Podanie o pracę - Strażnik więzienny

Średnia 4.3 (4 oceny)

Krzysztof Razmus

Specjalista ds. rekrutacji

Aktualizacja:

Średnia 4.3 (4 oceny)

Prezentujemy przykładowe podanie o pracę w więźniu napisane na przykładzie absolwenta 1-stopnia studiów na kierunku Resocjalizacja. W zaprezentowanym podaniu kandydat ubiega się o posadę Strażnika więziennego w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu. Podanie o pracę więziennika zostało napisane uwzględniając typowe kryteria stawiane przez Służbę Więzienną i Prawo Polskie wszystkim kandydatom, tzn. konieczność posiadania obywatelstwa polskiego, bycie osobą niekaraną, posiadanie uregulowanego stosunku do służby w wojsku oraz odznaczanie się odpowiednimi zdolnościami fizycznymi i psychicznymi.

Strażnik więzienny nawet w slangu (klawisz), brzmi dumnie. To jednak praca dla odpowiedzialnych, silny i ustabilizowanych ludzi. Tutaj liczy się kondycja fizyczna, psychiczna na równi z punktualnością, odpowiedzialnością i rzetelnością wykonywanych zadań. To praca z bronią, więc wymagająca także odpowiednich uprawnień. Nie dziwi przeto, że pracownikom więziennictwa, na równi z żołnierzem, należy się wcześniejsza emerytura mundurowa. W zależności od rodzaju kopalni (odkrywkowa, głębinowa), od pracowników wymaga się innego rodzaju szkoleń. Przeczytaj co powinieneś umieścić, a czego musisz wystrzegać w swoim liście motywacyjnym, abyś miał realną szansę na pracę jako strażnik więzienny.

Pożądany pracownik służby więziennictwa – strażnik więzienny jest dobrze wyszkolonym urzędnikiem państwowym. Niemniej przysługują mu przywileje godne również żołnierzowi polskiemu. Zarobki, jak na pracę w sektorze mundurowym, też są dość wysokie. W tym fachu trzeba być „twardym”. Twoja aplikacja do służby więziennictwa – Curriculum Vitae oraz list motywacyjny ukazać cię jako osobą zrównoważoną i godną zaufania przede wszystkim, a także sprawną pod każdym względem.

Rekrutujący do pracy w więziennictwie, pod uwagę wezmą na pewno wszystko, włącznie z zaświadczeniem o niekaralności, przewertują twoje dane od A do Z. Tyczące się ciebie podanie o pracę, musi być zatem klarowne i zawierać szczegóły odnośnie twoich cech również. Nie masz co się bać, możesz tę pracę osiągnąć jednak niemal już na wstępie. Zrób Curriculum Vitae, i list motywacyjny w sposób rzeczowy i schludny, nie lej wody pisząc.

Zobacz co koniecznością niezbędną w  idealnym podaniu o pracę jako strażnik więzienny.

  1. W Curriculum Vitae  musi fotografia aktualna, wpisane Imię i Nazwisko, następnie dokładny adres, numer telefonu, nie wadzi też adres e-mail. ( przynajmniej pokarzesz że umiesz się obsługiwać komputerem także w innych celach, nie jedynie grając w strzelanie na warcie z nudów).
  2. Koniecznie wspomnij o szkołach do których chodziłeś, a już szczególnie studiach ukończonych, wymieniając specjalizację i kierunek których zaliczyłeś.
  3. Przydatne jest także doświadczenie w pracy ludźmi, jeśli możesz się pochwalić czymś takim – zrób to.
  4. 4.Koniecznie do swojego CV wprowadź dane o ważnych badaniach lekarskich i certyfikatach bezpieczeństwa, jeśli takimi możesz się pochwalić.
  5. Dobrze gdybyś znał choć angielski, lecz jeżeli znasz obcych języków nieco więcej, tym samym twe szanse skutecznego zatrudnienia jeszcze bardziej rosną.
  6. Dla własnego dobra, trzymaj się z dala od gier hazardowych, bo to deprecjonuje cię w ubieganiu się o pracę.

To zapewne zwiększy szanse na dostanie pracy.

Przykładowe podanie o pracę dla strażnika więziennego

Mariusz Górecki
Adres: ul. Kowalska 45/90
90-001 Łódź

+48 XXX-XXX-XXX
mariusz.gorecki@poczta.pl

Bochnia, 14.03.2011

Do Dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu
mjr mgr inż. Włodzimierza Więckowskiego

Szanowny Panie,

Z lektury dzisiejszego wydania czasopisma Głos Bocheński dowiedziałem się, że Zakład Karny w Nowym Wiśniczu organizuje pobór na służbę w charakterze Strażnika więziennego. W związku z moimi osobistymi planami oraz dotychczasowym wykształceniem pragnę zaprezentować swoją kandydaturę.

W roku 2006 ukończyłem Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Bochni, uzyskując tym samym wykształcenie średnie wraz ze zdanym egzaminem maturalnym. Swoją dalszą edukację postanowiłem kontynuować na Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Resocjalizacja. W tym roku uzyskałem tytuł licencjata, jednakże od następnego roku planuję podjąć naukę na studiach 2-stopnia w trybie niestacjonarnym, co umożliwi mi połączenie pracy z edukacją.

Pragnę również nadmienić, że spełniam wszystkie wymogi, jakie Prawo Polskie stawia kandydatom do pracy w Służbie Więziennej. Posiadam obywatelstwo polskie oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej. Jestem osobą niekaraną i mogę w pełni korzystać z praw publicznych. Uważam również, że odznaczam się stosownymi zdolnościami, zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi. Za mój dodatkowy atut uważam także bycie wolnym od jakichkolwiek uzależnień oraz środków psychoaktywnych.

Do niniejszego podania załączam wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, tzn. wypełniony kwestionariusz osobowy i ankietę bezpieczeństwa osobowego oraz kserokopie: dokumentów potwierdzających moje wykształcenie, dowodu osobistego i książeczki wojskowej. Załączam również 2 aktualne fotografie mojej osoby.

Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej kandydatury.

Pobierz .doc
Pobierz .pdf
Pobierz .png

Spodobał Ci się ten poradnik?

Będzie mi niezmiernie miło, jeśli ocenisz go na 5 gwiazdek

Średnia 4.3 (4 oceny)

Krzysztof Razmus

Specjalista ds. rekrutacji

Krzysztof Razmus

Specjalista ds. rekrutacji

Człowiek z wieloletnim doświadczeniem w pracy w działach HR wielkich korporacji. Swoim doświadczeniem zdobytym w pracy w Human Resources dzieli się z czytelnikami na łamach serwisu employear.com. Publikuje rozmaite porady rekrutacyjne.... Pisze artykuły o tym, jak przygotować dokumenty rekrutacyjne, by były zgodne z obowiązującymi standardami a także by sprostały wymaganiom surowych rekruterów. Doradza, jak przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną, by ta nie była dla nas "wyzwaniem życia:. Uczy co robić dobrze a czego unikać, żeby odnieść sukces w staraniach o lepszą pracę.