Wczasy pod gruszą: dofinansowanie do urlopu. Ile dni i komu się należą?

Kategoria:

Praca

Wczasy pod gruszą: dofinansowanie do urlopu. Ile dni i komu się należą?

Średnia 3.5 (10 ocen)

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Aktualizacja:

Średnia 3.5 (10 ocen)

Choć nazwa wczasy pod gruszą kojarzy się raczej z poprzednią epoką, warto mieć na uwadze, że w wielu firmach i organizacjach takie świadczenie ma się bardzo dobrze. Chodzi oczywiście o dofinansowanie do wczasów pracownika. Niestety nie w każdej firmie możesz liczyć na taki benefit. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się wszystkiego na tematu takiej pomocy ze strony pracodawcy.

Jeżeli jesteś pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę, to masz prawo do urlopu wypoczynkowego, podczas którego przysługuje Ci wynagrodzenie w pełnej wysokości. To fakt. 😄

Jednak, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że niektórzy dostają jeszcze dodatkowe pieniądze przeznaczone na wakacyjny odpoczynek?

Wczasy pod gruszą to potoczna nazwa dofinansowania do urlopu pracownika. To świadczenie jest często proponowanym dodatkiem do pensji w urzędach administracyjnych. 

Na tego typu świadczenie można się napotkać także w ofertach wielu firm z sektora prywatnego — w tym także korporacjach!

Już zaraz dowiesz się wszystkiego, co powinnaś lub powinieneś wiedzieć na temat wczasów pod gruszą, w tym:

 • w jakich firmach można liczyć na to dofinansowanie;
 • ile wynosi dopłata;
 • jakich formalności należy dopełnić, aby zdobyć takie pieniądze.

Przykładowe CV

Wczasy pod gruszą — czyli co?

Nazwa wczasy pod gruszą wywodzi się z PRL. Wtedy to pojawiła się praktyka refundowania kosztów wakacji dla pracowników — niezależnie od tego, czy zdecydowali się na wyjazd, czy też nie. W związku z tym, że wielu Polaków spędzało wakacje na rodzinnych ogrodach działkowych, przyjęła się powszechna nazwa wczasów pod gruszą. 

Wczasy pod gruszą — czyli co?

Obecnie także mamy do czynienia z wczasami pod gruszą — choć nie zawsze nazywane jest to właśnie w ten sposób. Dofinansowania do wakacji są popularnym rozwiązaniem w wielu zakładach pracy — i to nie tylko w instytucjach publicznych.

Takie świadczenie może funkcjonować w przedsiębiorstwach, które założyły Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na czym polega taki fundusz?

ZFSŚ — z czym to się je?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to środki finansowe zgromadzone przez pracodawcę na osobnym rachunku, które są przeznaczone na wsparcie socjalne dla pracowników. Jest on regulowany przez Ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Z takiego funduszu mogą być finansowane rozmaite zapomogi i dofinansowania dla pracowników w trudnej sytuacji materialnej. Jest on finansowany przez coroczne odpisy, które są naliczane w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych

Taki Fundusz Socjalny musi być założony:

 • w jednostkach budżetowych i samorządowych — bez względu na liczbę pracowników;
 • we wszystkich firmach zatrudniających powyżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty;
 • w firmach powyżej 20 pracowników, gdy wnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa.

Czy to możliwe, że właśnie okazało się, że w Twojej firmie funkcjonuje taki fundusz, a Ty o tym nie wiedziałeś lub nie wiedziałaś? 😄

Nie do końca musi tak być.

Okazuje się bowiem, że w układzie zbiorowym pracy może być zawarte postanowienie o nietworzeniu takiego funduszu.

Jeżeli interesują Cię dodatki do pensji (benefity), koniecznie dowiedz się — podczas wizyty u kadrowej lub czytając regulamin zakładu — czy w Twojej pracy funkcjonuje taki fundusz.

Regulamin ZFŚS

Każdy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych powinien posiadać swój regulamin. Taki dokument jest ustalany przez pracodawcę w porozumieniu ze związkami zawodowymi funkcjonującymi na terenie zakładu.

Wczasy pod gruszą - zakład

W takim regulaminie powinny znaleźć się dokładne informacje dotyczące tego, kto i na jakich zasadach może skorzystać ze wsparcia z funduszu.

Zgodnie z ustawą, do świadczeń z ZFŚS uprawnieni są:

 • pracownicy;
 • rodziny pracowników;
 • emeryci i renciści — byli pracownicy.

Regulamin może jednak rozszerzyć grono osób, które uprawnione są do takich świadczeń.

Co więcej — w takim dokumencie powinien znaleźć się sposób wydatkowania i przeznaczenie środków pochodzących z funduszu. Może się okazać, że w regulaminie zamiast wczasów pod gruszą znajdą się np. dofinansowania do żłobków lub bezzwrotna pożyczka na mieszkanie. Wówczas w danym miejscu pracy dofinansowanie do urlopu po prostu nie będzie funkcjonować. 

Uwaga! Istnieją pewne kategorie wydatków, na które NIE można przeznaczać środków z funduszu. Będą to np. imprezy integracyjne, zakup środków trwałych czy też premie. Co do zasady środki te mają być przeznaczone na szeroko pojętą działalność socjalną. 

Wczasy pod gruszą — wysokość dofinansowania

Jeżeli już wiesz o tym, że w Twojej firmie lub organizacji działa fundusz socjalny, a w jego regulaminie zapisana jest możliwość otrzymania dofinansowania do urlopu pracowniczego, to… na pewno interesuje Cię, na jaką kwotę dofinansowania możesz liczyć.

Niestety — nie ma stałej kwoty.

Powinny one zostać ustalone w regulaminie. Co więcej — podczas ustalania wysokości wczasów pod gruszą dla konkretnego pracownika należy wziąć pod uwagę jego sytuację materialną i życiową. Kryterium dochodowe musi być ustalone w regulaminie funduszu. Trzeba też zaznaczyć, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której wszyscy pracownicy otrzymują wczasy pod gruszą w takiej samej wysokości. 

Wczasy pod gruszą — wysokość dofinansowania

W związku z tym możliwa jest sytuacja, w której nie załapiesz się na takie dofinansowanie ze względu na relatywnie dobrą sytuację materialną.

Co z ZUSem i podatkiem?

Od świadczenia NIE są pobierane składki na ubezpieczenia społeczne. A jak wygląda kwestia podatku dochodowego? 

Podatek dochodowy jest pobierany powyżej kwoty:

 • 3000 zł rocznie dla emerytów i rencistów — podatek wynosi 10%;
 • 1000 zł rocznie dla pracowników — podatek wynosi 17%.

Progi te zostały zwiększone od 2018 r. — wcześniej były niższe nawet o kilkadziesiąt procent.

Warunki do spełnienia

Na pewno nie zdziwisz się, jeśli powiem Ci, że warunki wypłacania wczasów pod gruszą są określane przez… regulamin ZFŚS. 😄

W związku z tym dane przedsiębiorstwo ma tu pewną dowolność dotyczącą tego, w jaki sposób wypłacane będą wczasy pod gruszą.

Wczasy pod gruszą - Warunki do spełnienia

Odnosi się to do szczegółów dotyczących m.in. tego:

 • czy świadczenie jest wypłacane przed urlopem czy po urlopie;
 • ile musi wynosić urlop dofinansowany w ramach wczasów pod gruszą;
 • czy istnieje konieczność dokumentowania poniesionych wydatków.

Co do zasady długość urlopu, który uprawnia do wczasów pod gruszą powinna wynosić przynajmniej 14 dni kalendarzowych. Najczęściej takie dofinansowanie jest wypłacane raz w roku.

Pewne jest też to, że wczasy pod gruszą nie są wypłacane z automatu. W związku z tym, jeżeli chcesz je otrzymać, to musisz dostarczyć swojemu pracodawcy wniosek.

Chcesz dowiedzieć się, jak ma wyglądać taki wniosek? Czytaj dalej! 😄

Wniosek o wczasy pod gruszą 2020

Przygotowanie wniosku o wczasy pod gruszą nie powinno sprawić trudności. To bardzo prosty dokument.

Zamieść w nim przede wszystkim:

 • miejscowość i datę;
 • swoje dane;
 • dane pracodawcy;
 • tytuł — wskazujący czego dotyczy wniosek;
 • wskazanie dokładnej daty urlopu;
 • określenie miesięcznego dochodu na członka rodziny.

Jeżeli to Ci nie wystarczy, zobacz przykładowy wzór wniosku o wczasy pod gruszą.

Wystarczy, że dostarczysz je do kadr. Potem pozostaje Ci już tylko czekać. 😄

Wczasy pod gruszą a świadczenie urlopowe

Pamiętaj o tym, że wczasy pod gruszą to nie to samo, co świadczenie urlopowe. Są to dwa różne świadczenia — jednak bardzo często są ze sobą mylone.

Świadczenie urlopowe jest wypłacane przez pracodawcę, który nie jest zobowiązany do założenia ZFŚS (ze względu na liczbę pracowników) lub z niego zrezygnował.

Wypłata odbywa się raz w roku i jest przeznaczona dla każdego pracownika, który korzysta z urlopu w wymiarze przynajmniej 14 dni kalendarzowych. Zgodnie z ustawą pracownik powinien otrzymać takie dofinansowanie przed rozpoczęciem urlopu

Ile wynosi takie dofinansowanie? Prawo wskazuje wyłącznie maksymalną kwotę świadczenia i jest ona wyliczana na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce.

W 2020 r. maksymalne świadczenie urlopowe wynosi:

 • 1 550,26 zł dla pracownika pełnoetatowego;
 • 2 067,01 zł dla pracownika pracującego w szczególnych warunkach lub w pracy o szczególnym charakterze;
 • od 206,70 zł do 298,38 zł (w zależności od roku nauki) dla pracownika młodocianego. 

Kwota minimalnego świadczenia nie jest określona. Warto pamiętać, że powyższe kwoty nie są oskładkowane, jednak należy od nich odprowadzić podatek dochodowy.

Wczasy pod gruszą i świadczenie urlopowe dla nauczycieli

W związku z tym, że wczasy pod gruszą i świadczenie urlopowe są często mylone istnieje powszechne przekonanie, że nauczyciele mogą liczyć na szczególne rodzaje dofinansowania urlopu. Już wyjaśniam o co chodzi. 😄

Wczasy pod gruszą i świadczenie urlopowe dla nauczycieli

Nauczyciele otrzymują wczasy pod gruszą na takich samych zasadach, jak inni pracownicy.

Natomiast inaczej wygląda kwestia świadczenia urlopowego dla nauczycieli. Otóż jest ono wypłacane nauczycielom na odrębnych zasadach regulowanych przez Kartę Nauczyciela

Na czym polega różnica? 

Otóż dla wszystkich grup świadczenie urlopowe jest wypłacane wyłącznie jeżeli w miejscu pracy nie funkcjonuje ZFŚS. Natomiast nauczyciele mogą liczyć na świadczenie urlopowe także w miejscach pracy, w których taki Fundusz funkcjonuje. 

Co więcej — takie świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest wypłacane bez żadnych kryteriów i bez konieczności składania wniosku.

W związku z tym nauczyciele mogą liczyć i na świadczenie urlopowe, i na wczasy pod gruszą — bowie są one wypłacane niezależnie od siebie.

Mam nadzieję, że rozwiałam Twoje wątpliwości dotyczące wczasów pod gruszą. 😄

W takim wypadku przejdźmy jeszcze do sekcji Najczęściej Zadawanych Pytań.

Wczasy pod gruszą — FAQ

📌 Co to są wczasy pod gruszą?

Wczasy pod gruszą to dofinansowanie do urlopu pracownika, wypłacane w miejscach pracy, w których funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

📌 Ile trzeba przepracować, aby przysługiwały wczasy pod gruszą?

Wczasy pod gruszą przysługują ze względu na kryteria społeczne i ekonomiczne — długość stażu pracy nie ma tutaj znaczenia.

📌 Jaka kwota przysługuje w ramach wczasów pod gruszą?

Kwota wczasów pod gruszą nie jest określona. Jest ona zależna od sytuacji materialnej pracownika. W regulaminie ZFŚS w Twoim miejscu pracy powinny być określone wysokości i sposoby wyliczania takich dofinansowań.

📌 Ile dni urlopu należy wziąć, aby przysługiwały wczasy pod gruszą?

Wczasy pod gruszą są najczęściej wypłacane w przypadku urlopu wypoczynkowego trwającego łącznie 14 dni kalendarzowych (czyli 10 dni roboczych + 2 weekendy). Jednak w regulaminie ZFŚS może być wskazana inna długość urlopu.

📌 Jak uzasadnić wniosek o wczasy pod gruszą?

We wniosku o wczasy pod gruszą należy umieścić informację o dochodzie na członka rodziny. Nie są wymagane żadne dodatkowe uzasadnienia.

📌 Kiedy wypłacane są wczasy pod gruszą?

Wczasy pod gruszą najczęściej wypłacane są po urlopie. Jednak w regulaminie ZFŚS może być określony inny termin wypłaty wczasów pod gruszą — np. przed rozpoczęciem urlopu.

📌 Kiedy należą się wczasy pod gruszą?

Wczasy pod gruszą należą się wtedy, gdy w danym zakładzie pracy funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a pracownik ma niskie dochody w przeliczeniu na jednego członka rodziny. Kryteria dochodowe powinny być określone w regulaminie Funduszu.

Podsumowanie

Wczasy pod gruszą to tylko jedna z form świadczeń, które mogą być finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Mogą to być np. rozmaite dodatki do kolonii i obozów dzieci pracowników czy też wycieczki lub wczasy zakładowe.

Gdy tematem jest urlop — wszystkie pieniądze się przydadzą. 😄

Pamiętaj jednak, że niekiedy dobra pozycja materialna pracownika może uniemożliwić mu skorzystanie z takich dofinansowań.

Na uwagę zasługują także świadczenia urlopowe, które są wypłacane przez firmy, w których nie funkcjonuje wspomniany fundusz. To dobry sposób na zdobycie nawet powyżej 1000 zł na rękę. Wczasów na Wyspach Kanaryjskich się tym nie sfinansuje, ale taki dodatek zawsze się przydaje.

A jakie są Twoje doświadczenia z dofinansowaniami do urlopów?
Czy w Twojej firmie funkcjonuje takie rozwiązanie?

Daj nam znać w komentarzach! 😄

Gratulacje! Dotarłeś do końca!

To nie powód, aby się rozstawać. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skorzystać z naszego Kreatora CV, za pomocą którego przygotujesz perfekcyjne CV!

Spodobał Ci się ten poradnik?

Będzie mi niezmiernie miło, jeśli ocenisz go na 5 gwiazdek

Średnia 3.5 (10 ocen)

Joanna Ryś

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna posiada 8-letnie doświadczenie w branży rekrutacyjnej, a obecnie pracuje jako Główny Strateg do spraw Sourcingu w obszarze EMEA w firmie HAYS. Microsoft, Rolls Royce Aerospace, Abbott, AB Inbev to kilka firm z portfolio klientów...z którymi współpracowała, a do jej zadań należy definiowanie strategii pozyskiwania kandydatów w Europie, samodzielne zaradzanie narzędziami rekrutacyjnymi, monitorowanie stopy zwrotu inwestycji, wdrażanie inicjatyw z obszaru Employer Branding do procesów rekrutacyjnych oraz analiza danych. Dzielenie się wiedzą i dyskusje na temat pracy z kandydatami są jej pasją, dlatego chętnie tworzy nowe programy szkoleniowe, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, organizuje warsztaty ze studentami krakowskich uczelni, pracownikami swojej firmy i wolnymi słuchaczami wywodzącymi się z różnych organizacji społecznych. Pasjonatka gier komputerowych i zagadnień socjoekonomii.