Podanie o pracę w Straży Miejskiej (Aplikant)

Średnia 4.5 (2 oceny)

Krzysztof Razmus

Specjalista ds. rekrutacji

Aktualizacja:

Średnia 4.5 (2 oceny)

Oto przykładowe podanie o pracę w Straży Miejskiej napisane na przykładzie absolwenta szkoły średniej, który po ukończeniu 21 roku życia postanowił aplikować do Straży Miejskiej w Krakowie na stanowisko Aplikanta. Podanie o przyjęcie do pracy w Straży Miejskiej zostało napisane z uwzględnieniem wszystkich kryteriów stawianych kandydatom na to stanowisko, tzn. niekaralności, wykształcenia, nieposzlakowanej opinii, odporności psychicznej i sprawności fizycznej oraz uregulowanego stosunku względem Wojska Polskiego. Przykładowy list motywacyjny do Straży Miejskiej uwzględnia również dokumenty konieczne do przyjęcia podania.

Przykładowe podanie o pracę dla strażnika miejskiego

Mariusz Górecki
Adres: ul. Kowalska 45/90
90-001 Łódź

+48 XXX-XXX-XXX
mariusz.gorecki@poczta.pl

Kraków, 14.03.2011
Do
Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Janusza Wiaterka

Szanowny Panie,

Zapoznawszy się uprzednio z ogłoszeniem o dobrze, zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej Miasta Krakowa, zgłaszam swoją kandydaturę do postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze Aplikanta.

Prośbę swą motywuję tym, że od zawsze zależało mi na tym, aby stać na straży prawa, móc walczyć z przestępczością oraz eliminować wszelkie przypadki zakłócania porządku publicznego. Ponadto pragnę nadmienić, że jestem osobą o wysokiej kulturze osobistej. Cechują mnie uczciwość i odpowiedzialność.

Spełniam też wszystkie wymogi, jakie Prawo Polskie stawia kandydatom na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej. Posiadam polskie obywatelstwo oraz nieposzlakowaną opinię. Nigdy nie byłem karany i mogę w pełni korzystać z wszelkich praw publicznych. Poprzez odbycie rocznej służby w wojsku uzyskałem uregulowany stosunek do tej instytucji a mój obecny wiek (23 lata) również pozwala mi się starać o posadę Aplikanta.

W 2008 roku ukończyłem X Liceum Ogólnokształcące w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej, zdobywając tym samym wykształcenie średnie wraz ze zdanym egzaminem maturalnym. Pragnę również nadmienić, że odznaczam się wysoką sprawnością fizyczną, nad którą staram się pracować nieustannie. Moim dodatkowym atutem jest silna psychika i opanowanie.

Na zakończenie chciałbym dodać, że potrafię biegle posługiwać się językiem angielskim (zarówno w mowie, jak i piśmie) a znajomość topografii Krakowa pozyskałem przez większość mojego życia, kiedy mieszkałem właśnie w Krakowie. Posiadam również prawo jazdy kat. B i nie mam żadnych problemów z obsługą komputera.

W załącznikach do mojego podania zamieszczam wszelkie dokumenty niezbędne do przyjęcia mojej aplikacji, tzn. kwestionariusz osobowy, życiorys zawodowy, zaświadczenie od lekarza medycyny rodzinnej, zdjęcie oraz kserokopię dokumentów potwierdzających moje: wykształcenie, tożsamość i uregulowany stosunek względem Wojska Polskiego.

Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Pobierz .doc
Pobierz .pdf
Pobierz .png

Spodobał Ci się ten poradnik?

Będzie mi niezmiernie miło, jeśli ocenisz go na 5 gwiazdek

Średnia 4.5 (2 oceny)

Krzysztof Razmus

Specjalista ds. rekrutacji

Krzysztof Razmus

Specjalista ds. rekrutacji

Człowiek z wieloletnim doświadczeniem w pracy w działach HR wielkich korporacji. Swoim doświadczeniem zdobytym w pracy w Human Resources dzieli się z czytelnikami na łamach serwisu employear.com. Publikuje rozmaite porady rekrutacyjne.... Pisze artykuły o tym, jak przygotować dokumenty rekrutacyjne, by były zgodne z obowiązującymi standardami a także by sprostały wymaganiom surowych rekruterów. Doradza, jak przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną, by ta nie była dla nas "wyzwaniem życia:. Uczy co robić dobrze a czego unikać, żeby odnieść sukces w staraniach o lepszą pracę.