Zwolnienie dyscyplinarne - za co i jakie grożą Ci konsekwencje? Co dalej?

Kategoria:

Praca

Zwolnienie dyscyplinarne - za co i jakie grożą Ci konsekwencje? Co dalej?

Średnia 5.0 (2 oceny)

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Aktualizacja:

Średnia 5.0 (2 oceny)

Mimo tego, że w umowie o pracę przysługuje Ci wypowiedzenie, istnieje możliwość, w której zostaniesz zwolniona lub zwolniony w trybie natychmiastowym. Zwolnienie dyscyplinarne, bo właśnie o nim mowa, jest stosowane tylko w wyjątkowych okolicznościach. Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Poniżej znajdziesz wyczerpujące omówienie tego zagadnienia.

Zwolnienie dyscyplinarne? Brzmi poważnie! Powiem Ci, że w rzeczywistości też wcale nie jest kolorowo.

Niestety dyscyplinarne zwolnienie nie jest łatwo ukryć. Trudno będzie Ci o uzyskanie rekomendacji podczas procedury rekrutacyjnej. 

Jednak czy automatycznie oznacza to, że będziesz mieć problem z uzyskaniem nowej pracy? Na pewno domyślasz się, że takie sprawy zawsze są rozpatrywane indywidualnie. Dowiedz się, co dokładnie wiąże się ze zwolnieniem dyscyplinarnym

Po przeczytaniu tego artykułu zdobędziesz informacje na temat:

 • możliwości zwolnienia dyscyplinarnego;
 • konsekwencji zwolnienia dyscyplinarnego;
 • dostępnych możliwości odwołania się od zwolnienia w trybie natychmiastowym.

Możemy zaczynać? To doskonale! 😄

Przykładowe CV

Zwolnienie dyscyplinarne – czyli co?

Możesz sobie nie zdawać z tego sprawy, ale każdy pracownik może zostać zwolniony dyscyplinarnie – bez względu na rodzaj podpisanej umowy o pracę.

Zwolnienie dyscyplinarne ma miejsce wtedy, gdy pracownik dopuścił się rażących naruszeń swoich obowiązków. Odbywa się ono z inicjatywy pracodawcy i ma skutek natychmiastowy – czyli odbywa się bez okresu wypowiedzenia.

Kwestia zwolnienia dyscyplinarnego jest regulowana przez Kodeks Pracy. Jest to dokładnie opisane w artykule 52, paragrafie pierwszym:

§ 1.  Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych; 
2. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Jak widzisz – ustawa dokładnie wylicza, jakie sytuacje mogą doprowadzić do zwolnienia dyscyplinarnego.

Choć są to tylko 3 punkty, to w praktyce takich sytuacji jest całkiem sporo. Powodem dyscyplinarki może być:

 • zlekceważenie poleceń służbowych;
 • kradzież mienia firmowego;
 • rażące naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • wykonywanie pracy pod wpływem alkoholu lub narkotyków;
 • fałszowanie dokumentów,
 • wyjawienie tajemnicy służbowej;
 • działanie na szkodę firmy;
 • utratę prawa jazdy przez kierowcę;
 • niestawianie się w pracy przez dłuższy okres.

Co bardzo ważne – samo podejrzenie popełnienia przestępstwa to za mało. Muszą temu towarzyszyć twarde dowody.

Poza tym od razu chciałabym Cię uspokoić – kilkukrotne spóźnienie czy wejście w burzliwą dyskusję z kierownikiem nie będzie od razu oznaczało dyscyplinarki. Te kwestie zawsze rozpatruje się indywidualnie i dopóki Twoje działanie nie jest celowym naruszeniem dobra firmy, raczej nie spodziewaj się takiego zwolnienia.

W końcu pracodawca ma do dyspozycji także inne kary porządkowe, upomnienia, nagany itd.

Pamiętaj także o tym, że dyscyplinarka musi być natychmiastową konsekwencją poważnego naruszenia przepisów. Pracodawca musi Cię zwolnić w ciągu miesiąca od danego zdarzenia. Po tym czasie takie uprawnienia wygasa

To dobrze – bo zabezpiecza to przed sytuacją, w której pracodawca mógłby Cię zwolnić za coś, co zrobiłaś lub zrobiłeś rok temu, a to już mogłoby prowadzić do szantażu i innych patologicznych sytuacji.

Uzasadnienie zwolnienia dyscyplinarnego

Zwolnienia dyscyplinarnego nie można przeprowadzić ot tak.

Po to masz umowę o pracę, żeby chroniła Cię przed tego typu sytuacjami. Po to jest okres wypowiedzenia, aby można było z niego korzystać.

Jednocześnie jest to pewna furtka dla pracodawcy, w której będzie mógł pozbyć się kogoś, kto faktycznie działa na szkodę firmy.

Uzasadnienie zwolnienia dyscyplinarnego

W związku z tym, pracownik zwolniony dyscyplinarnie MUSI otrzymać pisemne uzasadnienie takiego rozwiązania o pracę. Na taki dokument będzie mógł się potem powołać podczas składania odwołania.

Uzasadnienie przygotowane przez pracodawcę musi:

 • być poprawne pod względem formalnym – opatrzone datą, podpisem itd.;
 • odnosić się do konkretnych wydarzeń, zarzutów;
 • zawierać pouczenie o możliwości odwołania się.

Cofnięcie zwolnienia dyscyplinarnego?

Jeżeli Twój szef podejmuje decyzje pod wpływem emocji, być może warto porozmawiać z nim na spokojnie – dzień lub dwa po zwolnieniu dyscyplinarnym. 

Domyślasz się, że dyscyplinarka pozostawia Ci pewną skazę w papierach. Być może pracodawca ochłonie i nie będzie chciał fundować Ci wilczego biletu? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zwolnienie dyscyplinarne “wycofać” i rozwiązać umowę z regularnym wypowiedzeniem.

Zwolnienie dyscyplinarne a odwołanie do sądu

Zostałaś lub zostałeś zwolniony dyscyplinarnie? Możesz się odwołać od decyzji pracodawcy. Masz na to 21 dni od momentu zwolnienia.

Jeżeli uważasz, że zwolnienie dyscyplinarne nie jest zasadne, skieruj sprawę do sądu pracy.

Sąd pracy po zapoznaniu się z dokumentacją może:

 • stwierdzić, że przesłanka do zwolnienia dyscyplinarna nie była wystarczająco ważna, by stać się podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego, w związku z czym pracownikowi przysługuje pełne wypowiedzenie;
 • uznać, że nie miało miejsce żadne naruszenie obowiązków pracowniczych, w związku z czym rozwiązanie umowy nie mogło mieć miejsca;
 • podtrzymać decyzję pracodawcy.

Składając sprawę do sądu, możesz wnioskować o:

 • przywrócenie do pracy
 • lub o odszkodowanie.

Odszkodowanie jest określone przez Kodeks Pracy i ma ono wynieść tyle, ile wyniosłoby wynagrodzenie na wypowiedzeniu przy “normalnym” rozwiązaniu umowy o pracę.

Możesz także wnioskować o wyższe odszkodowanie – przekraczające to wskazane w Kodeksie Pracy. Takie powództwo możesz złożyć nawet po rozpatrzeniu pierwszej sprawy – tej o podstawowe odszkodowanie.

Konsekwencje dyscyplinarki

Dyscyplinarka niesie ze sobą pewne konsekwencje, które nie zawsze przychodzą do głowy jako pierwsze.

Co jest skutkiem takiego zwolnienia?:

Brak dni wolnych na poszukiwanie pracy

W przypadku zwolnienia z inicjatywy pracodawcy możesz liczyć na dodatkowe dni wolne na poszukiwanie pracy. Niestety w przypadku zwolnienia w trybie natychmiastowym nie masz takiego uprawnienia. 

Jesteś zwolniona lub zwolniony z dnia na dzień.

Brak prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Jeżeli po zwolnieniu dyscyplinarnym chcesz zapisać się do urzędu pracy, mam dla Ciebie złą wiadomość. Nie będziesz mieć prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Niestety po zwolnieniu dyscyplinarnym możesz ubiegać się o zasiłek dopiero po upływie 180 dni.

Zapis w papierach

W przypadku dyscyplinarki często możesz usłyszeć o tym, że po jej otrzymaniu będzie na Tobie ciążył zapis w aktach. Czy to prawda?

Niestety tak. A mistyczne akta to przede wszystkim świadectwo pracy, które dostarczasz nowemu pracodawcy w ramach zatrudniania.

Brak rekomendacji

Nowy pracodawca prosi Cię o kontakt do byłych pracodawców w sprawie referencji? W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego uzyskanie pozytywnej rekomendacji będzie dość trudne.

Oczywiście nie jest niemożliwe. Być może pracodawca – na chłodno – będzie w stanie powiedzieć wiele dobrego na temat Twojej pracy. Jednak czy faktycznie chcesz ryzykować?

Pewnie zastanawiasz się, czy kiedykolwiek ulegnie ono przedawnieniu? Niestety nie. Nie oznacza to jednak, że musi się to wiązać z trudami przy poszukiwaniu pracy. O tym jednak napiszę później.

Zwolnienie dyscyplinarne — jak sobie radzić przy poszukiwaniu pracy?

Nie bój się. Dyscyplinarka wcale nie musi oznaczać dożywotniego bezrobocia. 😄

Zwolnienie dyscyplinarne — jak sobie radzić przy poszukiwaniu pracy?

Pamiętaj o tym, że zwolnienia dyscyplinarnego nie wpisujesz w CV, w związku z tym pracodawca nie będzie o nim wiedział od razu. Może się o nim dowiedzieć dopiero podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Ba – podczas pisania CV i listu motywacyjnego absolutnie nie skupiaj się na tego typu negatywnych historiach. Przedstaw się w jak najlepszym świetle i pokaż, że jesteś w stanie być dobrym pracownikiem.

Czy warto zatajać informacje o dyscyplinarce? To zależy.

Jeżeli miało to miejsce 20 lat temu, to taka informacja faktycznie jest bezcelowa i nie ma się co nią chwalić.

Natomiast jeżeli zostałaś lub zostałeś zwolniony dyscyplinarnie z ostatniego miejsca pracy, to lepiej powiedzieć o tym podczas rozmowy rekrutacyjnej. Postaw na szczerość w tym momencie, zamiast zaskoczyć pracodawcę podczas podpisywania umowy o pracę.

Jak mówić o swojej dyscyplinarce? Przede wszystkim:

 • szczerze – bez przeinaczania faktów;
 • krytycznie – przyznając się do błędu, ale pokazując, że było to dla Ciebie istotną lekcją.

Co chroni przed dyscyplinarką?

Teraz wiesz już, że zwolnienie dyscyplinarne to poważna sprawa. Czy jednak dyscyplinarka naprawdę może spotkać każdego?

Zwolnienie dyscyplinarne nie ma miejsca w przypadku świadczenia swoich usług na umowę o dzieło, umowę zlecenie czy w ramach kontraktu B2B. To prawda.

Jednak zauważ, że w przypadku tego typu umów w ogóle nie przysługuje Ci wypowiedzenie. W związku z tym mogą być one zerwane z dnia na dzień – zarówno w przypadku większych, jak i mniejszych przewinień z Twojej strony.

Zastanawiasz się, czy na zwolnienie dyscyplinarne może mieć wpływ okres umowy o pracę, którą zawarłaś lub zawarłeś? Niestety nie. Niezależnie od tego czy pracujesz w ramach:

 • umowy o pracę na okres próbny;
 • umowy o pracę na czas nieokreślony;
 • czy umowy o pracę na czas określony

zawsze możesz zostać zwolniona lub zwolniony dyscyplinarnie.

A może są jakieś sytuacje, które pozwolą Ci “wywinąć się” ze zwolnienia dyscyplinarnego? 

Niestety przed dyscyplinarką nie ochroni Cię:

W takich sytuacjach zwolnienie dyscyplinarne zostanie doręczone listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Rola związków zawodowych

W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego pracodawca musi skonsultować swoją decyzję z organizacjami związkowymi. Jednak nawet gdy związek zawodowy wyrazi swoje zastrzeżenia do decyzji pracodawcy, nie są one wiążące.

Od tej reguły istnieje wyjątek – chodzi o zwolnienie dyscyplinarne kobiet w ciąży lub przebywających na urlopie macierzyńskim (także ojców przebywających na części urlopu macierzyńskiego). W takiej sytuacji bez zgody związku zawodowego pracodawca nie ma prawa zwolnić dyscyplinarnie pracownika.

Zwolnienie dyscyplinarne – FAQ

📌 Za co zwolnienie dyscyplinarne?

Pracownika można zwolnić dyscyplinarnie za rażące niewypełnienie obowiązków pracowniczych, zawinioną utratę uprawnień wymaganych na danym stanowisku czy też popełnienie przestępstwa.

📌 Jak długo w papierach będzie figurować informacja o zwolnieniu dyscyplinarnym?

Informacja o zwolnieniu dyscyplinarnym figuruje w aktach pracownika już na zawsze.

📌 Co dalej po zwolnieniu dyscyplinarnym?

Zwolnienie dyscyplinarne nie musi oznaczać niemożliwości znalezienia pracy. Zawsze możesz wnieść powództwo do sądu pracy z żądaniem odszkodowania lub przywrócenia do pracy. Przy poszukiwaniu nowej pracy poinformuj nowego pracodawcę o szczegółach tego zdarzenia oraz pokaż swoją skruchę. Pamiętaj, że w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego nie masz prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez 180 dni od tego zdarzenia.

📌 Jak wygląda zwolnienie dyscyplinarne?

Zwolnienie dyscyplinarne ma skutek natychmiastowy. Pracodawca zrywa umowę o pracę i przedstawia pisemne uzasadnienie swojej decyzji. Pracownik może się od niego odwołać do sądu pracy.

Podsumowanie

Zwolnienie dyscyplinarne zostawia ślad w aktach pracownikach już na zawsze. Utrata pracy z dnia na dzień to wyjątkowo nieprzyjemna sytuacja. Pamiętaj jednak, że aby zostać zwolnionym dyscyplinarnie trzeba dopuścić się przewinień o dużej wadze. 

Jeżeli przykładasz się do pracy i nie niszczysz mienia firmowego, nie upokarzasz kierownictwa, nie narażasz firmy na milionowe straty i nie fałszujesz dokumentów – to Twoje szanse na zwolnienie dyscyplinarne zdecydowanie maleją. 😄

Pamiętaj też, że przy zwolnieniu dyscyplinarnym to Twój pracodawca ma obowiązek przygotować uzasadnienie decyzji. Jeżeli się z nią nie zgadzasz – masz prawo skierować sprawę na drogę sądową.

Gratulacje! Dotarłeś do końca!

To nie powód, aby się rozstawać. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skorzystać z naszego Kreatora CV, za pomocą którego przygotujesz perfekcyjne CV!

Spodobał Ci się ten poradnik?

Będzie mi niezmiernie miło, jeśli ocenisz go na 5 gwiazdek

Średnia 5.0 (2 oceny)

Joanna Ryś

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna posiada 8-letnie doświadczenie w branży rekrutacyjnej, a obecnie pracuje jako Główny Strateg do spraw Sourcingu w obszarze EMEA w firmie HAYS. Microsoft, Rolls Royce Aerospace, Abbott, AB Inbev to kilka firm z portfolio klientów...z którymi współpracowała, a do jej zadań należy definiowanie strategii pozyskiwania kandydatów w Europie, samodzielne zaradzanie narzędziami rekrutacyjnymi, monitorowanie stopy zwrotu inwestycji, wdrażanie inicjatyw z obszaru Employer Branding do procesów rekrutacyjnych oraz analiza danych. Dzielenie się wiedzą i dyskusje na temat pracy z kandydatami są jej pasją, dlatego chętnie tworzy nowe programy szkoleniowe, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, organizuje warsztaty ze studentami krakowskich uczelni, pracownikami swojej firmy i wolnymi słuchaczami wywodzącymi się z różnych organizacji społecznych. Pasjonatka gier komputerowych i zagadnień socjoekonomii.