankamentów. Czy faktycznie warto korzystać z tego rozwiązania?

Zastanawiasz się nad pracą za granicą? Jeżeli zamierzasz rozpocząć swoją zagraniczną karierę w jednym z krajów Unii Europejskiej, mogłaś lub mogłeś spotkać się z terminem Europass CV.

Nie do końca wiesz, o co chodzi w tym narzędziu i w jaki sposób może Ci ono pomóc w zdobyciu pracy za granicą

W tym artykule chciałabym przekazać Ci pakiet najważniejszych informacji dotyczących CV Europass.

Po jego przeczytaniu dowiesz się m.in.:

 • na czym polega inicjatywa Europass,
 • jak wypełnić Europass CV,
 • jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania.

Przykładowe CV

Europass — czyli właściwie co?

Europass to narzędzie, które zostało stworzone po to, aby ułatwić Ci poszukiwanie i zdobycie pracy w krajach Unii Europejskiej.

Jego główną ideą jest przedstawienie swoich kwalifikacji w sposób zrozumiały w każdym kraju wspólnoty.

Chodzi nie tylko o ujednolicenie oceny swoich umiejętności, ale także dostarczenie narzędzi pozwalających na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.

Trochę historii

Początki inicjatywy Europass sięgają późnych lat 90-tych XX w., kiedy powstało Europejskie Forum na Rzecz Zwiększania Przejrzystości Kwalifikacji Zawodowych. Pierwszym elementem powstałym dzięki tej inicjatywie było właśnie europejskie CV.

Jednak sama strona internetowa Europass została uruchomiona dopiero w 2005 r. Edytor online zaś wprowadzono jeszcze później, bo w 2012 r.

Jak widzisz — Europass funkcjonuje już od wielu lat. Jednak na czym dokładnie polega to narzędzie?

Narzędzia Europass — CV i znacznie więcej

Może się wydawać, że Europass to wyłącznie CV. Jednak serwis ten ma znacznie więcej funkcji.

Najczęściej stosowane są następujące narzędzia:

Europass CV
Jest to ogólnoeuropejski wzór życiorysu, który stworzono po to, aby ułatwić nawiązywanie relacji zawodowych i budowanie swojej zagranicznej kariery. Taki ujednolicony system prezentowania umiejętności zdecydowanie ułatwia porównywanie umiejętności poszczególnych kandydatów na dane miejsce pracy.

List motywacyjny
Europass umożliwia także stworzenie listu motywacyjnego w tym samym stylu graficznym co CV, co pozwoli Ci na uzyskanie dokumentów aplikacyjnych o jednolitej identyfikacji wizualnej. Nie ma tutaj większej filozofii – kreator wspomoże Cię w przygotowaniu sformatowanego dokumentu, ale samą treść i tak musisz przygotować na własną rękę.

Europass CV - logo

Jednak oprócz CV, Europass to także Europejski Paszport Umiejętności, który z kolei dzieli się na:

 • Paszport Językowy — Narzędzie do oceny swoich zdolności językowych. W praktyce jest to szczegółowa ocena umiejętności używania danego języka wraz z informacjami o dyplomach.
 • Europass – Mobilność — Opis umiejętności nabytych w innym kraju europejskim. Dotyczy zarówno wykształcenia, jak i doświadczenia zdobytego w poprzednich miejscach pracy.
 • Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe — Opis umiejętności nabytych przez uczestników szkoleń.
 • Europass Suplement do Dyplomu — Opis umiejętności posiadaczy dyplomów uczelni wyższych.

Wszystkie te dokumenty mają na celu ułatwienie wymiany informacji na temat umiejętności i kompetencji pomiędzy pracownikami i pracodawcami z różnych krajów europejskich.

W tym artykule skupię się jednak przede wszystkim na samym Europass CV.

Dodatkowe informacje o Europass

Na uwagę zasługuje fakt, że w ramach systemu funkcjonują Krajowe Centra Europass. Jeżeli potrzebujesz jakichkolwiek informacji dotyczących tej inicjatywy, wystarczy skontaktować się z:

Krajowe Centrum Europass
Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
www: https://europass.org.pl/
email: europass@frse.org.pl
telefon: +48 224631510

Uzupełnianie Europass CV

Europass CV - uzupełnianie

Podczas korzystania z kreatora Europass CV uzupełniasz po kolei wszystkie niezbędne informacje. Aplikacja ta zdecydowanie chroni przed pominięciem kwestii istotnych podczas rekrutacji.

Zacznij od wejścia na stronę kreatora Europass CV:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl/cv/compose

Następnie rozpocznij uzupełnianie CV. Masz do dyspozycji następujące sekcje:

Informacje osobiste
To właśnie w tym miejscu podajesz podstawowe dane kontaktowe. Oprócz imienia, nazwiska, telefonu i adresu e-mail możesz dodać także link do swojej strony oraz nick w komunikatorze internetowym. Istnieje opcja dodania dodatkowych informacji dotyczących Twojej płci czy narodowości.

Rodzaj aplikacji
W tej sekcji możesz wskazać, na jakie stanowisko aplikujesz. CV możesz wykorzystać także podczas aplikacji na studia – w tym miejscu masz możliwość wskazania właśnie takiego celu. Co bardzo ważne – możesz także wybrać opcję „Oświadczenie Osobiste„, co pozwoli Ci na dodanie podsumowania kandydata, w którym określisz m.in. swój cel zawodowy.

Doświadczenie zawodowe
W tym miejscu umieszczasz informacje dotyczące Twojej dotychczasowej kariery. Możesz wskazać przedział dat, w których pracowałaś lub pracowałeś w danym miejscu, podać nazwę firmy oraz przedstawić podstawowy zakres prac i obowiązków.

Wykształcenie i odbyte szkolenia
Sekcja ta służy do przedstawienia informacji na temat Twojej edukacji. Możesz wskazać nie tylko informacje o szkole i uczelni, ale także szczegóły dotyczące zdobytych dyplomów. Zdobyte kwalifikacje oceń według poziomu ERK czyli Europejskich Ram Kwalifikacji. Jeżeli masz wątpliwości – skontaktuj się z instytucją wydającą Twój dyplom.

Umiejętności
W tym miejscu opisujesz swoje kompetencje z różnych dziedzin. Określasz swój język ojczysty (!) oraz znajomość języków obcych, a także umiejętności zawodowe, organizacyjne i komunikacyjne. Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Bardziej szczegółowo opiszę to w sekcji poświęconej sposobowi określania umiejętności w Europass.

Dodatkowe pola
Oprócz pól obowiązkowych możesz wybierać także z sekcji dodatkowych. Możesz również załączyć:

 • zdjęcie,
 • inne umiejętności,
 • informacje o prawie jazdy,
 • informacje dodatkowe,
 • klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych,
 • załączniki.

I to by było na tyle — jeżeli chodzi o możliwości dodawania treści. Niestety nie masz możliwości wprowadzania żadnych modyfikacji pod względem designu dokumentu.

Sposób określania umiejętności w Europass CV

Europass - poziomy umiejętnośći

W Europass CV oceniasz umiejętności według pewnego specyficznego schematu

Pisząc o umiejętnościach:

 • komunikacyjnych,
 • organizacyjnych/kierowniczych i
 • zawodowych

masz do wypełnienia pole tekstowe. Kreator podpowiada przykłady opisu umiejętności, które możesz tam umieścić. Masz jednak pewną dowolność dotyczącą tego, co zamieścisz w tych miejscach.

Inaczej wygląda kwestia oceniania kompetencji cyfrowych.

W sekcji Umiejętności Cyfrowych dokonujesz samooceny w następujących obszarach:

 • Przetwarzanie Informacji
 • Komunikacja
 • Tworzenie Treści
 • Bezpieczeństwo
 • Rozwiązywanie problemów

W dokumencie wybierasz jeden z trzech poziomów dotyczących Twojej znajomości poszczególnych zagadnień. Są to:

 • poziom podstawowy
 • poziom samodzielności
 • poziom biegłości

Kreator podpowiada, jakie umiejętności powinnaś lub powinieneś posiadać, aby móc osiągnąć konkretny poziom.

Oprócz tego masz tutaj miejsce do podania informacji o zdobytych certyfikatach ICT (Information and Communication Technologies), czyli dotyczących teleinformatyki.

Czy taki sposób oceniania umiejętności ma sens? Pozostawiam to do Twojej oceny.

Na pewno dużym plusem jest fakt, że kreator wskazuje konkrety, które musisz umieć by móc określić swój poziom biegłości (np. korzystanie z wielu języków programowania, kanałów internetowych RSS czy samodzielne konfigurowanie zabezpieczeń i systemów antywirusowych komputera).

A Tobie jak podoba się taki sposób oceny umiejętności cyfrowych?

Umiejętności językowe

W Europass CV dokonujesz szczegółowej oceny swoich umiejętności językowych. Wykorzystujesz do tego skalę poziomów językowych Rady Europy — czyli CEFR — a zatem ocenę od A1 do C2.

Co bardzo ważne — nie umieszczasz tylko ogólnego poziomu znajomości języka, ale dokonujesz wnikliwej oceny różnych aspektów umiejętności jego użycia:

 • Rozumienie
  • Słuchanie 
  • Czytanie
 • Mówienie
  • Porozumiewanie się
  • Samodzielne wypowiadanie się
 • Pisanie

W każdej z tych sekcji kreator podpowiada, jakie praktyczne umiejętności musisz opanować, by móc mówić o konkretnym poziomie.

W sekcji poświęconej językom możesz także umieścić informację dotyczącą zdobytych dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów.

Czy warto zdecydować się na europass CV?

Czy warto zdecydować się na europass CV?

Zobacz, jak wygląda gotowe Europass CV. Co o nim sądzisz?

Rozwiązanie to ma swoje plusy i minusy.

Do zalet takiej formy CV należą przede wszystkim:

 • dostępność — jest to narzędzie bezpłatne,
 • prostota obsługi — kreator przeprowadza Cię po kolei przez wszystkie sekcje dokumentu,
 • wypuszczanie gotowego życiorysu — narzędzie to zapisuje dokument w formie .pdf, który możesz przesłać bezpośrednio do pracodawcy,
 • przejrzysta forma CV — gotowy dokument jest prosty i czytelny, bez problemu można znaleźć w nim potrzebne informacje,
 • możliwość późniejszego edytowania i modyfikowania Europass CV po jego zaimportowaniu do programu.

Z drugiej strony, Europass CV ma też pewne wady:

 • nudna szata graficzna i brak możliwości personalizowania szablonu (brak możliwości ingerowania nawet w czcionki),
 • życiorys jest bardzo rozbudowany i po prostu za długi (ma przynajmniej 2 strony),
 • brak możliwości dowolnego modyfikowania sekcji CV.

Co sądzisz o inicjatywie Europass? Jeżeli jeszcze nie masz swojego zdania, w sekcji FAQ przypomnę Ci skrótowo najważniejsze informacje dotyczące tego tematu.

FAQ

📌 Co to jest Europass?

Europass to inicjatywa mająca na celu ułatwienie prezentowania swoich kompetencji na europejskim rynku pracy. Obejmuje ona narzędzia ułatwiające m.in. stworzenie życiorysu czy oceny kompetencji językowych.

📌 Co to jest Europass CV?

Europass CV to kreator życiorysu, który ułatwia stworzenie CV w formacie, który jest akceptowany w całej Europie.

Podsumowanie

Pamiętaj o tym, że Europass CV nie jest dokumentem obowiązkowym podczas rekrutacji do firm zagranicznych. Jest to rozwiązanie, które może ułatwić Ci zdobycie pracy, ale pracodawca raczej nie będzie wymagał dostarczenia życiorysu w tej konkretnej formie. 

Równie dobrze możesz zdecydować się na CV wykonane samodzielnie lub z pomocą każdego innego kreatora. Może to być bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli chcesz, aby Twoje CV wyróżniało się na tle dokumentów aplikacyjnych innych kandydatów. 

Jak uważasz — czy taka inicjatywa ma sens? A może lepiej jednak samodzielnie przygotować swoje CV? Podziel się z nami swoimi doświadczeniami dotyczącymi poszukiwania pracy za granicą. 😄

Gratulacje! Dotarłeś do końca!

To nie powód, aby się rozstawać. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skorzystać z naszego Kreatora CV, za pomocą którego przygotujesz perfekcyjne CV!

Spodobał Ci się ten poradnik?

Będzie mi niezmiernie miło, jeśli ocenisz go na 5 gwiazdek

Wpis nie był jeszcze oceniany

Joanna Ryś

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna posiada 8-letnie doświadczenie w branży rekrutacyjnej, a obecnie pracuje jako Główny Strateg do spraw Sourcingu w obszarze EMEA w firmie HAYS. Microsoft, Rolls Royce Aerospace, Abbott, AB Inbev to kilka firm z portfolio klientów...z którymi współpracowała, a do jej zadań należy definiowanie strategii pozyskiwania kandydatów w Europie, samodzielne zaradzanie narzędziami rekrutacyjnymi, monitorowanie stopy zwrotu inwestycji, wdrażanie inicjatyw z obszaru Employer Branding do procesów rekrutacyjnych oraz analiza danych. Dzielenie się wiedzą i dyskusje na temat pracy z kandydatami są jej pasją, dlatego chętnie tworzy nowe programy szkoleniowe, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, organizuje warsztaty ze studentami krakowskich uczelni, pracownikami swojej firmy i wolnymi słuchaczami wywodzącymi się z różnych organizacji społecznych. Pasjonatka gier komputerowych i zagadnień socjoekonomii.