Porzucenie pracy — konsekwencje, przykłady [praktyczny poradnik]

Kategoria:

Praca

Porzucenie pracy — konsekwencje, przykłady [praktyczny poradnik]

Średnia 5.0 (1 ocena)

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Aktualizacja:

Średnia 5.0 (1 ocena)

Zastanawiasz się nad jak najszybszą zmianą pracy? Niestety wypowiedzenie (czyli coś, co miało Cię chronić) czasem działa na Twoją niekorzyść. Czy porzucenie pracy, a więc zaprzestanie wypełniania swoich obowiązków pracowniczych z dnia na dzień, to na pewno dobre rozwiązanie? A jeżeli nie, to co innego Ci pozostało?

A może by tak rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady?

Wierz mi — takie myśli są częste u naprawdę wielu osób, bez względu na to, na jakim poziomie jest obecnie ich kariera. 😄

Myśli o szybkim porzuceniu pracy mogą pojawić się także, gdy na horyzoncie pojawia się nowa, dużo ciekawsze oferta.

Pamiętaj jednak, że zakończenie pracy z dnia na dzień to poważna sprawa.
Nie zawsze jest to możliwe…

 • W jaki sposób maksymalnie skrócić czas potrzebny na rozwiązanie współpracy z daną firmą?
 • Czy faktycznie zdarzają się sytuacje, w których jest to możliwe?
 • A może musisz zdecydować się na porzucenie pracy i jego poważne konsekwencje?

Mam nadzieję, że zaraz wszystko Ci rozjaśnię. 😄Chciałabym, żebyś po przeczytaniu tego artykułu wiedziała lub wiedział:

 • jak szybko rozwiązać umowę o pracę,
 • kogo chroni wypowiedzenie,
 • jakie są konsekwencje porzucenia pracy.

Przykładowe CV

Co to jest porzucenie pracy?

Porzucenie pracy ma miejsce wtedy, gdy pracownik nie pojawi się w firmie lub organizacji w związku z czym nie przystępuje do wykonywania swoich obowiązków. Jednocześnie nie ma on zamiaru kontynuowania swojego zatrudnienia i wywiązywania się z umowy.

Co to jest porzucenie pracy?

Jak widać — to całkiem odważne zagranie. Po prostu przestajesz przychodzić do pracy bez myślenia o konsekwencjach.

To, że porzucenie pracy jest często stosowana praktyką oznacza, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika. W związku z tym to pracodawcy częściej zależy bardziej na pracowniku, niż pracownikowi na pracy.

Wiedz jednak, że porzucenie pracy to rozwiązanie, które wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Jakimi? Zaraz o nich napiszę.

Wypowiedzenie — ochrona dla obu stron

Każda umowa o pracę jest chroniona poprzez instrument wypowiedzenia. Polega on na tym, że żadna ze stron nie może zerwać umowy z dnia na dzień — chyba, że pojawią się ku temu określone przesłanki.

 1. Wypowiedzenie chroni pracodawcę przed sytuacją, w której pracownik nie zjawi się w pracy w celu wykonywania zadań.
 2. Jest to także istotne zabezpieczenie dla pracownika przed sytuacją, w której mógłby z dnia na dzień stracić możliwość zarabiania środków życia.

Uwaga! Pamiętaj, że w przypadku umów cywilno-prawnych, np. umowy zlecenia nie stosuje się okresu wypowiedzenia. W związku z tym rozwiązanie umowy przeważnie rozpatrywane jest indywidualnie.

Przy umowach o pracę spotkasz się z różnymi okresami wypowiedzenia i zależą one przede wszystkim od okresu, w jakim pracownik pracuje w danej firmie np.:

 • 3 dni robocze, przy umowie na okres próbny 2 tygodni,
 • 1 miesiąc, przy zatrudnieniu dłuższym niż 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, przy zatrudnieniu dłuższym niż 3 lata.

Czyli (jak widać) wypowiedzenie uniemożliwia zerwanie umowy z dnia na dzień. Ale czy na pewno?

Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym

Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym

Mimo ustalonego wypowiedzenia, można je skrócić w kilku przypadkach, np.

 1. gdy pracodawca ogłosi upadłość,
 2. gdy nastąpi likwidacja zakładu pracy.

Jednak istnieją przesłanki pozwalające na zerwanie umowy niemal od zaraz. Zaraz Ci je przedstawię.

Możesz wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym tak naprawdę tylko w dwóch przypadkach:

 1. jeżeli zostanie wydane orzeczenie stwierdzające, że praca jest szkodliwa dla Twojego życia, a pracodawca nie przydzieli Cię do innych zadań,
 2. gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia swoich obowiązków

Z kolei pracodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

 1. utraty niezbędnych uprawnień przez pracownika,
 2. popełnienia przestępstwa przez pracownika,
 3. ciężkiego naruszenia swoich obowiązków przez pracownika.

Rozwiązanie umowy z powyższych powodów nosi nazwę zwolnienia dyscyplinarnego.

Wiedz o tym, że jeżeli zdecydujesz się na porzucenie pracy, to zdarzenie zostanie zakwalifikowane do ciężkiego naruszenia obowiązków.

Porzucenie pracy — czy zawsze dyscyplinarka?

Porzucenie pracy — czy zawsze dyscyplinarka?

Załóżmy, że decydujesz się na porzucenie pracy.

Jeżeli poinformujesz pracodawcę o tym, że nie zamierzasz pojawiać się w pracy, ma on jasny ogląd na sytuację. Dostarczyłaś lub dostarczyłeś mu informacji potwierdzających Twoje intencje.

Jeżeli o niczym nie informujesz pracodawcy, początkowo może on zakładać, że ma do czynienia wyłącznie z nieusprawiedliwioną nieobecnością. Nie ma on jeszcze prawa potraktowania tego jako przesłanki do dyscyplinarki. W końcu możesz jeszcze dostarczyć usprawiedliwienie.

Dopiero gdy nastąpi zasadne przeświadczenie, że do pracy już nie wrócisz, pracodawca może Cię dyscyplinarnie zwolnić. Ma na to miesiąc.

Jeżeli termin ten zostanie przekroczony, pracodawca nie będzie mieć prawa do skorzystania z takiej formy rozwiązania umowy.

Konsekwencje dyscyplinarki

Konsekwencje dyscyplinarki

A jakie są konsekwencje dyscyplinarki? Przede wszystkim:

 • Tracisz prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych przez okres pół roku,
 • W otrzymanym świadectwie pracy otrzymujesz informację, że zostałaś lub zostałeś zwolniony dyscyplinarnie,
 • Pracodawca może domagać się od Ciebie odszkodowania za straty związane z nagłą utratą pracownika.

Ups… odszkodowanie? Czy jeżeli rzucisz pracę, pracodawca faktycznie może podać Cię do sądu?

Owszem ma do tego prawo. Musi jednak wykazać, jakie straty poniósł w związku z porzuceniem przez Ciebie pracy.

Pamiętaj, że maksymalna kwota odszkodowania nie może przekroczyć Twojego trzymiesięcznego wynagrodzenia.

A co z Twoim wynagrodzeniem po zwolnieniu dyscyplinarnym?
Czy pracodawca może go nie wypłacić?

Nie martw się — i tak je otrzymasz.
Zostanie ono jednak zmniejszone o nieprzepracowany okres.

Co więcej — jeżeli jeszcze miałaś lub miałeś do wykorzystania kilka dni urlopu, otrzymasz również wypłatę ekwiwalentu urlopowego.

Porzucenie pracy w praktyce

Porzucenie pracy w praktyce

Co jednak w sytuacji, w której:

 • Twoja praca nie jest szkodliwa dla zdrowia?
 • Poza tym, nie masz żadnych przesłanek do udowodnienia szefowi nadużyć czy niedopełnienia swoich obowiązków?

Czy jeżeli chcesz rzucić pracę, musisz liczyć się z dyscyplinarką?
Na szczęście nie.

Zawsze możesz… po prostu porozmawiać z pracodawcą. 😄Podczas takiego spotkania warto:

 • przede wszystkim ostudzić swoje emocje i
 • umotywować swoją prośbę o skrócenie terminu wypowiedzenia

Być może nie będzie to termin “z dnia na dzień”, ale często uda się go skrócić nawet do tygodnia czy dwóch.

Taki okres wypowiedzenia może okazać się “do przyjęcia” np. dla nowego pracodawcy, który czeka aż zaczniesz dla niego pracować.

Pamiętaj, że wszystko zależy od kwestii indywidualnej.

Czasem pracodawca nie chce zaogniać sytuacji, więc nawet po porzuceniu pracy nie decyduje się na zwolnienie dyscyplinarne tylko na porozumienie stron. Często nie zamierza również pozywać o odszkodowanie.

Jednakże nie ma na to reguły…

Porzucenie pracy — różne scenariusze

Porzucenie pracy — różne scenariusze

Nie wiesz, w jakich sytuacjach ludzie decydują się na porzucenie pracy? Zapoznaj się z poniższymi przykładami. 😄

Scenariusz 1

Patryk otrzymał propozycję pracy w firmie IT, z którą wiąże się spora podwyżka wynagrodzenia. Niestety jego umowa o pracę ma wskazany okres wypowiedzenia wynoszący 3 miesiące.

Patryk rozmawia z szefem i udaje mu się namówić go do rozwiązania umowy za porozumieniem stron już po dwóch tygodniach. Termin ten odpowiada wszystkim stronom. Patryk przechodzi do nowej firmy i cieszy się nowymi obowiązkami i większym wynagrodzeniem.

Scenariusz 2

Marzena pokłóciła się z szefem. Mimo tego, że ma umowę o pracę na czas określony, która kończy się w przeciągu pół roku, decyduje się na porzucenie pracy. Nie przychodzi do firmy, o czym informuje mailowo swojego pracodawcę

Szef zachęca ją do powrotu do pracy lub do rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Marzena jednak odmawia. W przeciągu miesiąca otrzymuje od szefa list z wypowiedzeniem umowy oraz świadectwem pracy.

Jednak Marzena ma problem ze znalezieniem nowej pracy. Decyduje się na rejestrację w Urzędzie Pracy w celu otrzymania zasiłku. Otrzymuje informację, że w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z jej winy, takie świadczenie pieniężne jej nie przysługuje.

Mimo wszystko Marzena w ciągu miesiąca otrzymuje propozycję pracy z Urzędu Pracy. Na rozmowie o pracę musi tłumaczyć się ze zwolnienia dyscyplinarnego. Nowy pracodawca ma obawy, czy Marzena może być pracownikiem godnym zaufania, w końcu dyscyplinarka to dyscyplinarka... 

Scenariusz 3

Robert otrzymał od lekarza orzeczenie, że dźwiganie ciężarów powyżej 5 kg jest szkodliwe dla jego zdrowia. Niestety Robert pracuje na magazynie, a szef nie zgodził się na przeniesienie pracownika do innego działu.

Na szczęście Robert jest świadomy swoich praw. Składa w kadrach wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym i więcej nie pojawił się już w tej pracy. W międzyczasie decyduje się na pracę biurową w konkurencyjnej firmie.

W jego aktach pracowniczych nie ma informacji o zwolnieniu dyscyplinarnym, ponieważ skorzystał z możliwości rozwiązania umowy ze względów zdrowotnych. 

Scenariusz 4

Ania dostała propozycję pracy w nowej firmie. Jest jednak warunek — musi ją rozpocząć w ciągu tygodnia. Jest przekonana, że chce w niej pracować. Jednocześnie jest związana umową i trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Pracodawca absolutnie nie zgadza się na skrócenie wypowiedzenia czy rozwiązanie za porozumieniem stron.

Co robi Ania? Porzuca pracę i przechodzi do nowej firmy. Jest bardzo zadowolona. Niedługo potem dostaje kilka listów ze starego miejsca pracy. Otrzymuje wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym, świadectwo pracy ze wzmianką o dyscyplinarce oraz pozew o odszkodowanie od byłego szefa…

Anna jednak się nie przejmuje, ponieważ brała pod uwagę taką możliwość. Wie o tym, że nawet, gdyby szefowi udało się wykazać poniesioną stratę (w co wątpi), to w nowej firmie może liczyć na nieporównywalnie lepsze zarobki, więc nawet maksymalne odszkodowanie nie byłoby dla niej wyjątkowo dotkliwe. 

Powyższe scenariusze pokazują Ci, że porzucenie pracy niejedno ma imię. 😄 WIdzisz, że nie zawsze wszystko kończy się tak, jak byśmy tego chcieli.

Pamiętaj, że porzucenie pracy to zawsze ostateczność — znacznie lepiej jest zdecydować się na rozwiązanie oparte na porozumieniu.

Przejdźmy teraz do sekcji Najczęściej Zadawanych Pytań, dzięki której uporządkujesz swoją wiedzę dotyczącą tego zagadnienia. 😄

Porzucenie pracy — FAQ

Porzucenie pracy — FAQ

📌 Jak zwolnić się z dnia na dzień?

Najlepiej porozmawiaj z szefem i zaproponować rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

📌 Co grozi za porzucenie pracy?

W przypadku porzucenia pracy zostajesz zwolniony lub zwolniona dyscyplinarnie. Poza tym szef może pozwać Cię o odszkodowanie za straty związane z Twoim nagłym odejściem.

📌 Co to jest wypowiedzenie?

Wypowiedzenie to minimalny okres, w którym można rozwiązać daną umowę o pracę. Ma on chronić pracodawcę i pracownika przed nagłym zerwaniem umowy.

📌 Ile czasu ma pracodawca na wystawienie świadectwa pracy?

Pracodawca ma maksymalnie 7 dni od momentu ustania stosunku pracy na dostarczenie świadectwa drogą pocztową lub w inny sposób.

📌 Co to jest porzucenie pracy?

Porzucenie pracy to niewywiązanie się ze swoich obowiązków pracowniczych poprzez niestawienie się w miejscu pracy i brak zamiaru wykonywania zadań w przyszłości.

Podsumowanie

Widzisz, że porzucenie pracy to poważna sprawa. Nie możesz tak po prostu przestać przychodzić do firmy — w końcu masz swoje obowiązki spisane w umowie o pracę.

Jeżeli Twój pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków — masz prawo się zwolnić z dnia na dzień. Gdy praca jest szkodliwa dla Twojego zdrowia, również przysługuje Ci takie prawo.

Jednak w pozostałych sytuacjach kwestia zwolnienia z dnia na dzień powinna być rozpatrywana indywidualnie. Gdy masz możliwość porozumienia się ze swoim szefem — postaraj się wybrać właśnie tę opcję.

Pamiętaj, że gdy “idziesz na całość” i po prostu nie przychodzisz do pracy, grozi Ci za to zwolnienie dyscyplinarne a nawet pozew o odszkodowanie. 

Czy nowa praca jest tego warta?
Może być!

Pamiętaj tylko, że ma to swoje konsekwencje. 😄

Gratulacje! Dotarłeś do końca!

To nie powód, aby się rozstawać. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skorzystać z naszego Kreatora CV, za pomocą którego przygotujesz perfekcyjne CV!

Spodobał Ci się ten poradnik?

Będzie mi niezmiernie miło, jeśli ocenisz go na 5 gwiazdek

Średnia 5.0 (1 ocena)

Joanna Ryś

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna posiada 8-letnie doświadczenie w branży rekrutacyjnej, a obecnie pracuje jako Główny Strateg do spraw Sourcingu w obszarze EMEA w firmie HAYS. Microsoft, Rolls Royce Aerospace, Abbott, AB Inbev to kilka firm z portfolio klientów...z którymi współpracowała, a do jej zadań należy definiowanie strategii pozyskiwania kandydatów w Europie, samodzielne zaradzanie narzędziami rekrutacyjnymi, monitorowanie stopy zwrotu inwestycji, wdrażanie inicjatyw z obszaru Employer Branding do procesów rekrutacyjnych oraz analiza danych. Dzielenie się wiedzą i dyskusje na temat pracy z kandydatami są jej pasją, dlatego chętnie tworzy nowe programy szkoleniowe, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, organizuje warsztaty ze studentami krakowskich uczelni, pracownikami swojej firmy i wolnymi słuchaczami wywodzącymi się z różnych organizacji społecznych. Pasjonatka gier komputerowych i zagadnień socjoekonomii.