Kategoria:

Przykładowe CV

Przykładowe CV - Kurator społeczny

Średnia 4.3 (4 oceny)

Krzysztof Razmus

Specjalista ds. rekrutacji

Aktualizacja:

Średnia 4.3 (4 oceny)

Współcześnie coraz więcej osób ubiega się o stanowisko kuratora społecznego. Czy każdy może jednak nim zostać? Co trzeba zrobić, by móc pracować w charakterze kuratora społecznego? Jakie informacje zawrzeć w CV, by przekonać do siebie przyszłych pracodawców? Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź poniżej.

O posadę kuratora społecznego mogą się ubiegać osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie, korzystają z pełni praw obywatelskich, mogą pochwalić się nieskazitelnym charakterem oraz kondycją psychofizyczną pozwalającą na wykonywanie obowiązków. Ponadto muszą uzyskać stosowane zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego oraz posiąść pewne doświadczenie w działalności resocjalizacyjno-opiekuńczo-wychowawczej.

Z pewnością uzyskanie posady ułatwią referencje z poprzednich miejsc pracy. Koniecznie dołącz więc tę informację do CV. Komplet dokumentów aplikacyjnych na stanowisko kuratora społecznego złóż do prezesa sądu rejonowego. Twojej opiece zostanie powierzonych nie więcej niż 10 dozorowanych w różnym wieku. Musisz odwiedzać ich co najmniej raz w miesiącu oraz utrzymywać kontakty z policją, opieką społeczną i innymi organami.

Sumienne wypełnianie swoich obowiązków w świecie przemocy, alkoholizmu, biedy i innych patologii niewątpliwie ułatwią pewne cechy osobowościowe, takie jak obowiązkowość, stalowe nerwy czy bardzo dobrze rozwinięta komunikacja interpersonalna. Ile przy tym zarobisz? Możesz liczyć na miesięczne podreperowanie budżetu w wysokości kilkuset złotych. Pokrzepiającą informacją jest fakt, że kwota ta nie jest opodatkowana.

Curriculum Vitae jest bardzo ważnym dokumentem. Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, które pozwolą stworzyć ci aplikację będącą w stanie przekonać do ciebie kierownika kuratorów oraz prezesa sądu.

 1. W dokumentach aplikacyjnych piszemy jedynie prawdę.
 2. Podajemy aktualne dane osobowe włącznie z adresem zamieszkania i numerem telefonu. Warto postarać się o adres mailowy, w którym widnieje twoje imię i nazwisko.
 3. Wpisz w kolejności odwrotnie chronologicznej zdobyte wykształcenie oraz placówki zdobywania doświadczenia zawodowego. Koniecznie dołącz do portfolio referencje z poprzednich miejsc pracy.
 4. Mile widziane są osoby dbające o swój rozwój. Nie zapomnij więc o podaniu szkoleń, kursów i konferencji branżowych, w których wziąłeś udział.
 5. Zwróć uwagę w CV na swoje zalety. Pamiętaj, że dobry kurator społeczny przede wszystkim łatwo nawiązuje kontakty, jest czujny i nie daje sobą manipulować.
 6. Wśród umiejętności dodatkowych przydatna może być obsługa komputera, znajomość języków obcych i czynne prawo jazy kat. B.
 7. Popraw ewentualne błędy, dołącz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wydrukuj i podpisz swoje dokumenty aplikacyjne.
 8. Teraz dostarcz je jak najszybciej do wybranego sądu rejonowego i oczekuj telefonu z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną.

Przykładowe CV dla kuratora społecznego

Maria Nowotnik

Spostrzegawcza i czujna kurator społeczna, posiadająca doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą

Ul. Kowalska 6/38, 31-032 Kraków

+48 XXX-XXX-XXX

maria.nowotnik@poczta.pl

Edukacja

2004-2007

Uniwersytet Jagielloński, Kraków (studia licencjackie)

kierunek: Pedagogika

2007-2009

Uniwersytet Jagielloński, Kraków (studia magisterskie)

kierunek: Pedagogika, specjalizacja: Opieka resocjalizacyjna

Doświadczenie zawodowe

05.2009 – 06.2012

Zakład Poprawczy w Witkowie

Praca w charakterze: Opiekun.

 • Organizacja kursów, szkoleń dla podopiecznych;
 • Organizacja czasu wolnego oraz przeznaczonego na naukę;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym;
 • Zapewnienie pomocy psychologicznej;
 • Organizacja wyjazdów, kolonii dla dzieci i młodzieży.

06.2006 – 12.2006

Przedszkole nr 5 w Krakowie

Praktyki w charakterze: Nauczyciel przedszkola.

 • Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu;
 • Organizacja zabaw w przedszkolu;
 • Utrzymanie porządku w przedszkolu;
 • Pilnowanie dzieci podczas leżakowania;
 • Organizacja czasu przeznaczonego na naukę.

Umiejętności

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Organizacja szkoleń finansowanych z środków unijnych
 • Zaawansowana obsługa komputera i jego oprogramowania
 • Realizacja aplikacji kuratorskiej, ukończona pozytywnie zdanym egzaminem

Cechy charakteru

Łatwość nawiązywania pozytywnych relacji z dziećmi i młodzieżą, empatia, wrażliwość, stanowczość, asertywność, komunikatywność, otwartość, zaangażowanie, pracowitość, sumienność, staranność, optymizm, pozytywne nastawienie, dyskrecja, pewność siebie, silna motywacja, kreatywność, pomysłowość, łatwość formułowania myśli, umiejętność wzbudzania zaufania, czujność

Zainteresowania

Pedagogika wczesnoszkolna, literatura, film, muzyka, podróżowanie, fitness, pływanie

Pobierz .doc
Pobierz .pdf
Pobierz .png

Spodobał Ci się ten poradnik?

Będzie mi niezmiernie miło, jeśli ocenisz go na 5 gwiazdek

Średnia 4.3 (4 oceny)

Krzysztof Razmus

Specjalista ds. rekrutacji

Krzysztof Razmus

Specjalista ds. rekrutacji

Człowiek z wieloletnim doświadczeniem w pracy w działach HR wielkich korporacji. Swoim doświadczeniem zdobytym w pracy w Human Resources dzieli się z czytelnikami na łamach serwisu employear.com. Publikuje rozmaite porady rekrutacyjne.... Pisze artykuły o tym, jak przygotować dokumenty rekrutacyjne, by były zgodne z obowiązującymi standardami a także by sprostały wymaganiom surowych rekruterów. Doradza, jak przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną, by ta nie była dla nas "wyzwaniem życia:. Uczy co robić dobrze a czego unikać, żeby odnieść sukces w staraniach o lepszą pracę.