Urlop okolicznościowy — kiedy i ile dni? [Ślub, śmierć, urodzenie dziecka]

Kategoria:

Praca

Urlop okolicznościowy — kiedy i ile dni? [Ślub, śmierć, urodzenie dziecka]

Wpis nie był jeszcze oceniany

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Aktualizacja:

Wpis nie był jeszcze oceniany

W związku z ważnym wydarzeniem w Twoim życiu, przysługuje Ci urlop okolicznościowy. Nie jest on długi, a lista sytuacji, w których możesz z niego skorzystać jest mocno ograniczona. Chcesz dowiedzieć się na czym polega taki urlop? Zapoznaj się z poniższym artykułem.

Jeżeli w Twoim życiu pojawiają się ważne wydarzenia, to praca schodzi na dalszy plan. 

To zupełnie zrozumiałe.

W związku z tym z okazji ważnych wydarzeń przysługuje Ci prawo do dodatkowego urlopu. To bardzo dobra wiadomość. W końcu pula dni urlopu wypoczynkowego jest mocno ograniczona. 

Jeżeli jednak myślisz, że w związku z organizacją ślubu i wesela lub urodzeniem się dziecka dostaniesz kilka tygodni wolnego na złapanie oddechu, to niestety się mylisz.

Chcesz wiedzieć na czym dokładnie polega urlop okolicznościowy? Czytaj dalej! 😄

Chętnie odpowiem Ci m.in. na poniższe pytania:

 • Ile urlopu okolicznościowego przysługuje w przypadku Twojego ślubu?
 • Jak złożyć wniosek o udzielenie urlopu?
 • Jakie dokumenty należy przygotować, aby udowodnić zaistnienie ważnej okoliczności?

Przykładowe CV

Co to jest urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy to dodatkowe dni wolnego, które przysługują pracownikowi z okazji ważnego wydarzenia. 

Kwestie dotyczące urlopu okolicznościowego są regulowane przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Choć od wprowadzenia takiego urlopu na powyższych zasadach minęło już niemal 25 lat, to w dalszym ciągu funkcjonuje on bez zmian. W roku 2020 nie są zapowiadane żadne modyfikacje związane z tym tematem.

Przejdźmy teraz do bardziej szczegółowych informacji.

Komu przysługuje urlop okolicznościowy?

Na pewno interesuje Cię, komu może przysługiwać urlop okolicznościowy z okazji ważnego wydarzenia. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości – może z niego korzystać wyłącznie pracownik zatrudniony na umowę o pracę.

W przypadku umowy o dzieło, umowy zlecenia czy też prowadzenia działalności gospodarczej nie masz opcji skorzystania z takich dni wolnych (podobnie zresztą jak w przypadku urlopu wypoczynkowego).

Ile jest płatny taki urlop?

Na pewno interesuje Cię, czy korzystając z dni urlopu masz prawo do wynagrodzenia? Już spieszę z odpowiedzią! 😄

Urlop okolicznościowy jest płatny na takich samych zasadach co urlop wypoczynkowy. Oznacza to, że Twoja nieobecność nie wpłynie na miesięczną pensję – przysługuje Ci takie samo wynagrodzenie, jak za normalny dzień pracy.

Co to są ważne wydarzenia?

Przejdźmy teraz do meritum – czyli… czym są ważne wydarzenia, które pozwalają na skorzystanie z dodatkowego urlopu?

Niestety – nie ma tego dużo. Wspomniane już rozporządzenie wymienia, że pracownikowi przysługują dodatkowe dni wolnego:

 • w razie ślubu pracownika lub jego dziecka;
 • w razie urodzenia się dziecka pracownika;
 • w razie zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma, macochy, siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka lub innej osoby pozostającej na utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką pracownika.

W zależności od konkretnej sytuacji, urlop z tej okazji może wynosić 1 lub 2 dni. Czytaj dalej, jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak to wygląda w praktyce. 😄

Urlop okolicznościowy a ślub

Urlop okolicznościowy a ślub

Bierzesz ślub?

Organizacja samej ceremonii, jak i przyjęcia weselnego to wydarzenie, które potrafi zaabsorbować uwagę na kilka tygodni. Niestety – jeżeli potrzebujesz tygodnia na zorganizowanie wydarzenia, a następnie dwóch tygodni na podróż poślubną – musisz korzystać z puli dni wolnych przysługujących w ramach urlopu wypoczynkowego.

Urlop okolicznościowy z okazji Twojego ślubu to zaledwie 2 dni.

To jednak nie wszystko. Przysługuje Ci także 1 dzień urlopu okolicznościowego w przypadku ślubu Twojego dziecka.

Dni urlopu możesz wykorzystać przed lub po samym ślubie. Ważne, żeby miały one bezpośredni związek z danym wydarzeniem.

Urlop okolicznościowy a narodziny dziecka

Kolejne wielkie wydarzenie, które kwalifikuje do urlopu okolicznościowego to narodziny dziecka. 

Poród, pobyt w szpitalu, pojawienie się nowego domownika… to wszystko sprawia, że praca w takim momencie jest niemal niemożliwa.

Na szczęście możesz skorzystać z urlopu okolicznościowego, trwającego 2 dni.

Praktyka pokazuje, że urlop okolicznościowy jest najczęściej wykorzystywany przez ojca dziecka. W końcu bezpośrednio po porodzie matka przebywa na urlopie macierzyńskim, a urlop trzeba wykorzystać w roku urodzin dziecka.

Pamiętaj, że urlop okolicznościowy nie wpływa na pulę dni przysługujących w ramach urlopu macierzyńskiego czy urlopu ojcowskiego.

Urlop okolicznościowy a pogrzeb

Ważne wydarzenia w życiu to także pogrzeby oraz zgony osób bliskich. Uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej czy też konieczność chwilowego wytchnienia to powody, które zdecydowanie usprawiedliwiają nieobecność w pracy w tych trudnych chwilach.

W związku z tym przysługuje Ci urlop okolicznościowy o długości:

 • 2 dni, w przypadku śmierci i pogrzebu:
  • małżonka,
  • dziecka, 
  • ojca, 
  • matki, 
  • ojczyma, 
  • macochy,
 • 1 dnia, w przypadku śmierci i pogrzebu:
  • siostry,
  • brata,
  • teściowej,
  • teścia,
  • babci,
  • dziadka,
  • inną osobą którą utrzymujesz lub bezpośrednio się opiekujesz.

Niestety w przypadku pogrzebu innych osób nie przysługuje Ci urlop okolicznościowy. Jeżeli potrzebujesz wolnego w takim momencie, musisz wziąć urlop z puli przeznaczonej na urlop wypoczynkowy.

A co z urlopem na opiekę nad dzieckiem?

Ślub, pogrzeb, urodzenie się dziecka – to wszystko ważne wydarzenia umożliwiające skorzystanie z urlopu okolicznościowego. 

A co z urlopem na opiekę nad dzieckiem?

Pewnie słyszałaś lub słyszałeś o tym, że możliwe jest skorzystanie z dodatkowego urlopu na opiekę nad dzieckiem? To prawda!

Pamiętaj jednak, że NIE jest to klasyfikowane jako urlop okolicznościowy. W takiej sytuacji mowa jest o dodatkowym urlopie w celu sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 14. Przysługują Ci 2 dni w ciągu roku.

Wniosek o urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy należy wykorzystać w związku z daną okolicznością. Oznacza to, że takie dni wolne:

 • nie przechodzą na następny rok
 • oraz nie kumulują się. 

Niewykorzystane – po prostu przepadają. 

Dlatego też konieczne jest złożenie wniosku o udzielenie takiego urlopu okolicznościowego. 

Co powinien zawierać wniosek?

Spójrz na przykład wniosku o urlop okolicznościowy. Jak widzisz – jest on bardzo prosty. Pisząc taki dokument, zamieść w nim:

 • miejscowość i datę utworzenia dokumentu,
 • dane pracownika oraz pracodawcy,
 • nazwę,
 • informacje o wydarzenia, w związku z którym chcesz wziąć urlop okolicznościowy,
 • termin urlopu,
 • podpis.

A co z załącznikami? Pamiętaj, że akt zgonu czy akt urodzenia zawierają dane osobowe, które są chronione. Zgodnie z RODO pracodawca nie może od Ciebie wymagać kserokopii takich dokumentów. Może jednak poprosić o podanie ich do wglądu.

Jednak do udowodnienia podstawy do urlopu okolicznościowego powinno wystarczyć jedynie oświadczenie w formie pisemnej – zawarte we wniosku.

Kiedy złożyć?

Wniosek o urlop okolicznościowy najlepiej jest złożyć z wyprzedzeniem. W końcu jesteś w stanie przewidzieć ślub swój lub dziecka. W związku z tym warto złożyć go nawet na tydzień lub dwa przed datą ceremonii.

Inaczej wygląda sprawa w przypadku narodzin dziecka – w końcu tak naprawdę trudno przewidzieć dokładną datę porodu. Podobnie jest w przypadku pogrzebu bliskiej osoby.

Wówczas należy złożyć wniosek jak najszybciej, jednak nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Co zrobić jeżeli pracodawca będzie wymagał od Ciebie przedstawiania dokumentów (np. akt urodzenia lub akt zgonu), których jeszcze nie masz? W takiej sytuacji możesz donieść je w późniejszym terminie. Najważniejsze, aby pracodawca był o tym poinformowany. 

Co z innymi ważnymi okolicznościami?

Jak widzisz – katalog sytuacji, w których możliwe jest wzięcie urlopu okolicznościowego, jest dość ograniczony. Oczywiście nie są to jedyne sytuacje, które mogą wymagać od Ciebie nieobecności w pracy. Co z innymi dniami?

Wspomniane już wcześniej rozporządzenie wskazuje na rozmaite inne sytuacje, które zobowiązują pracodawcę do udzielenia dnia wolnego. Są to m.in.:

 • wezwanie w związku z powszechnym obowiązkiem obrony;
 • wezwanie pracownika do sądu, prokuratury lub innego organu administracyjnego lub samorządowego;
 • wezwanie pracownika w celu pełnienia czynności biegłego;
 • wezwanie członków ochotniczej straży pożarnej lub Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 • przeprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich lub szczepień ochronnych;
 • nieobecność z powodu oddania krwi.

A co z wynagrodzeniem? To zależy od konkretnej sytuacji. Gdy chodzi np. o oddawanie krwi lub obowiązkowe badania lekarskie, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę.

Natomiast gdy są to np. wezwania z sądu lub innych organów, pracodawca bezpośrednio do nich zwraca się z wnioskiem o rekompensatę wynagrodzenia w związku z nieobecnością.

A jeżeli powód nieobecności w pracy nie znajduje się na liście przedstawionej w rozporządzeniu, zawsze pozostaje Ci urlop na żądanie. 😄

Odwołanie urlopu okolicznościowego

Pamiętaj, że urlop okolicznościowy może zostać odwołany. Stanie się tak wtedy, gdy wydarzenie nie dojdzie do skutku

Odwołanie urlopu okolicznościowego

Jeżeli już wykorzystałaś lub wykorzystałeś swoje wolne, a wydarzenie zostało odwołane (bo np. Twój syn lub córka uciekła sprzed ołtarza w związku z czym ślub się nie odbył) – urlop zostanie potrącony z puli przysługującej na urlop wypoczynkowy.

Zbliżamy się do zakończenia, ale najpierw przejdźmy do sekcji Najczęściej Zadawanych Pytań.

Urlop okolicznościowy — FAQ

📌 Kiedy wykorzystać urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy możesz wykorzystać w związku ze ślubem (swoim lub dziecka), narodzinami dziecka lub śmiercią osoby z najbliższej rodziny (lub osoby, nad którą sprawowałaś lub sprawowałeś bezpośrednią opiekę).

📌 Kiedy przepada urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy można wykorzystać w związku z danym wydarzeniem. Jeżeli nie jesteś w stanie udowodnić bezpośredniego związku pomiędzy urlopem a danym wydarzeniem – urlop nie zostanie Ci przyznany. Poza tym urlop nie przechodzi na następny rok.

📌 Kiedy wykorzystać urlop okolicznościowy na ślub dziecka?

Urlop na ślub dziecka możesz wykorzystać nie tylko w dniu ślubu, ale także przed lub po – jeżeli wykażesz, że dzień wolny jest bezpośrednio połączony z daną okolicznością.

📌 Ile dni urlopu okolicznościowego przysługuje?

W zależności od okoliczności przysługują Ci 2 dni (Twój ślub, urodziny dziecka, pogrzeb członków rodziny spokrewnionych w linii prostej) lub 1 dzień (ślub dziecka, pogrzeb pozostałych członków najbliższej rodziny).

📌 Ile dni urlopu okolicznościowego przysługuje za urodzenie dziecka?

Z okazji urodzenia dziecka przysługują Ci 2 dni urlopu okolicznościowego.

📌 Do kiedy można wykorzystać urlop okolicznościowy?

Nie ma określonego terminu, w którym możesz wykorzystać urlop okolicznościowy. Ważne, aby urlop był bezpośrednio związany z danym wydarzeniem.

📌 Kto płaci za urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy jest opłacany przez Twojego pracodawcę – tak, jak urlop wypoczynkowy.

Podsumowanie

Jak widzisz, urlop okolicznościowy to dodatkowe wolne, które przysługuje Ci w związku z ważnymi wydarzeniami w życiu prywatnym.

Czy 1 lub 2 dni to dużo? Oczywiście, że nie. Jednak lepsze to, niż nic. 😄

Pamiętaj, że jeżeli takie wolne to dla Ciebie za mało, nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać także z kilku dni urlopu wypoczynkowego. Pamiętaj jednak, że urlop nie jest udzielany z automatu – musisz złożyć wniosek o urlop okolicznościowy ze wskazaniem informacji o ważnym wydarzeniu.

Gratulacje! Dotarłeś do końca!

To nie powód, aby się rozstawać. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skorzystać z naszego Kreatora CV, za pomocą którego przygotujesz perfekcyjne CV!

Spodobał Ci się ten poradnik?

Będzie mi niezmiernie miło, jeśli ocenisz go na 5 gwiazdek

Wpis nie był jeszcze oceniany

Joanna Ryś

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna Ryś

Specjalista ds. sourcingu

Joanna posiada 8-letnie doświadczenie w branży rekrutacyjnej, a obecnie pracuje jako Główny Strateg do spraw Sourcingu w obszarze EMEA w firmie HAYS. Microsoft, Rolls Royce Aerospace, Abbott, AB Inbev to kilka firm z portfolio klientów...z którymi współpracowała, a do jej zadań należy definiowanie strategii pozyskiwania kandydatów w Europie, samodzielne zaradzanie narzędziami rekrutacyjnymi, monitorowanie stopy zwrotu inwestycji, wdrażanie inicjatyw z obszaru Employer Branding do procesów rekrutacyjnych oraz analiza danych. Dzielenie się wiedzą i dyskusje na temat pracy z kandydatami są jej pasją, dlatego chętnie tworzy nowe programy szkoleniowe, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, organizuje warsztaty ze studentami krakowskich uczelni, pracownikami swojej firmy i wolnymi słuchaczami wywodzącymi się z różnych organizacji społecznych. Pasjonatka gier komputerowych i zagadnień socjoekonomii.